fbpx

20/3 2016. Finns det några som är bättre på att fokusera än precionsskyttar? En bråkdel av en millimeter åt fel håll kan göra skillnaden mellan en guldmedalj och ett misslyckande. Christina Bengtsson är före detta världsmästare i skytte, föreläsare och officer i Försvarsmakten. Hon har skrivit en bok med titeln ”Konsten att fokusera” där hon sammanfattar sina tankar och erfarenheter av nyttan av att lära sig fokusera. ”Fullt koncentrerad är att vara fri från störande tankar på framtiden och historien, fri från krav och oro. Inga tvivel. Inga om eller varför. Sinnet är fullt närvarande, och ingen begränsning av den egentliga förmågan existerar.” menar Christina i en intervju i DN. Efter lång och stenhård träning lyckades Christina Bengtsson äntligen bli världsmästare i precisionsskytte. Men först när hon ”glömde” både det förflutna och framtiden lyckades hon fokusera på nuet och bli en vinnare.

 

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

56. Träna på att fokusera

Det operfekta är förutsättningen för det perfekta. Strävan efter det perfekta är ofta förenat med ett evigt jagande mot en omöjlighet. Ett liv i fokus betyder inte alls att alltid uppnå det perfekta. Faktum är att det faktiskt ganska sällan blir så som vi tänkt oss, och detta faktum är en del i livet vi måste förstå och acceptera för att i förlängningen finna såväl ro som fokus.Christina har ju själv gjort denna resa – i strävan efter det perfekta fann hon meningen med det som inte är perfekt.

Skyttets marginaler är så fasansfullt små att det på förhand aldrig går att urskilja vem som kommer ta hem segern. Det går omöjligtvis att vinna varje gång. Precis så ser livet ut i stort. Vi satsar, kämpar och strävar, tröttnar och kommer igen, på alla livets områden – alltid utan någon egentlig försäkran om hur det ska gå i slutändan. Christinas bok ”Konsten att fokusera” riktar sig till den som vill prestera bäst när det gäller, men som också är beredd att inse att ett mindre jagande efter det perfekta är en förutsättning för att nå framgång och fokus i livet. Något som i allra högsta grad gäller för den som vill bygga sitt varumärke. Fokus, struktur och uthållighet är nödvändigt.

Christina Bengtsson

 

Fokuseringsförmågan är ofta avgörande
I boken används skytte som metafor, och det är utifrån detta Christina förklarar fenomenet koncentration och hur uppnå denna för att få fram det absolut bästa i en själv. Förmågan att kunna prestera i en sådan form av idrott, kräver samma mentala kapacitet som alla former av utmaningar som inte avgörs på det fysiska planet. Det handlar om vilka tankar man tänker och varför man tänker dem – i ett läge då man står helt still. Precis som på kontoret, i styrelserummet, i talarstolen eller hemma vid matbordet.

Att jaga en omöjlighet
Titeln på hennes kommande bok ”Ett liv i fokus” är också tänkt att antyda en omöjlighet – en sorts motsägelsefullhet. Strävan efter det perfekta är ofta förenat med ett evigt jagande mot en omöjlighet. Ett liv i fokus betyder inte alls att alltid uppnå det perfekta. Faktum är att det faktiskt ganska sällan blir så som vi tänkt oss, och detta faktum är en del i livet vi måste förstå och acceptera för att i förlängningen finna såväl ro som fokus.

Skyttets marginaler är så fasansfullt små att det på förhand aldrig går att urskilja vem som kommer ta hem segern. Det går omöjligtvis att vinna varje gång. Precis så ser livet ut i stort. Vi satsar, kämpar och strävar, tröttnar och kommer igen, på alla livets områden – alltid utan någon egentlig försäkran om hur det ska gå i slutändan. Boken riktar sig till den som vill prestera bäst när det gäller, men som också är beredd att inse att ett mindre jagande efter det perfekta är en förutsättning för att nå framgång och fokus i livet.

 

Fokus handlar om att välja rätt tanke
Fokus står för så mycket mer än det man spontat kanske tänker på. Det är inte bara att kunna prestera under nervositet, skjuta tior i en vm-final, hålla fokus på arbetsuppgiften istället för på mobilen. Fokus handlar om att bland tusen tankar välja den rätta – att göra en sak i taget och göra denna bra. Att våga välja och hålla fast vid sitt val. Att agera konstruktivt här och nu när ens tankar fastnat i oro och grubbleri.

Fokus och koncentration är ju inget nytt påhitt. Det är något vi redan har att tillgå i oss själva. Det är ingen ny träningstrend, hälsoinriktning eller ledarskapsteori.

 

Hitta din inre kapacitet
Egentligen gäller det kanske inte att utvecklas så särskilt mycket, utan snarare att finna den inre kapacitet vi redan har. Många gånger förlorar vi fokus just för att vi i dagens prestationssamhälle konstant strävar efter nytt och bättre, istället för att fokuserat och konstruktivt arbeta med det vi kan och är bäst på just nu.

En god förmåga till koncentration hjälper oss inte bara att fungera och prestera i pressade lägen, utan också att uppnå fokus i långsiktiga projekt, i vardagen och inte minst i livet som helhet. Fokus handlar om att identifiera vårt inre, och livets verkligt stora värden.

Vad händer om vi lär oss bättre styra vårt fokus mot det som inte gynnar bara oss själva utan även andra? Om politik oftare såg längre än till nationella intressen, och om fler kunde glädjas åt delaktigheten i ett globalt perspektiv än i ett individuellt och för stunden tillfredsställande?

 

Fyra steg för ökat fokus
”Fokus och koncentration är ju inget nytt påhitt. Det är något vi redan har att tillgå i oss själva. Det är ingen ny träningstrend, hälsoinriktning eller ledarskapsteori. Det är en förmåga som i dagens brus av möjligheter, nya vågor och trender kanske förbisetts något, trots sitt stora värde. Däremot är det en högst komplex funktion i vår intelligenta hjärna. Min vilja att dela med mig av mina erfarenheter och mina reflektioner kring fokus, har drivit mig att försöka förenkla detta” menar Christina Bengtsson avslutningsvis. Hon delar bl.a. med sig av följande tips i sin bok.

 

Steg 1

Lägg märke till vad du tänker och varför du gör det i en specifik situation. Tankar som stör och oroar har ofta en koppling till något som har hänt eller ska hända. Sådana tankar stör fokus.

Steg 2

Tänk dig två vågräta tidslinjer med ett litet mellanrum mellan dem. Den vänstra linjen står för hjärnans tankar på historien, den högra för dess tankar på framtiden. Tomrummet som finns mellan linjerna blir självfallet ett nu.

Steg 3

Efter att ha konstaterat om de oroande tankarna tillhör historien eller framtiden placerar du ut dem på rätt linje.

Steg 4

Nu gäller det att stryka eller bli av med de störande tankarna för en stund. Men hur då? Tricket är att av egen mental kraft byta ut dessa tankar på historien eller framtiden och i stället sätta sinnet i det som är ett ”nu”. Det ska vara en enda neutral tanke som inte får dig att grubbla över något som helst, vare sig framåt eller bakåt i tiden. Givetvis är detta lättare sagt än gjort, men här ligger också hemligheten med konsten att fokusera.

Det mesta ur denna blogg är hämtad från en intervju med Christina Bengtsson i DN och en annan intervju av henne i en blogg av Volante. Christinas bok kan du köpa hos Bokus och Adlibris. Och om du vill kontakta Christina så har du hennes hemsida här.

 

 

Lycka till med fokuseringen. Hur mycket tränar du på den delen? Hur kan du få hjälp att fokusera? Hur gör man i en tokstressad tid? Ett sätt är att använda sig av Pomodoremetoden. Den kommer jag att berätta om i nästa blogg. Håll fokus, visa mod, bygg självförtroende. Till dess, ha modet att välja rätt tanke och håll fast vid den.

mvh/u