fbpx

4/6 2017. Vad det är fantastiskt med nätverk. I veckan fikade jag med min vän, kollega och coach, Lena Gennerud som driver Hejdadig Grupp & Affärsutveckling. Vi har bägge kommunikationsnätverket K22 som bas. Där möts idéer, energier, tankar och affärer. Där samarbetar vi av lust och läge. Där finns det ett 50-tal enastående resurser. Där lär vi av och med varandra. Just denna fikastund är ett så bra exempel på det senare. Lena har precis skrivit klart en roman som tagit 10 år från tanke till färdigt manus. I dagarna har hon påbörjat sin nya bok som handlar om hennes koncept Kraftekonomi. Jag har länge beundrat Lenas mod och uthållighet. Hon har skrivit och skrivit om sin roman ett stort antal gånger och nu är den ute och blir provläst. ”Men hur gör du för att veta att du är på rätt väg? Vad har du för struktur?”. Jag använder mig av modellen The Hero’s Journey, svarade hon och berättade om hur hon använt sig av metodiken. Och en ny väg öppnade sig för mig. En väg mot passion, mod och självförtroende.

 

 
 
Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar tyvärr alldeles för lite, för sällan och ofta för dåligt. Det behöver du ändra på om du vill leva din dröm.
 

106. Träna på The Hero’s Journey

 
I en värld som rusar allt snabbare fram och som förändras med blixtens hastighet är det befriande att hitta strukturer som ger kraft och styrka. En sådan struktur är ”The Hero’s Journey”. Det är ett begrepp som myntades av Joseph Campbell som studerat mänsklighetens klassiska myter och legender. I detta flöde av historier såg han mönster som gick igen i den ena berättelsen efter den andra. Ikoniska berättelser som vandrat genom hela mänsklighetens historia och lever än. Myter som på ytan tar sig ny form i sin tid men som under ytan innehåller samma grundläggande byggstenar. Du kan också använda dig av detta i ditt byggande av varumärket. Titta speciellt noga på din egen skapelseberättelse. Där finns din urhistoria som kan formuleras både spännande och dramatiskt. Våga ta ut svängarna. Visa vem du är. Det boostar ditt självförtroende och mod. Använd dig av ”The Hero’s Journey”. Den fungerar för entreprenörer, innovatörer, artister och i stort sett alla som vill berätta sin story på ett levande och dramatiskt sätt.
 
 
Strukturer som befriar
En del ser strukturer och ramar som begränsningar i ett kreativt arbete. Andra förstår att strukturerna kan ge en stöd och hjälp för att utvecklas. Lena Gennerud kände själv ett stort motstånd mot att följa en metod som ”The Hero’s Journey” tills hon insåg hur principen kunde hjälpa henne. Att ha en struktur att utgå ifrån kan jämföras med att ha en palett av färger när man ska måla en tavla. Färgerna är valda men möjligheterna är oändliga. Det är bara kreativiteten som sätter gränserna för det personliga uttrycket. Strukturen ger historien ett skelett att hänga upp berättelsen på. Det gör det lättare för både skaparen och mottagare att förstå och fångas av historien. För Lena blev strukturen ett sätt att orientera sig i sin berättelse och en hjälp att driva historien framåt utan att gå vilse i utvikningarnas snårskog. Drama, dynamik och framåtrörelse får tydligare avstämningspunkter och pelare att bygga kring. Friheten att uttrycka sig personligt finns ändå alltid där. Uttrycksmöjligheterna är oändliga. Du är oändlig.
 
Vem var Joseph Campbell?
Enligt Wikipedia var Joseph Campbell, 1904-1987, född i White Plains, New York, professor i mytologi och jämförande litteratur vid Sarah Lawrence College, New York. Han är mest känd för sina omfattande studier inom komparativ mytologi. Han skrev och redigerade ett tjugotal böcker, däribland Hjälten med tusen ansikten (1949) där hjältens äventyr ingår, och han anses vara en viktig humanistisk folkbildare. Sin filosofi brukade han sammanfatta med uttrycket "Follow your bliss", på svenska "Bejaka din glädje".
 
Hjälten med tusen ansikten är uppenbarligen om myter och mytologi. Men lärdomarna i den här boken kan hjälpa oss att identifiera och navigera på de vägar vi tar för att förbättra oss själva och förändringarna i våra liv, för att förändrade oss till det bättre och bli bättre människor i allmänhet. Campbell studerade historier från varje tänkbar kultur. Han tittade på allt från antika religioner till mytologin av modernare religioner som kristendomen, judendomen och islam.
 
Campbell forskning ledde honom att fokusera på jämförande mytologi. Speciellt studerade han vad myter från olika kulturer hade gemensamt, snarare än vad de inte hade gemensamt. Överallt där han sökte fann Campbell det: den arketypiska berättelsen, den allestädes närvarande historien som varje kultur från Mesopotamien till vårt moderna västerländska samhälle använder för att passera information, tradition och världslig uppfattning. Campbell summerade och beskrev sina erfarenheter i sitt mest inflytelserika arbete, boken Hjälten med tusen ansikten. Campbell lånade en term av James Joyce, och kallade detta universella mönster monomyten. Du kanske känner det som hjälten resa.

 
 
Lär av Star Wars skapare
George Lucas Star Wars-filmserie utgör det mest kända exemplet på det direkta inflytandet för hjälteresan, inom populärkultur. När Lucas skrev på filmmanuset till den första Star Wars-filmen mellan ca 1973-76, så beskriver han själv att det lossnade först när han studerade Joseph Campbells bok, Hjälten med tusen ansikten, som innehåller Hjälteresan.

”Boken (Hjälten med tusen ansikten) tog tag i mitt filmmanus på 500 sidor och sa: Här är historien, här är början, här är slutet, här är fokus. Allting fanns redan på plats och hade funnits där i tusentals år. Det är fullt möjligt att om jag inte hade träffat på Joes bok skulle jag fortfarande sitta och skriva på Star Wars i dag”.
 
 
 

De 12 scenerna på hjältens resa

Varje historia har en början, en mitt och ett slut. I början installerar du din hjälte (eller hjältinna) och hens berättelse, så kastar du något på henom som är en stor källa till konflikt och utsätter henom för en hel massa problem. Efter att ha mött många fiender och övervunnit många olika hinder går hjälten segrande ur alla strider och vinner sin älskade. Det här är i grunden en mer detaljerad karaktärsplattform för din historias hjälte som läggs på den mer traditionella treaktstrukturen. Den som många berättelser och framgångsrika Hollywoodfilmer som Star Wars och The Wizard of Oz, när de analyseras, tycks följa.
 
1. Den vanliga världen
Det är här hjälten finns innan hens historia börjar, omedveten om de äventyr som kommer. Det är hens säkra plats. Genom att förstå hjältens vardag lär vi oss viktiga detaljer om vår hjälte, hens sanna natur, förmågor och livsutsikter. Detta förankrar hjälten som en människa, precis som du och jag, och gör det lättare för oss att identifiera med henom och därmed senare, empati med hens svårigheter. Exempel: Dorothy som bor på sin bondgård i Trollkarlen från Oz.
 
 
 
 
2. Uppmaningen till äventyr
Hjältens äventyr börjar när hen får ett uppmaning till handling, som ett direkt hot mot hans säkerhet, hens familj, sin livsstil eller freden i det samhälle där hen bor. Det behöver inte vara så dramatiskt som en skott, det räcker med ett telefonsamtal eller konversation, men vad som än händer när det uppenbarar sig, stör det i slutändan hjältens vanliga trygghet och lugna liv och presenterar en utmaning eller ett uppdrag som måste genomföras. Exempel: Harry Potter får ett brev från Hogwarts  i Harry Potter och De vises Sten.
 
3. Avslag på utmaningen
Även om hjälten kan vara angelägen att acceptera uppdraget, kommer hen i detta skede drabbas av en rädsla som måste övervinnas. Ofta får hjälten andra tankar eller till och med djupa personliga tvivel om huruvida hen är mogen att klara utmaningen.  Problemet hen står inför kan tyckas alldeles för svårt och hemmet är mycket attraktivare än den farliga vägen framåt. Detta skulle också vara vårt eget svar och hjälper oss att identifiera oss med den motvilliga hjälten. Exempel: Luke Skywalker berättar för Obi-Wan Kenobi att han inte kan åka till planeten Alderaan (Star Wars )
 
 
 
 
4. Möte med Mentorn
Vid denna viktiga vändpunkt där hjälten desperat behöver vägledning möter hen en mentorfigur som ger henom något hen behöver. Hjälten kan få ett objekt av stor betydelse, inblick i det dilemma hen möter, kloka råd, praktisk träning eller till och med självförtroende. Det mentorn ger hjälten tjänar till att skingra hens tvivel och rädsla och ger honom styrka och mod att anta utmaningen. Exempel: Daniel LaRusso möter den vise mästaren mr Miyagi i  Karate Kid 
 
5. Korsar första tröskeln
Hjälten flyttar från den vanliga världen till den speciella världen och ser skillnaden mellan de två. Hjälten är nu redo att reagera på mentorns uppmaning till äventyr och verkligen börja sin strävan, oavsett om det är fysiskt, andligt eller emotionellt. Hen kan gå villigt eller hen kan övertalas, men ändå går han över gränsen mellan den värld hen är bekant med och det hen inte känner till. Det kan gå lyckas för första gången i hens liv eller hen kan göra något hen alltid har varit rädd för att göra. Men tröskeln presenterar sig, den här åtgärden betyder hjältens engagemang för sin resa, vad som helst kan hända hjälten. Exempel: Hjälten/berättaren går in i Tyler Durdens hus för första gången (Fight Club )
 
 
 
 
6. Test, Allierade, Fiender
Nu äntligen ute sin komfortzon står hjälten inför en allt svårare serie utmaningar som testar henom på olika sätt. Hindrar kastas i hens väg. Det kan vara fysiska hinder eller människor som vill hindra hens framsteg. Hur det än är måste hjälten övervinna varje utmaning hen presenteras på resan mot sitt yttersta mål. 
 
Hjälten behöver ta reda på vem som hen kan lita på och vem som inte är pålitlig. Hen kan tjäna allierade och möta fiender som, på sina egna sätt, kommer att hjälpa till att förbereda henom för de större prövningarna som är på väg. Det här är det stadium där hens färdigheter och/eller krafter testas och varje hinder som hen står inför hjälper oss att få en djupare inblick i hens karaktär och ger oss äntligen möjligheten att identifiera oss med med henom ännu mer. Exempel: Frodo lämnar Rivendell med Ringens Sammanslutning, och måste lära sig att vara på vägen när han går (Ringens Herre)
 
7. Vägen till den inre grottan
Intern och extern förberedelse. Brukar innehålla en imponerande destination. Den innersta grottan kan representera många saker i hjältehistorien, till exempel en verklig plats där det ligger en fruktansvärd fara eller en inre konflikt som hittills inte hjälten har haft att möjligheten att möta. När hjälten närmar sig grottan måste han göra slutliga förberedelser innan han tar det sista språnget ut i det stora okända. 
 
På tröskeln till den yttersta grottan kan hjälten återigen möta några tvivel och rädsla som först uppstod på hens uppmaning till äventyr. Hen kan behöva lite tid att reflektera över sin resa och den förrädiska vägen framåt för att finna modet att fortsätta. Denna korta paus hjälper publiken att förstå omfattningen av provet som väntar på hjälten och eskalerar spänningen i väntan på sitt ultimata test. Exempel: Neo och Trinity samlar en arsenal innan de går ut för att rädda Morpheus (The Matrix)
 
 
 
8. Avgörandet
Den centrala konflikten i historien, den stora kampen, där möjligheten till död är nära förestående. Det avgörande ögonblicket kan vara ett farligt fysiskt test eller en djup inre kris som hjälten måste möta för att överleva eller för den värld där hjälten lever för att fortsätta att existera. Oavsett om hen står inför sin största rädsla eller mest dödliga fiende, måste hjälten dra på alla sina färdigheter och hens erfarenheter samlas på vägen till den inre grottan för att övervinna hans svårighetsproblem. 
 
Endast genom någon form av "död" kan hjälten bli återfödd, uppleva en metaforisk uppståndelse som på något sätt ger honom större makt eller insikt som behövs för att uppfylla sitt öde eller nå sin resas slut. Detta är höjdpunkten för hjältehistorien och där allt han håller kärt utmanas till bristningsgränsen. Om hjälten misslyckas, kommer hen antingen att dö eller leva. Och om hjälten överlever vet att hen att hen aldrig kommer att bli detsamma igen. Exempel: Dorothy och hennes vänner besegrar den onde häxan i hennes slott (Trollkarlen från Oz)
 
 
 
 
9. Belöningen (Säkra Svärdet)
Efter att ha besegrat fienden, överlevat döden och äntligen övervunnit sin största personliga utmaning, omvandlas hjälten till ett nytt tillstånd efter striden. Hen blir en starkare person men det har ofta ett pris. 
 
Belöningen kan komma i många former: ett objekt av stor betydelse eller makt, en hemlighet, större kunskap eller insikt, eller en försoning med en älskad eller en allierad. Oavsett skatten, som kanske kan underlätta hans återkomst till den vanliga världen, måste hjälten snabbt lägga firandet av segern åt sidan och förbereda sig för den sista utmaningen på resan. Exempel: Efter draken Smaugs död, är Bilbo och dvärgarna fria att hjälpa varandra att hitta skatten ( The Hobbit )
 
10. Uppståndelsen
Denna etapp på hjälten är en omvänt eko av uppmaningen till äventyr där hjälten var tvungen att korsa det första tröskeln. Nu måste hen återvända hem med sin belöning men den här gången är förväntan om fara ersatt med det av tilltala och kanske rättfärdigande, absolution eller till och med befrielse. 
 
Men hjälten resa är ännu inte över, och han kan fortfarande behöva en sista push tillbaka till den vanliga världen. Det ögonblick som hjälten slutligen förbinder sig till sin sista etapp, kan vara ett ögonblick där han måste välja mellan sitt eget personliga mål och en högre orsak. Exempel: Berättaren inser att för att han ska kunna stoppa Tyler Durden måste han döda sig själv - genom att ingå en fredsuppgörelse med sin egen död accepterar han dödligheten och har för ett ögonblick skapat verklig fred. Han skjuter sig själv och lever, men Tyler är död (Fight Club)
 
 
 
 
11. Vägen tillbaka
Detta är det klimax där hjälten måste ha sitt sista och farligaste möte med döden. Den slutliga striden representerar också något som är väldigt större än hjältens egen existens med sitt resultat med omfattande konsekvenser för hens vanliga värld och livet för dem som hen lämnade. 
 
Om hjälten misslyckas, kommer andra att lida och detta lägger inte bara en svår och tung skuld på omgivningens axlar, utan i en bra berättad historia griper också publikens hjärtan så att de också känner sig som en del av konflikten och delar hjältens hopp, rädsla och ånger. I slutändan kommer hjälten att lyckas, förstöra sin fiende och komma fram ur striden renad och återfödd. Exempel: Efter att den ena ringen förstörts har Frodo svårt att anpassa sig till livet som en vanlig Hobbit i Shire (Kungens återkomst)
 
 
 
 
12. Hemkomsten med nya insikter
Det här är den sista etappen av hjälten resa där hen återvänder hem till sin vanliga värld, som en förändrad människa. Han kommer att ha vuxit som person, lärt sig många nya saker, ställts inför fruktansvärda faror och till och med döden. Nu ser hjälten fram emot starten på ett nytt liv. Hens återkomst kan ge färskt hopp till de som hen lämnade, en direkt lösning på sina problem eller kanske nya perspektiv för alla att lära sig av. 
 
Den slutliga belöningen som hen erhåller kan vara bokstavlig eller metaforisk. Det kan vara en orsak till firande, självförverkligande eller ett slut på strid, men vad det än är, är det tre saker: förändring, framgång och bevis på hans resa. Återvändsorten signalerar också behovet av upplösning för historiens andra nyckelaktörer. Hjältens tvivel kommer att utrotas, hens fiender straffas och hens allierade belönas. I slutändan kommer hjälten att återvända till var hen började men sakerna kommer helt klart aldrig att vara samma igen. Exempel: Luke, nu en Jedi, återställer balansen till kraften och hjälper till att skapa fred i galaxen. Samtidigt kan han försonas med sin far och fortsätta sitt liv ( Jedins återkomst)
 
Men Campbells bok visar är inte bara att det i nästan varje kultur i historien har funnits ett identiskt och effektivt sätt att berätta historier. Det är i de gemensamma upplevelserna i berättelserna som gör dem till grundläggande delar av den mänskliga erfarenheten. Monomyten är inte bara strukturen av hur vi berättar hjältar och karaktärer i berättelser, det är också hur vi relaterar dessa historier till oss själva och på ett mycket riktigt sätt hur vi förstår de saker som händer med oss.
 
Författaren John Romaniello menar att monomyten är enastående för den som vill berätta en gripande historia och därför exceptionell för att utforska även kulturella idéer. Den kan ha lika stor inverkan när den tillämpas på en individ - när den tillämpas på dig. Romaniello menar att Hero's Journey är den perfekta linsen för att se vilken förändring som helst i ditt liv - oavsett vilken ny resa du tar, kommer du att gå igenom alla monomerens faser när du växer, anpassar och i slutändan uppfyller ditt mål.
 
Vi är alla unika men vi delar också varje människas kamp för att hitta sig själv och sitt sanna jag. Nycklarna till detta finns lagrade i mänsklighetens historia och i andra människors upplevelser och erfarenheter. Hjältens resa kan vara din resa. En resa mot stolthet, självförtroende och mod. Använd den när du ska berätta dina historier.
 
Mvh/u
 
Källor: Wikipedia, Joseph Campbell, John Romaniello, artofmanliness.com, m.fl.