fbpx


 

Efter att i mer än 30 år arbetat på olika reklambyråer så läste jag äntligen själv till ARU – Ansvarig Reklam Utgivare. För att få vara medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer/Komm! så måste minst en på varje byrå ha den kompetensen. I mina tidigare liv så har det alltid funnits någon begåvad projektledare som kunnat visa sitt diplom men när jag startade Stolt Kommunikation år 2008 så stog jag där med tvättad hals. Jag ville självklart vara med i Komm! och då var det bara att bita i kunskapens frukt. Den smakade friskt och gott och det blev ett sant nöje att gå kursen.

Jag var ganska orolig för hur jag skulle klara av det men jag lyckade över förväntan. Och kursen var fantastisk. Den gav en känsla av sammanhang och etisk ryggrad som jag egentligen önskat att jag definierat tidigare. De etiska och moraliska marknadsreglerna och lagarna har en mycket konkretare logig än vad jag trodde. Och om jag får skryta litet så måste jag få berätta att jag hade 55 av 60 möjliga rätt på skrivningen. Jag blev både förvånad, glad och naturligtvis ...stolt. Så här beskrivs kursen på Berghs hemsida:

Som producent av marknadskommunikation ansvar du för att föreslagna marknadsföringsåtgärder inte strider mot gällande lagregler, etiska regler eller branschpraxis. För en framgångsrik kommunikation och ett lyckat samarbete med kunden är det viktigt att du känner till vilka rättsliga regler som styr marknadskommunikationen och hur de tillämpas i praktiken. Medlemsföretag i Sveriges Kommunikationsbyråer skall ha minst en medarbetare som är ARU, ansvarig reklamutgivare. Att byrån har en person anställd med aktuell och uppdaterad ARU-kompetens är också ett krav enligt branschens rekommendationer för samarbete mellan reklamproducent och reklamköpare, framtagna i samförstånd mellan Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer.

Den här kursen ger dig praktisk vägledning om den juridiska spelplanen som gäller för all form av marknadskommunikation i olika medier. Utbildningen är case-baserad och inriktad på hur din kommunikationsbyrå ska arbeta med juridiska frågor vid produktion av marknadskommunikation. Kursen riktar sig till produktionsledare, projektledare och ledning på kommunikationsbyråer, men även till marknadsansvariga på företag och i organisationer.

Innehåll:

– Marknads- och konkurrensrätt i ett EU-perspektiv
– Juridik och etik i marknadskommunikation
– Tryckfrihet och medierätt
– Marknadsföringslagen i praktisk tillämpning
– Sociala medier
– Specialregler för vissa varor och tjänster
– Säljfrämjande åtgärder, mutor i marknadsföring
– Prisinformation
– Namn och bild i reklam
– Upphovsrätt och avtalsrätt
– Varumärkesrätt och internetjuridik
– Praktikfallsövningar - så arbetar en ARU


Jag rekommenderar kursen varmt. Läs mer här.

Var nyfiken!/u