fbpx

18/3 2018. Vad är det största hindret för utveckling för dig som entreprenör? Som företagare? Som människa? Vad är det som håller dig tillbaka? Det som hindrar din tillväxt, lönsamhet och framgång? Jag vet. Jag har mött 1000-tals entreprenörer de senaste 10 åren. Det är inte brist på en bra affärsidé. Det är inte brist på ett attraktivt erbjudande. Det är inte brist på kompetens, erfarenhet eller kunskap. Det är ofta dels en brist på förmågan att tänka varumärke, OCH, enligt mitt förmenande, förmågan att koppla ihop sig själv och sitt erbjudande till en mission. Alltså, vad är det jag gör och erbjuder som bidrar till att göra världen lite bättre? Vad är det jag gör som också utvecklar mänskligheten? Inte bara min egen plånbok. Kontakten med sin mission bygger både självförtroende och mod.

 
Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.


133. Träna på att ha kontakten med din mission.

Få kan svara på frågan - på vilket sätt bidrar du och ditt erbjudande till världens utveckling och mänsklighetens bästa? Många tänker alldeles för snävt. De fokuserar bara på den egna plånboken och sin egen lönsamhet. Det är viktigt MEN det räcker inte om man vill bygga ett hållbart, attraktivt och utvecklingsbart varumärke.

Kontakten med din mission ger kraft
Att driva och bygga företag är komplext och svårt. Jag får bara mer och mer respekt och förståelse för den kamp som alla företagare dagligdags går igenom för att få sin verksamhet att rulla i rätt riktning. Och det gäller inte bara ägare och ledning. Medarbetarnas känsla för missionen är minst lika viktig. Varje dag är fylld av utmaningar och möjligheter och tempot och kraven ökar hela tiden. Stress, press. Stress, press.

När det stormar och blåser motvind är det viktigt att dra sig till minnes vad det egentligen är man håller på med. Varför finns företaget? Vilket existensberättigande har det? Hur bidrar jag till en bättre värld? Vet jag det så minskar risken att jag mals ned av vardagens slit och detaljernas tyranni. Min mission ger mig mening och sammanhang.

 

 

Kontakten med din mission ger mening
Lever vi för att arbeta eller arbetar vi för att leva? Mitt svar är självklart att vi måste arbeta för att leva, för att skapa ett gott liv för oss själva, för samhället och för världen. Det är med den inställningen som människan och världen har utvecklats över tid. Visst, konflikter, krig och våld har löpt parallellt med länders och nationers framväxande men krig har aldrig byggt hållbara system. Det är i samarbete, i dialog och i sökandet efter lösningar som gör fler till vinnare som samhällen växer sig starka.

Fred, frihet, handel och schysst konkurrens bygger system där många människor får plats och kan leva goda liv. Samhällen där människor bryr sig om varandra är den enda långsiktigt hållbara vägen framåt. Där kan du och varje människa, företag och organisation bidra på sitt sätt efter bästa förmåga. Det utvecklar det lilla och det stora. Det skapar mening och känslan av meningsfullhet.

”Ingen tänker på mig, alla tänker bara på sig”
I dagens samhälle går det tyvärr alltför ofta att leva och agera som om andra människor är utbytbara. Passar inte den ena relationen finns det alltid någon ny som kan ersätta den gamla. En farlig väg. Livet är inte ett cocktailparty där man kan hoppa från den enarelationen till den andra utan att tänka på konsekvenserna. Till slut kommer verkligheten ikapp den som agerar så.

Den som bara tänker på sig själv och sin egen framgång utan att samverka med andra är inne på en farlig väg. Den vägen kantas av otrygghet, sköra relationer och osäkra framtidsutsikter. Alla kämpar för att få den största delen av kakan och alla vässar sina armbågar. Den starke vinner, tår krossas och världen blir fylld av vinnare och förlorare. Skoningslös konkurrens istället för gemensamma och hållbara lösningar blir resultatet.


 

En mission ger högre mål och högre mening
Den breda och hållbara vägen är fylld av tillit, förtroenden och framtidshopp. På den vägen samarbetar man för att nå högre mål och högre mening. Man samverkar i system som gör fler och fler till vinnare. Den vägen är kantad med starka och tillitsfulla relationer där man inte tar något eller någon för given. Den vägen leder mot framtidstro och meningsfulla möjligheter. På den vägen vet man att alla blir starkare tillsammans om man bygger på normer, regler och lagar som är rättvisa, tydliga och inkluderande.

Även mycket små barn har en känslan för rättvisa och för att bry sig om varandra. När en nyfödd gråter och är bland andra små bebisar reagerar även de andra med oro och oftast gråt. Det ligger i människans DNA. Vi vill göra gott. Vi vill hjälpa andra. Vi behöver varandra.

Släpp egot och utvecklas mer
Det är en svår balansgång mellan att fokusera på sin egen utveckling och samtidigt bidra till världens utveckling. Vi vet ju, som hela den här bloggserien handlar om, att vi behöver träna och fokusera intensivt för att växa och nå våra mål.

Det kanske är en av livets stora utmaningar, att hitta balansen mellan karriär och självförverkligande. Var gränserna går är verkligen inte givna. Men det går också att konstatera att de som strävar efter att göra det som känns viktigt och meningsfullt också ofta både bygger identitet och självförtroende. Och självförverkligandet kommer med på köpet.

 

 

Skriv ned din mission
Vi har alla fått livets gåva när vi föddes. I projektet att vara människa är det alltså oerhört kraftfullt och vägvinnande att söka sin mission och de ideal som vi tycker det är viktigt att sträva emot. Där finns en urkraft som hjälper oss även när det är tungt och svårt. Eller om tvivlet sätter in. Det är inte alltid enkelt, det är lätt att gå vilse och tappa kontakten med sitt hjärta och sina drömmar. Stanna upp då och då. Kom ihåg din mission. Titta på den. För du har den väl nedskriven och uppsatt väl synlig?

Min mission här i livet är att hjälpa så många som möjligt att kunna leva sin dröm. Det tycker jag att varje människa är värd och det finns plats för och det behövs många fler drömmare i vår värld. Jag har min mission, vision och mitt mål inom glas och ram på väggen bredvid mig vid datorn. Det känns skönt och tryggt och ger mig styrka.

Min mission ger mig kraft för att med ärlighet och sann övertygelse erbjuda mina kunskaper och Stoltmodellen som verktyg, kunskap och inspiration för att bygga och leva sitt varumärke. Jag vet att mitt erbjudande hjälper och ger värde, nöje, nytta och glädje för den som är villig att ta del av mina paket. Eller som jag också brukar säga – lev din dröm, bygg ditt varumärke. Stolthet säljer. Lycka till.

mvh/u