fbpx

28/10 2018. Definiera ditt samhällsbyggande och bygg ditt varumärke samtidigt. Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt! Trots att vi har det så bra. Trots att vi bor i ett av världens rikaste och mest utvecklade länder. Hur kan det komma sig? Varför är vi inte lyckligare? Det finns naturligtvis inga enkla svar på detta men min övertygelse är att många människor som i jakten på den egna lyckan tappat bort sig själva och kontakten med sina rötter. I den eviga jakten på kickar och status blir livet lätt tomt. När vi inte också ser och bejakar vår flock och vårt sammanhang går vi emot vår egen natur. Livet är både jaget och laget. Utan det ena inte det andra. En nyckel till självförtroende och meningsfullhet är att se, odla och utveckla sig själv som samhällsbyggare. Hur odlar du den rollen? Eller fokuserar du bara på ditt ego? Titta på dig själv från ovan ibland. Det utvecklar både din mänsklighet, din affär och ditt varumärke. Här har du 7 tips på hur du kan tänka och göra.

 

Bilder från pexels.com

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

139. Träna på att vara en samhällsbyggare, det stärker ditt varumärke

Vi är i första hand social varelser. Det är så vi levt och utvecklats genom många hundra tusen år. Vi behöver en omgivning där vi känner att vi har en betydelse. Att vi gör skillnad. Att vi tillhör. Det ger mening och trygghet på ett mycket djupare plan än den tillfredsställelse den ytliga jakten på bekräftelse ger. Men idag lever vi också i en tid när man kan förledas att tro att vi klarar oss utan varandra. Vi springer runt som om livet var ett cocktailparty där du lätt kan gå vidare om du inte gillar den du pratar med. Människor är utbytbara. Det finns alltid någon vackrare, bättre, roligare runt hörnet. Inget kan vara mer fel. Det är i de djupa relationerna som livet blir liv. Yta är yta. Djup är djup. I djupet finns rötter, trygghet och förankring. En skatt som det är lätt att glömma bort.

 

 

1. Varför finns du till?

Vad är meningen med livet? Vad är meningen med ditt liv? Är det att du ska bli så rik och framgångsrik som möjligt? Flest prylar vinner? Eller sätter du in dig själv i ett större sammanhang? Kan du i hjärtat känna att en av dina viktigaste uppgifter inte bara är att överleva och göda och föda dig själv? Kan du känna att du också har en uppgift som samhällsbyggare? Eller är det ditt självförverkligande som är viktigast? Alltid?

Det är en farlig väg, en väg som alltså kan leda till psykisk ohälsa och känslan av att inte höra till en större värld. Där verkligheten finns. Där du, jag, alla behövs. Och vi behöver varandra. Egobyggande skapar lätt alienation och känslan av främlingskap. Om du i djupet av ditt hjärta känner att du erbjuder omvärlden nytta, nöje, glädje, värde då kommer du ha mycket större chans att bli eller förbli en hel människa.

 

 

2. Ser du ditt samhällsbyggande?

I livets hårt uppskruvade tempo är det lätt att missa det goda som man gör. Att våra insatser är kuggar och delar i ett samhällsbyggande och utveckling. I smått och stort. Vi lever i komplexa system där våra olika insatser hjälper till att få livet att samhället att fungera. Alla har en roll att fylla. Men ibland måste man ta ett steg tillbaka och sätta sig själv i perspektiv. Hejda dig! Ge dig själv helikopterperspektiv på din tillvaron! Hur ser det ut egentligen?

 

 

3. Se ditt liv från ovan

Jobbar du och betalar skatt så utvecklar du samhället. Är du arbetslös, barn eller pensionär? Då är din uppgift att vara positiv och stöttande mot din omgivning. Då bygger du också samhälle. Samhällsbyggande handlar inte bara om pengar även om pengar är en stark motor för utveckling. Pengar är som bensin, ett slags energi men utan egentligt egenvärde. Pengar är symboler för värde som vi gemensamt kommit överens om. Livet handlar om att bygga möjligheter för ett bättre liv för fler. Och för dig själv. Det skapar meningsfullhet. Alla har en roll att fylla. Alla har ett ansvar att bidra. Alla har en skyldighet att bidra efter bästa förmåga. Och tar man ansvaret har man också rätt att ställa krav. Har du definierat hur du bygger samhälle?

 

 

4. Vem är du utan dina närstående?

Blunda. Tänk på dina vänner och bekanta. Tänk att du placerar dem i ett antal olika cirklar med dig själv i centrum och de som står dig närmast i den innersta cirkeln runt dig. I nästa cirkel placerar du dem som står dig inte fullt så nära och så fortsätter du att fylla cirkel efter cirkel. Klar? Bra. Börja nu att mentalt plocka bort alla personer som finns i cirklarna. Börja med den närmaste cirkeln. Där dina riktigt nära och kära finns. Ta bort dem. Fortsätt sedan med nästa cirkel. Och nästa. Och nästa. Vad blir det kvar? Vem är du utan din omgivning? När du står där ensam och naken vem är du då? När min yngste son var åtta år kom han med ett numera ikoniskt uttalande: ”Utan pengar är du fattig, utan vänner är du förlorad”.

 

 

5. Nästa steg på behovstrappan

Idag står vi som bor i den rikaste delen av världen överst på Maslows behovstrappa, på det trappsteg som heter självförverkligande. Men tiden vi lever i kan lätt uppfattas som om den bara hyllar jaget, jaget, jaget. En vild jakt på egokickar pågår och samtidigt ökar den psykiska ohälsan lavinartat. Det håller inte. Egojakten kör in i väggen. Varje individ vet egentligen i djupet av sin själ att hen inte är någonting utan den andre. Och ändå lever många som om inget annat än vårt eget välbefinnande har någon betydelse.

Tappar vi förmågan att bygga äkta och hållbara relationer så förlorar samhället sitt absolut viktigaste fundament – tillit. Saknas tillit mellan människor står våld, konflikt och död inte långt borta. Vi måste ta vårt självförverkligande till nästa nivå där vi i samarbete och samklang med andra bygger en bättre värld. Det är den enda hållbara utvecklingen för världen.

 

 

6. Vårt historiska arv

Vi är alla en del av den livskedja våra förfäder skapat. Vi lever våra liv på deras erfarenheter. Bilden av att vi lever våra liv stående på våra förfäders axlar är spännande. Utan deras kamp och insikter skulle vi inte vara i närheten av det vi har idag. Speciellt vi lyckligt lottade som lever bland den rikaste miljarden av jorden sju miljarder invånare. Är vi tacksamma? Är vi stolta? Är vi lyckliga?

Tveksamt. I alla fall inte så ofta. Tempot i vårt samhälle är så högt uppskruvat så att vi sällan hinner titta bakåt. Där kunskaper och klokskap finns. Det var där, långt tillbaka, vår förfädernas drömmar, värderingar och visioner formades. De tog kampen för ett bättre liv för framtidens generationer. Den kampen som vi alla surfar vidare på. Den kampen är vår plikt att fortsätta. Istället så ökar vi kraven, förväntningarna, pryl- och statusjakten. Mer, mer, mer. Större, bättre, fortare. Hur långt kan det gå? Är kosnumismen verkligen framtiden. Det bestämmer du. Det bestämmer jag. Det bestämmer vi. Tillsammans.

 

 

7. Framtiden stavas kvalitet

Jag är helt övertygad om att mänsklighetens uppgift inför framtiden handlar om att utveckla världen kvalitativt. Relationer, organisationer, produkter, tjänster, värderingar, demokrati, välfärd, miljö ... Mer kvaliet. För alla. Om vi kan sträva efter mer kvalitet istället för kvantitet kommer vi närmare en balanserad värld. Vi måste minska klyftorna, vi måste öka kampen för hållbarhet och vi måste gemensamt komma överens om vilken strategi som behövs. Då handlar det om att bygga starka broar till varandra och inte höga murar. Allt hänger ihop.

Vi är alla del av samma stora fantastiska organism – planeten jorden. Nyckeln heter självkännedom. Är du en samhällsbyggare eller en egobyggare? Hur ser balansen ut mellan känslan av meningsfullt sammanhang och känslan av att stå stark i dig själv? Lever du i samklang med omvärlden? Att nå den balansen är en ständigt pågående process och en livsresa och den är värdefull och viktig. För både jaget och laget. Lycklig resa.

mvh/u

PS. Vill du lära dig grunden för hur du bygger ett starkt varumärke? Gå min gratiskurs "10 steg till ett starkare varumärke", anmäl dig på www.stoltnu.se