fbpx

5/10 2014. Var går skillnaden mellan skryt och att berätta om något bra man gjort? Var går skillnaden mellan skryt och stolthet? En äldre vän påminde en gång en om det hans kloka farmor brukade säga "Du måste göra som hönsen när du gjort något bra, de kacklar alltid då de lagt ägg". Hon menade att man inte ska vara rädd för att berätta om något man gjort, speciellt om man samtidigt kan ge någon form av nytta eller värde. Jag tycker att vi svenskar generellt brister i att vara stolta och vågar sällan berätta om de goda sakerna vi gör. Det är synd. Så därför vill jag idag berätta om att jag i början av veckan fick äran och glädjen att få hålla mitt föredrag "Lev din dröm, bygg ditt varumärke" på Operaterassen i Stockholm. Och jag vill dela med mig av mina tankar och erfarenheter kring föreläsningen. (Bilderna har jag fått låna av fotograf Malin Huusmann, kontakta henne gärna)

 

 

Det var mitt affärsnätverk Arndts som hade bjudit in mig till sin Chefsträff och publik enbestod av ett knappt 100-tal personer med olika typer av säljansvar. Skulle jag kunna motsvara förväntningarna? Förutsättningarna var de bästa. Morgonen var otroligt vacker, solen hade precis gått upp och lyste på en av Stockholm vackraste vyer. Vi kunde se Kungliga Slottet, Strömmen, Grand Hotel, Riksdagshuset, Gamla Stan och i fonden Södermalm. Det var som att vara mitt i ett vykort. En grandios frukostbuffé stod uppdukad och gästerna började strömma in. Det var dukat till fest och affärsmingel. Som alltid vid ett Arndtsmöte så erbjuds det tre möjligheter: Kontakter, Kunskap och Träning. Och min uppgift var att ge så mycket kunskap som möjligt om konsten att bygga och leva sitt varumärke.

 

Förberedelse och manus

Trots att jag har genomfört den här föreläsningen många gånger förr så är det oerhört viktigt att tänka igenom både mål, struktur och syfte. Varje gång. Mitt mål med föreläsningen var främst att ge en upplevelse och mycket kunskap om konsten att leva och bygga sitt varumärke. Det ska ge mig ethos och förtroende vid framtida kontakter. Genom att skriva ett tydligt manus i punktform så har jag en struktur för föreläsningen, det ger både trygghet och tydlighet. När jag skriver ned strukturen så både tänker och känner jag igenom vad jag ska säga och skapar därmed en kontakt med mig själv, mina tankar och erfarenheter. Det ger mig energi och kraft inför just detta specifika tillfälle. Varje föreläsning är unik och har olika publik. Det är skillnad på 100 gymnasieungdomar och 100 säljansvariga. Jag måste anpassa budskapet efter målgruppen.

 

Sätt en scen och skapa förväntningar

Jag hade redan från början bestämt mig för att genomföra en föreläsning som inte höll den traditionella formen. Att bryta mönster skapar förväntningar och väcker intresse. Jag ville både vara visuell och bryta mönster. Och när ett av mina erbjudanden är kreativitet så måste jag kunna visa det. Därför så satte jag en annorlunda scen som deltagarna möttes av när de kom. På filmduken i fonden projicerades ordet Stolt? i svart text. En uppmaning, en fråga och en utmaning. Det var den enda bilden som visades under hela morgonen. På vardera sidan av filmduken ställde jag två rollups. En med budskapet "Varumärkesakuten" och en med budskapet "Stolt? Stolt. Stolt!". På talarplattformen placerade jag dessutom en installation bestående av de tre av de fyra symboler jag använder i min föreläsning, tratten, skeppet och gitarren. (Jag söker efter en modell av en trappa, hör gärna av dig om du känner till var jag kan finna en). Stillebenet kryddades med tre rör med tennisbollar.

 

 

 

Etablera relation och väck nyfikenhet

Jag gick dessutom runt bland gästerna iförd min Dr Stolt-läkarrock och med en uppblåst badkrokodil under armen. Många ögonbryn höjdes och många frågade varför? Det skapade en cliffhanger, en förväntan på att få ett svar och höjde nyfikenheten på föreläsningen. När jag hinner och har möjlighet försöker jag alltid att skaka hand med alla deltagare. Det bygger relation och tar ned gränsen mellan mig som "the föreläsare" och lyssnarna. En bra föreläsning skapar vi nämligen tillsammans. Den här morgonen gick jag mest runt och småpratade med folk för att lätta upp stämningen.

 

Den viktiga starten, etablera etos

När, i det här fallet Mikael Arndt, presenterat och introducerat undertecknad så kommer ett gyllene ögonblick att fånga uppmärksamheten hos deltagarna. Starten. Dramatisera. Fånga intresset. Erövra scenen. Själv hoppar jag in på ett ben och står där och försöker hålla balansen samtidigt som jag kränger av mig min läkarrock. Jag förmedlar mitt Etos, berättar om att jag arbetat med kommunikation i 30 år, är utbildad på Berghs och jobbar där som lärare, haft uppdragsgivare som Kommunal, Expressen, Birka Cruises, ägt och drivit byrå med 25 anställda. För tio år sedan insåg att jag hade ett ben till att använda. Samtidigt som jag säger det ställer jag mig på två ben och går fram och tillbaka konstaterandes att det är lättare att ta sig fram på två ben. Det ena heter benet kallas "branding" och det andra kallas "selling". Det är två sidor av samma mynt, pengar som skapar lönsamhet. För att få ut sitt budskap måste man få ihop bägge delarna. Det är min insikt och mission, att hjälpa omvärlden tänka, förstå och agera varumärkesorienterat.

Mål med föreläsningen, etablera logos

Jag berättar om mitt engagemang i Arndts och vad mycket jag lärt mig och vad många kontakter jag fått. Sedan sätter jag på mig läkarrocken igen och berättar om att jag för två år sedan startade Varumärkesakuten just för att jag under fem års idogt nätverkande träffat så många duktiga företagare och entreprenörer som inte får ut sitt budskap. Inte för att de inte har ett attraktivt erbjudande, inte för att de inte har kunskap och kompetens, inte för att de inte har engagemanget. Det som saknas är struktur, verktyg och uthållighet för att bygga och leva varumärket. Jag tänkte att situationen är akut, akut ... akut ... Varumärkesakuten.

Tänkt, sagt och gjort. Jag öppnade i oktober år 2012 Varumärkesakuten som erbjuder kunskap, utbildning, föreläsningar och workshops. Därefter summerade jag att målet med föreläsningen var att berätta om de fyra viktigaste delarna som man måste ha koll på om man vill bygga sitt varumärke. Då gick jag också fram till installationen med tratten, skeppet, och gitarren. För att visuellt tydliggöra och pränta in delen så pekade jag på och höll upp varje del. Därefter sa jag att jag skulle avsluta med vad jag lärt mig från mina snart sju år på Arndts hur en bra säljare måste agera. "Låter det okey" frågade jag församlingen och fick ett rungande jakande svar. "Då kör vi". Det är viktigt att påpeka att hela inledningen bara tog några minuter. Långa drapor om sin egen förträfflighet är bara tröttande.

 

Delaktighet och interaktivitet

Dialog, bikupor, snabba interaktiva processer håller lyssnarna vakna och gör dem medskapande. Det hade jag lagt in i mitt manus. Min första fråga var till för att etablera begreppet varumärke. Vad är det egentligen? Deltagarna fick bordsvis diskutera och dela med sig av sina tankar under någon minut. Sedan fångade jag upp idéerna och skrev ned dem på blädderblocket och summerade därefter med mitt perspektiv. Ett varumärke är summan av allt som kommuniceras och kan bäst beskrivas som en personlighet. Hur rör vi oss, vad säger vi, hur klär vi oss? Allt kommunicerar och varumärkets viktigaste bärare är nöjda medarbetare och nöjda kunder. I den ordningen.

Den insikten är fullständigt avgörande om man ska kunna bygga ett starkt varumärke. Och därmed skapa lönsamhet. I den allra innersta kärnan av ett varumärke finns det ett löfte, ett löfte till omvärlden som måste hållas. Ett löfte som kräver ärlighet, engagemang och patos. Här vände jag mig återigen till åhörarna och ställde frågan: "Handen på hjärtat (jag uppmanade alla att verkligen lägga handen på hjärtat) har du ett erbjudande som andra kan ge andra nytta, glädje eller värde?". Deltagarna svarar jakande men ofta ganska tyst. Jag upprepar frågan. Återigen ett jakande svar men fortfarande ganska tvekande. Jag upprepar frågan en tredje gång och då kom det (som alltid) ett rungande svar. Äntligen. Processen blir en illustration på hur de flesta oftast agerar: lite för tyst, lite för blygt och lite för tveksamt. Orättvist, onödigt och olönsamt. Människan är fantastisk. Världen behöver mer stolthet. Stolthet säljer, det är mitt varumärkeslöfte, min innersta kärna. Starka varumärken strålar och attraherar.

 

Avslutning och medskick

Efter denna inledning så fortsatte jag att blanda kunskap och medskapande aktiviteter. Deltagarna fick rita träd, forma händerna till en liten tunnel framför ögonen och försöka se och räkna ut hur många besökare som fanns i rummet, de fick försöka fånga tennisbollar, de fick diskutera och de fick sjunga. Jag förklarade och skrev ned innebörden av varje moment på blädderblock och hängde sedan upp bladet på en lina som jag spänt fast mellan mina två rollups i bakgrunden. På så sätt växte det fram en helhetsbild av de delar som är nödvändiga att ha koll på och definiera om man vill bygga ett starkt varumärke.

Som näst sista moment presenterade jag mina fyra viktigaste erfarenheter av vad en bra säljare är och måste vara. Läs mer här. Grundinställningen måsta vara, jag är ingen säljare, jag är en hjälpare. Jag erbjuder något som ger nytta, gädje och värde. För det första måsta man vara entusiastisk, för det andra måste man vara en schysst lyssnande rådgivare/expert och framförallt inte en krokodil. Alltså en säljare med en stor käft och inga öron. Här tog jag upp plastkrokodilen som fått ligga i ett hörn och slängde ut den genom en sidodörr. För det tredje måste vi vara närvarande och uthålliga över tid och för det fjärde, vi måste våga fråga efter affären. 70% av alla påbörjade affärer blir inte av just på grund av den anledningen.

I det ögonblicket levde jag mitt varumärke och vågade fråga efter affär. Jag berättade om erbjudandet med Varumärkesakuten, att nästa "Första Hjälpen" workshop går av stapeln 22/10 och pekade på att man kunde ta informationsmaterial vid utgången där Stolt Kommunikation hade en egen exponeringsyta.

Avslutningsvis tog jag fram gitarren och menade att det största misstaget de flesta gör är just bristen på aktivitet, uthållighet och träning. Man måste spela på sin gitarr oftare och med hjärtat. Och det behöver inte vara perfekt, tänk på Håkan Hellström, inte Sveriges största sångare men en av de artister som har allra störst passion och hjärta i sina framträdanden. Och han turnerar, han brinner, han håller på och han blir bättre och bättre hela tiden. Jag framförde och fick igång allsång på Peps Persson melodi "O´boy" men bytte ut texten med innehållet "O´boy vilket härligt nätverk, vi har här runt oss idag, här finns tusen chanser att tjäna mer, tillsammans blir affärerna så många fler ...". Tack, jubel och applåder. På vägen ut fick alla ett exemplar av "Dr Stolts Varumärkestermometer", en checklista för att kolla kraften och attraktionstemperaturen på sitt eget varumärke. Dr_Stolts_Varumarkestermometer.pdf.

 

Feedback och återkoppling

Hur gick föreläsningen? Det är viktigt att be om feedback för att lära sig och utvecklas till nästa gång. Min upplevelse var att föreläsningen var lyckad, jag fick både blommor och beröm från många håll men det finns alltid saker att förbättra. Något som gjorde mig extra glad var uttalandet från en person som sett mig minst tre gånger tidigare. Han kom fram och sa "Tidigare har jag haft minst 15 utvecklingskommentarer på ditt framträdande men den här gången hade jag ingen". Två retorikexperter gav mig dock två värdefulla tips. Den ena, Sven Sigling från Konsulthuset, tyckte att jag borde försöka nyansera min tonhöjd lite mer. Jag har en ganska kraftig stämma och framförandet skulle vinna på mer nyanser. Den andra var Nina Hjort från Presentationsteknik . Hon tyckte att jag borde varit ännu tydligare med att formulera målet med föreläsningen och dessutom hämta hem målen genom att avsluta med att repetera dem igen. Jag hör och lyder.

För egen del ska jag nästa gång ha med mig någon person som kan stå vid mitt utställningsbord och prata med besökarna. Fråga om de är intresserade, dela ut material och ta emot intresserades visitkort. Men det får bli nästa gång. Tack alla som lyssnade och tack Micke Arndt för att jag fick chansen att berätta om hur man lever sin dröm genom att bygga sitt varumärke. Var stolt.

mvh/u