fbpx

Tankar och insikter om konsten att bygga och leva sitt varumärke.
 

Vad kännetecknar ett företag som överlevt och utvecklats i mer än 100 år?

För ett antal år sedan genomförde ett antal forskare på det amerikanska universitetet Stanford en undersökning på vad som kännetecknade de stora företag som hade överlevt och överlevt under de100 år som förflöt mellan år 1900 och år 2000. Resultatet förvånade många och summerades senare i en bok med namnet "Built to Last, Successful Habits if Visionary Companies"

Bokens skrevs av James C. Collins och Jerry I. Porras och studerade högoktaniga företag som General Electric, Boeing, Disney, Hewlett-Packard, Ford, Proctor & Gamble m.fl. och vad som kännetecknade deras framgång. En framgång som dessutom fortsätter även in i detta århundrade.
I korta ordalag kan man summera framgången i tre delar. Den första delen är förstås förmågan att driva och utveckla sin affär och göra den kommersiellt lönsam. Men att tjäna pengar det var det många företag som gjort under de 100 år som studerades. Mycket pengar dessutom. Det fanns det ett otal exempel på. Men det behövdes mer för att överleva under hundra år.
Den andra delen var förmågan att leva i och med sin tid. Alla företagen hade en stor dos lyhördhet för omvärldens behov och en förmåga att utveckla produkter och tjänster som både låg i samklang med sin tid men också i framkant och banade väg för innovationstänkande. De hade/har dessutom förmågan att hitta balansen mellan egna investeringar i utvecklingsprojekt, nya marknader och nya produkter som attraherade deras målgrupper. Företagen såg/ser till att både bygga och leva sitt varumärke med stolthet och uthållighet.
Det var dock den sista delen som förvånade forskarna och författarna en hel del. Speciellt betydelsen av den delen för företagets både kort och långsiktiga utveckling och överlevnad. Alla företag hade nämligen en ofta uttalade idé, vision och mission i sin verksamhet. Ett moment som inte handlade om pengar utan mer om vilken uppgift företaget hade för samhället och sina kunder. En vision som bidrog till känslan av meningsfullhet och att man bidrog med något allmännyttigt. Man kan kalla det stolthet över sin historia, man kan kalla det energi för nuet och framtiden, man kan kalla det en mission eller en vision. Det kunde dock klart konstateras, de företag som även hade en idé om sin verksamhet som inte handlade om ren vinst, stod starkare och hade mer besjälade medarbetare. Ett exempel var Ford som hade visionen om att sätta den amerikanska frihetsdrömmen på hjul och göra den tillgänglig för alla. Ett annat exempel är General Electric som alltid haft fokus på teknik för människor och inte för sin egen skull. Deras styrelseordförande och CEO uttryckte det så här "Imagination at works is more than a slogan or a tagline. It is the reason for beeing".
Avslutningsvis vill jag också berätta om den i mitt tycke mest kraftfulla vision som jag hört. Och dessutom en av de mest effektiva speciellt om man använder sig av en vision definierad enligt denna formulering: En vision är en levande inre bild av ett framtida önskvärt tillstånd som manar till handling. Alltså något som kräver aktivitet och inte bara är en dröm.
Visionen jag tänker på är den amerikanska rymdstyrelsen formulerade i början av 1960-talet nämligen. "Ta en man till månen och säkert tillbaka". Det gick ju ganska bra.
Vilken är din vision och mission?
Var stolt!/u