fbpx

25/1 2013 Ibland får jag nya favoritord som biter sig fast i tanke och tunga. Det blir som små ledstjärnor och krokar att hänga upp idéer och strukturer på. Mitt senaste är ordet materialiseras. En variant av ordet identitet men ordet materialiseras är starkare och går djupare på något sätt. När jag hjälper mina uppdragsgivare att söka och finna kärnan i sitt varumärke handlar det mycket om just detta, att materialiseras.

Varför så tyst, varför så blyg?

Vi söker, resonerar och diskuterar affärsidé, identitet, profil och image. Mycket handlar om att se sitt ursprung, sin historia, sin kompetens och sin kunskap och sedan hitta rätt väg och kanaler för att kunna gestalta sitt löfte och sina erbjudande. Kort och gott att gå från ord till handling. Efter fem år av intensivt nätverkande i olika affärsnätverk så blir jag allt mer förvånad över två saker. Det ena är hur duktiga och kompetenta de flesta är. Det andra är hur få som verkligen vågar ta ut svängarna och presentera sig själva med den karisma och stolthet de förtjänar. Varför är så många så tysta och blyga?

Vikten av att "hålla på"

Min erfarenhet är att de flesta inte slipar och tränar på att framföra sitt erbjudande så mycket som de borde. Trots att de har den kunskap och kompetens som krävs. I många stycken handlar det helt enkelt om att "hålla på". Träna på sin "elevatorpitch", träna på sitt nätverkande, slipa och utveckla sitt erbjudande i både digital och tryckt form. Det är och måste vara ett ständigt pågående arbete om man vill utvecklas. Om man vill stärka sitt varumärke och om man vill öka sin lönsamhet.

Paketering och materialisering

Att bli tydlig och gripbar och gestalta säljbara paket som det är enkelt att köpa. Alltså att materialisera sig själv, både i personliga möten men också i mekaniska kanaler där människan inte är fysiskt närvarande. Ordet materialisering introducerades för mig av en av mina uppdragsivare och tillika inspirerande kollega på K22, Ewa Wigenheim. Hon är själv inne i en materialiseringsprocess där jag har förmånen att få agera mentor och bollplank. Följ gärna hennes utveckling på www.wigenheim.se. Är du materialiserad? Är du tydlig och gripbar? Har du något favoritord som gett dig energi och du vill dela med dig av? Hör gärna av dig.

Shine on!/u