fbpx

24/5 2015. Det finns fortfarande en myt om den starke ensamme individen som av egen kraft och vilja flyttar berg och förändrar världen. Inget kan vara mer felaktigt. Ingen människa är en isolerad ö utan vi behöver varandra för att utvecklas. Mer än någonsin. Mitt absoluta favoritord och ledstjärna är sedan en tid ordet Tillsammans. Ju äldre jag blir ju tydligare står det klarare för mig. Det är just tillsammans och i samarbeten som jag, du, vi, samhället och världen utvecklas. Det är tillsammans och i möten som relationer byggs, idéer föds, kunskap växer, nya idéer uppstår och kreativiteten frodas. Handel är och har alltid varit en av världens starkaste tillväxtmotorer och handel pågår mellan människor. Tillsammans. Det är därför jag nätverkar så mycket jag kan och hinner. Människor är möjligheter. Nya Moderna Stockholms Handelskammare är ett bra och närliggande bevis på att både handel och nätverkande fungerar. De bjöd in till afterwork förra fredagen. Vi fick dryck, pajer, mingel och kunskap om hur viktig integration, mångfald och öppenhet för alla. Det här blir en betraktelse om vikten av handel, nätverk och megastäder.

 

1. Tokyo, 35 600 000 miljoner invånare

 

I Stockholms Handelskammarens nya vackra lokaler på Brunnsgatan 2, ett stenkast från Stureplan, har organisationen tagit en ny sats mot framtiden. Under den nya VD:n Maria Rankkas ledning har Handelskammaren målmedvetet byggt en organisation och mötesplats som både vill påverka politiken och samhället och samtidigt hjälpa, stötta och utveckla handeln i Stockholm. Övertygelsen är att ett väl fungerande näringsliv är en förutsättning för välfärd och demokrati. Det är en övertygelse jag delar. Med det personliga tillägget, handel måste bedrivas på ett hållbart vis och med hänsyn taget till både människa, miljö och samhälle. En stark marknadsekonomi är dessutom fylld av starka varumärken. Det vill jag bidra med i min roll som varumärkesexpert, utbildare och strateg.

 

2. Jakarta, 30 000 000 miljoner invånare

Handelskammaren – stadens affärsnätverk

Jag har själv haft Handelskammaren som uppdragsgivare genom åren och tycker att den alltid varit en viktig aktör för näringslivets och samhällets utveckling både i Stockholm och Sverige. Dock har känslan av herrklubb varit ganska dominerande. Chesterfieldfåtöljer, ekpanel och tung bibliotekskänsla gav en upplevelse av svunna tider. Stabilt och kompetent men lite trögt. Idag agerar Handelskammaren som betydligt mer lyhörd och snabbfotad aktör. Man har öppnat sig mycket mer mot omvärlden och lämnat herrklubben bakom sig. Uppgiften att främja förutsättningarna för handel och näringsliv finns kvar. Man driver på och debatterar kraftfullt i frågor om utvecklad infrastruktur, bostadsbyggande, utbildning och skattepolitik. Men framförallt har Handelskammaren blivit mycket öppnare och mer kommunicerande med omvärlden. Idag arrangerar man ca 400 olika typer av evenemang som alla ger möjligheter till nya affärskontakter, kunskap, inspiration och energi som kan utveckla både företag och individ.

 

3. Seoul, 24 900 000 miljoner invånare

Utan Handelskammaren ingen "SäljDinIdé"

Tack vare Handelskammaren har jag själv träffat min samarbetspartner Erica Toft från Silverdal Innovation Network. Vi möttes på en minimässa i Handelskammarens lokaler hösten 2014 och och har nu genomfört vårt första pilotprojekt med "SäljDinIdé" på Tekniska Högskolan i Stockholm. "SäljDinIdé" är ett samarbetsprojekt mellan erfarna affärsutvecklare och marknadsförare i syfte att hjälpa svenska innovatörer och företag att nå ut till marknaden snabbt och kostnadseffektivt. Dessutom har vi blivit företagspartner med Connect, ett annat nätverk och företagsutvecklande organisation med sitt ursprung i Ingenjörsvetenskapsakademin. Alltså, jag och Erica möttes och födde vår idé. Tillsammans. Tack vare Handelskammaren. Nätverk lever. Och bygger nya nätverk.

 

4. Shanghai, 22 300 000 miljoner invånare

Integrationens betydelse I Stockholm

På den nyss nämnda afterworken så bjöd den här kvällen Anders Johnson, författare, debattör, företagare, tidigare chefredaktör för DN på en underhållande exposé över hur många utrikesfödda svenska entreprenörer som varit med om att bygga Sverige. Ur en unikabox, ett av det kanske mest ursvenska företeelser som finns, trollade Anders fram det ena exemplet efter det andra på en mångfald aktörer som tack vare sin erfarenheter och drivkrafter lyckats berika svenskt näringsliv och samhälle. Där var Di Luca, italienaren som lärde oss uppskatta italiensk mat i allmänhet och olivolja i synnerhet. Där fanns polacker, holländare, fransmän, österrikare, norrmän, danskar, finländare ja, en uppsjö av modiga entreprenörer som vågat lämna sina rötter och söka nytt liv. Det modet är en drivkraft som hjälpt och utvecklat Sverige att bli det vad vi blivit idag.


En väl fungerande och dynamisk välfärdsstat och demokrati som visar att olikheter berikar och utvecklar samhället. Det ska vi vara stolta och tacksamma över. Anders Johnson skriver, föreläser och debatterar om en bred palett av frågeställningar som anknyter till företagsamhet. Men han intresserar sig även för samhällsfrågor och så skilda områden som musik, regional utveckling och betydelsen av att läsa. Under kvällen fick deltagarna på Handelskammarens också smygläsa den nya tidningen och ta del av den nya rapporten om integrationen i Stockholm. Och det var extra roligt att få kunna träffa organisationen i realtid. VD:n Maria Rankka minglade tillsammans med de flesta av sina medarbetare. Trevligt! Med andra ord, Handelskammaren verkligen både byggde och levde sitt varumärke under kvällen.

 

5. Delhi, 22 100 000 miljoner invånare

Två glädjande rapporter från Handelskammaren

För att ge kraft och trovärdighet för sina åsikter och budskap genomför och presenterar Stockholms Handelskammare regelbundet olika undersökningar som redovisas i rapportform. Alltså de bygger konsekvent sitt varumärke och tilliten för sin verksamhet, sitt etos och logos. Just nu finns det två extra positiva rapporter att ta del av. Den ena heter "Integrationsmotorn Stockholm" som beskriver att integrationen i Stockholms län går åt rätt håll. Sysselsättningen ökar och sjukfrånvaron minskar bland utrikes födda, enligt en ny rapport från Stockholms Handelskammare. Rapporten beskriver Stockholm som Sveriges integrationsmotor. Länet växer med två fullsatta SL-bussar varje dag och den ena utgörs av utrikes födda. Läs mer.

Den andra rapporten heter "Stockholm det nya Silicon Valley" Stockholm är Europas ledande huvudstadsregion när det kommer till innovationer. Det stora förbättringsområdet är regionens förmåga att kommersialisera och sälja de innovationer vi tar fram. Här ligger vi tyvärr i botten på rankningen. - Täta urbana miljöer driver innovation. Om politikerna menar allvar med att satsa på nya jobb måste de bejaka urbaniseringen. Stockholm är en av de mest innovativa regionerna utanför Silicon Valley, men vi måste bli bättre på att kommersialisera innovationerna. Det säger Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, i en kommentar till Handelskammarens nya rapport. Läs mer.

 

6. Mexico City, 19 900 000 miljoner invånare

Stockholm, en blivande megastad?

På minglet hos Handelskammaren slog det mig ännu en gång hur mycket det mänskliga mötet ändå betyder för människor. Trots att vi kan vara nåbara och pratbara i princip dygnet om så dras vi ändå till mötesplatser där vi kan uppleva varandra och vara oss själva fullt ut. Vi blir till människor i möten och samtal. Stockholm kan ju ses som en liten ankdamm i utkanten av världens stora centrala mötesplatser. Men Stockholm är en viktig plats för många företag.

Här testas ofta nya produkter och tjänster. Vår utbildningsnivå, vår välfärd och vårt öppna samhälle i kombination med en välutvecklad teknisk mognad och infrastruktur gör Stockholm intressant både som test- och lanseringsmarknad. Om man dessutom lyfter blicken och räknar in närheten till Mälardalens alla invånare så börjar Stockholm bli en riktigt stor stad även med internationella mått. Att vi också har ett väl fungerande och stabilt föreningsliv och väl uppbyggda både formella och informella nätverk gör oss ännu mer attraktiva som etableringsort för både företag och jobbsökande. På sikt kanske Stockholm med omnejd kommer räknas in till världens andra megastäder.

 

7. Sao Paolo, 19 600 000 miljoner invånare

Megastäderna, de ultimata nätverken

Ett av de starkaste bevisen på att vi blir starkare tillsammans är urbaniseringen och de växande megastäderna. Människor dras till varandra och skapar utveckling. Tillsammans. Megastäderna driver världens utveckling och det är människorna där som är drivkrafterna. I mötenas smältdegel och mångfald finns kraft och kreativitet. Då måste vi som individer bygga tillit, attraktion och relationer. Finns detta grundfundamentet mellan människor.

Människans grundläggande drivkrafter blir snabbare, billigare och enklare tillfredsställda i staden där människor lever närmare varandra. Handel, kultur, politik, upplevelser och mötesplatser är tillgängliga och blir forum för ny utveckling. Och bland de starkaste bevisen för detta är år 2008. Det året är en milstolpe för mänskligheten.

Det var det år när fler människor bodde i världens städer än vad det bodde på landsbygden. Och urbaniseringen bara fortsätter. Megastäderna känns egentligen som en omöjlig konstruktion. Så mycket människor på en och samma plats kan väl ändå inte fungera? Ändå är det precis det som sker. Det är som humlan, den ska inte kunna flyga men gör det ändå. Miljontals människor föds, lever, umgås, arbetar, har fritid, underhålls, sportar, dansar och, förhoppningsvis, ler. Hur är det möjligt, är inte människan i grunden en egoistisk varelse som bara ser till sitt eget bästa i alla lägen?

 

8. Bombay, 19 300 000 miljoner invånare


Nej, megastäderna ger svaret. På något sätt måste allt fungera och utvecklas och det är precis vad som sker. Och det fungerar. Varje dag och året runt. Visst, det finns massor av problem och orättvisor men urbaniseringen och globaliseringen bara fortsätter. Städerna växer och det är bra. Så länge hänsyn tas till både människa och miljö. Städerna skapar möjlighet att mötas, se varandra i ögonen och samtala för att lära känna den andre och se hur man kan hjälpa varandra. Nollsummespelets tid är över. Alla kan bli vinnare. Möjligheterna är oändliga. Framtiden handlar om hur vi tillsammans ska kunna ta tillvara varandras resurser och potential och fortsätta utvecklas. Tillsammans.

 

Vi är omgivna av nätverk, både osynlig och synliga. Vilka är de och vad krävs det för att få nätverk och megastäder att fungera och utvecklas? Det tänker jag titta närmare på nästa gång.

Utan du inget jag. Utan jag inget du.

mvh/u