fbpxDu behöver ett långsiktigt stöd med att strategiskt och praktiskt utveckla ditt varumärke. Vi startar ofta med en Stolt Trestegsraket som landar i en konkret kommunikationsstrategi och handlingsplan. Beroende på behov och situation så byggs även en kreativ plattform där tonläge, kreativt koncept, grafisk profil m.m. fastslås.

Vi summerar och synliggör vad dina viktigaste målgrupper ska veta, tycka och göra. Vilka kanaler som ska användas och hur vi ska gå tillbaka. Vem och vilka är ansvariga för vad och när ska varje insats ska genomföras? Tydliga ansvarsområden, tidplaner som bygger på en hållbar startegi är en förutsättning för att lyckas nå sina mål. och att vara extremt uthållig och noggrann. 100 knack, 10 snack, 1 tack, det är grunden för att kunna nå igenom i dagens allt mer högljudda och komplicerade kommunikationsklimat. Det finns ingen quickfix.

 

Bakgrund

All form av byggande och utveckling behöver en stabil grund att stå på. Det gäller såväl hus som företags och organisationers marknadsföring. För att kommunikationen ska bli hållbar och skapa lönsamhet på både kort och lång sikt rekommenderar Stolt Kommunikation att man börjar det arbetet genom att definiera sin varumärkesplattform. Där fångar man in både hårda och mjuka värden. Där definieras målsättningar både på kort och lång sikt. Där fastställs kärnvärden och mervärden. Observera att en varumärkesplattform är ett levande dokument som måste kunna uppdateras och stämmas av så att det stöder organisationen och inte minst att den lever i sin tid.

Varumärkesplattformen stödjer strategin

För att kunna bygga en hållbar och långsiktig kommunikationsstrategi så är det viktigt att den vilar på en genomarbetad varumärkesplattform. En samsyns- och kärnvärdesprocess är ett första steg för att bygga en varumärkesplattform. Medarbetarnas delaktighet, engagemang och förståelse för varumärkets själ är en förutsättning för lönsamhet och framgång. Därför rekommenderar Stolt att man involverar så många som möjligt för att skapa samsyn. Det som kommer fram ut en sådan process kommer ofta behöva fördjupas ytterligare, ett arbete som ofta görs tillsammans med representanter för ledningsgruppen. I korta ordalag brukar en kommunikationsstrategi innehålla följande steg:

1. Samsyns- och kärnvärdesprocess

2. Eventuellt en kund/varumärkesundersökning

3. Varumärkesplattform, inklusive affärsmål och befintliga kommunikativa mål.

4. Kommunikationsstrategi och -plan. Innehåller bl.a:

- Kvalitativa och kvantitativa mål
- Beskrivning av målgrupper/intressenter
- Kartläggning av målgruppers behov och beslutsprocesser
- Prioriterade kanaler gällande kännedom, lojalitet och sälj
- Prioriterade budskap per målgrupp
- Implementeringsstrategi för personalen, hur håller vi budskapen levande
- Uppföljning- och utvärderingspunkter

5. Kreativt koncept, den visuella kostymen. Hur ska vi se ut, tala och röra oss? Vad är vårt bärande tema som är "evigt", medianeutralt och unikt.

6. Aktivitets- och handlingsplanplan

7. Produktion av enheter

Budget bestäms efter överenskommelse av mål och omfattning.