fbpx

JULI/AUGUSTI 2022. Varför reagerar du som du gör? Varför beter du dig som du gör? Egentligen. Allt det du säger och gör påverkar dig själv och ditt varumärke. Allt du tänker påverkar dig själv och ditt varumärke. Och alla delarna hänger ihop och påverkar varandra. Vad händer när du blir trängd i en situation? Reagerar du med stress, ilska och otrevligt beteende. Men i en liknande situation, i mötet med en annan människa så tar du det lugnt och blir inte alls upprörd och aggressiv. Hur kommer det sig? Var sitter skillnaden som gör skillnaden? Handlar det om dig, den andre eller något i just situationen. Hur medveten är du om dina känslor och reaktioner? Vet du var de kommer ifrån och kan du styra dem? Går de att styra? Vill du styra dem? Ditt förhållningsätt till omvärlden avgör hur du möter den och hur du blir bemött. Här är de tre synsätt som du behöver definiera om du vill ta kontroll över ditt liv.

 518x350 Red123

Foto: pexels.com

160. Träna på att definiera dina tre grundläggande synsätt

Källan till dina attityder och beteenden sitter fast i ditt hjärta och i dina grundvärderingar. De påverkar dina tankar och därmed dina handlingar. Är du medveten eller omedveten? Styr du ditt liv, är du stolt över vem du är och tacksam över det du har? Låt inte din dröm hejdas av dina fördomar och valda sanningar. Valet är ditt. Här är de tre synsätt som du behöver definiera. Det handlar om synen på dig själv, din självbild. Det handlar om din människosyn. Och det handlar om din samhällssyn.

 

1. Träna på att utveckla och definiera en positiv självbild

Vi föds alla med precis alla de verktyg vi behöver för att leva ett bra liv. Men vi måste lära oss att använda dem och vi behöver förstå oss själva. Om vi vill styra vårt liv.

Vi är alla både lika och olika. En del verkar blixtsnabbt lära sig och lyckas med det mesta. Andra får kämpa som galningar för att uppstå samma resultat. En av våra stora livsuppgifter är att förstå det mirakel vi är och göra bästa av de förutsättningar vi fått. Vårt genetiska arv påverkar och den miljö vi föds in i avgör ju också oerhört mycket av hur vi mår, beter oss och lyckas.

Visst är det större chans att man lyckas nå sina drömmar om man växer upp i en kärleksfull miljö med många trygga och välutbildade människor runt sig, där ekonomin är stabil och man får ständig uppmuntran. Men det är inte givet. Man måste själv ta tillvara de chanser som kommer och förädla sina gåvor och förmågor. Många hamnar snett trots att de haft fantastiska grundförutsättningar. Vi har alla ett ansvar för vårt liv.

Det finns också många exempel på hur personer som fötts in i tuffa och utsatta miljöer. Där ekonomin varit usel och chanserna till stöd i hemmet och livsval varit begränsade. Nätverk noll. Ändå har många lyckats ta sig vidare. För idag finns det faktiskt massor av möjligheter för alla. Men man måste själv söka och be om hjälp och stöd. Varje individ har det ansvaret, finns inte den viljan blir det svårt utvecklas.

 

 

Tro på dig själv, se möjligheterna, sök hjälp, sök dig till grupper som stöttar och utvecklar dig, träna på att bli en bättre människa, bygg många och goda relationer, var bjussig och generös, läs mycket, både skönlitterärt och fackböcker, tro på det livslånga lärandet och framförallt, ge aldrig upp. Det enda som kan kallas misslyckande är att sluta försöka. Kom ihåg det alltid finns tusen lösningar på varje problem och utmaning. Minst. Och när du ser på varje utmaning som en möjlighet till utveckling så har du rätt livsinställning. Den positiva.

Självbild, självkänsla, självförtroende är inget du köper. Det är med andra ord något du behöver träna på och utveckla. Genom att ”hålla på”, testa, prova och ständigt undersöka möjligheterna så bygger du upp dig själv. Och om du har ett erbjudande, ett varumärke, till omvärlden så behöver du alltid kunna visa och bevisa både för dig själv, och omvärlden, att erbjudandet ger andra nöje, nytta, glädje, värde. Om du känner det, äkta och ärligt, så har du en stabil grund för din självbild och därmed ditt varumärke.

 

 

2. Träna på att utveckla och definiera en positiv människosyn

Varje morgon när vi vaknar så har vi ett val. På vårt nattygsbord ligger det två par glasögon. Ett par som gör att du ser på världen med positiva förtecken. Och det andra glasögonparet gör så att du ser på världen med negativa och misstänksamma ögon. Men man kan ju inte gå runt och bara vara god och glad hela tiden? Säger många. Om man inte också ser hot och risker i världen så är det ju lätt att man blir lurad eller gör allvarliga misstag för att man varit för naiv.

Nej, det är inte så jag menar. Att du ska går runt med tindrande ögon och tro allt och alla om gott. Det handlar om att hitta och odla din egna positiva grundton. Att se möjligheter där andra ser problem. Att tro på att det finns tusen lösningar på varje utmaning och tro på att det går att hitta lösningar som fungerar. Det har människan gjort i tusentals år, i till synes nattsvarta situationer har människor slagit sina kloka huvuden ihop och hittat nya öppningar. Tillsammans. I samverkan. I samarbete. Man har lärt av och med varandra. Och tro, det kan försätta berg.

 

Det finns en del som säger att det alltid blir som du tänker och jag tro verkligen att det ligger oerhört mycket i det. Genom att tänka sig lösningar och starkt känna att man har en dröm och vision som gör skillnad så ger du dig själv en energiboost genom att tro och våga orka se utmaningarna med positiva glasögon på.Den positiva energi och övertygelse du visar har en fantastisk förmåga att smitta och göra så att andra känner samma sak. Och plötsligt händer det då oftast fantastiskt. När två personer, eller fler, bejakar och tror på varandra så expanderar tankar och entusiasmen och sprider sig ännu mer. Så uppstår ofta de goda spiralerna som kan ta en tanke och en dröm hur lång som helst.

Ibland så går det snett, ibland blir du lurad, ibland blir det ett stolpskott. Men. Om du fortsätter att tro, utvecklas och hela tiden söka nya vägar så kommer du lyckas. Och den människa eller grupp du samarbetar med. Alldeles alldeles alldeles för många sluta alldeles för tidigt när de stöter på motstånd. När uppförsbacken blir för brant. När motvinden blir för stark. De är de som i det läget ändå fortsätter som lyckas åstadkomma den förändring de vill. Den framgång de vill. Den dröm de vill. Men det är ingen picknick. All utveckling kommer kräva blod, svett och tårar. Och det gäller både hjältar och dårar. I olika omfattning och i varierande grad. Men. Tillsammans blir du starkare.

 

 

Någon sa ”Om du ska gå fort, gå ensam. Om du ska komma långt, gå tillsammans”. Det innebär inte att du ska döda dina egna drömmar. Du ska släppa lös dem så att andra kan få dem att växa och kanske ta nya och ännu mer spännande former.

Som du ser på dig själv ser du också ofta på andra. Ler du mot världen så ler världen mot dig. Ser du på världen med varma ögon och öppet sinne så får du oftast samma värme tillbaka. Vi har alla både mörker och ljus i oss. Fokuserar vi på de ljusa sidorna kommer allt gå så mycket lättare. Folk vill vara med positiva människor. Folk som vill. Folk som har och ger energi. Folk som bjussiga och inkluderande. Heltidsbittra sitter ofta kvar i gungan och gnäller. Men de har något att göra, men de kommer ingenstans. Så vilken väg väljer du, vilket synsätt väljer du att ha på andra medmänniskor?

 

 

3. Träna på att utveckla och definiera en positiv samhällssyn

Hur fungerar egentligen vårt samhälle idag? Tycker du det fungerar bra eller dåligt? Stämmer du in i klagokören och tycker att allt håller på att rämna? Kriminalitet, inflation och elkris. Och allt annat elände på det. Kan man verkligen se något positivt?

Men har du verkligen tittat ordentligt? Har du koll på den svenska historien? Vet du att år 1850 var Sverige ett av världens fattigaste länder och ungefär en miljon svenskar emigrerade från fattigdom, förtryck och ofrihet. Var fjärde svensk!

Hundra år senare var vi ett av världens rikaste länder och mest jämlika länder med ett fantastiskt välstånd och en unik välfärd. Och på den vägen är det. Vad hände egentligen?

En av de allra viktigaste och mest pådrivande krafterna var de svenska folkrörelserna. Utöver all fattigdom och elände så höll svenskarna på att supa ihjäl sig. Sprit var billigt och ofta fick arbetare delvis betalt i brännvin. Men en stark motkraft växte fram. Arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen, frikyrkorörelsen i kombination med en stark vilja att utbilda sig var en enorm och dynamisk bildningslust som drev på utvecklingen.

 

 

Till detta kom en annan viktig kraft, demokratirörelsen. De med makt och pengar insåg att de inte skulle kunna stå emot folkets längtan efter frihet och medbestämmande. År 1921 fick alla svenskar rösträtt och det skjutsade på utvecklingen ytterligare. Men inte nog med det.

Den svenska förmågan att samtala, kompromissa och nå lösningar utvecklades mer och mer och de med makt och pengar insåg att både arbetstagare och arbetsgivare i längden vann på att företagen utvecklades. Det blev många och ofta hårda förhandlingar om löner och arbetsvillkor men idag kan man konstatera att den svenska modellen har fungerat väl.

Idag har vi, trots allt, en väl fungerande demokrati, en statsapparat som ständigt utvecklas kraftfulla institutioner, ett självständigt rättssystem och ett finmaskigt och djupt förankrat civilsamhälle med massor av föreningar. Och rakt igenom hela systemet finns det viktigaste av allt, en i världen extremt hög tillitsnivå mellan människor. Vi tror och litar på varandra i mycket högre grad än vad man gör i andra länder. Det ska vi vara stolta och tacksamma över.

Så, har vi inga problem? Självklart har vi det men det har vi alltid haft. I alla tider. Jag ser det som utmaningar och utmaningar kommer vi klara av. Samhället står starkt och välutbildat. Ekonomin är god. Det går bra för svenska företag. Vi kommer klara de utmaningar som finns. Det är min tro och övertygelse. Den största faran är att vi börjar ta välståndet och demokratin för givna. Och att vi slutar att tro på varandra och målar allt i svart. Då är vi i utförsbacken. De som gnäller är som de som gungar. De har något att göra men de kommer ingenstans. Så kan vi inte ha det.

Därför har vi ett stort ansvar för vår samhällssyn. Att se helheten, se möjligheterna, se på vilket sätt vi själva, som individer och företag, kan bidra till att bygga ett bättre samhälle. För just det är egentligen bland de viktigaste uppgifterna vi har. Att bidra till samhällsbygget och inte bara bidra till att den egna plånboken växer.

Det är en av dina viktigaste uppgifter du har som medmänniska, företagare och entreprenör. Allt är möjligt. Hur vill du bidra?

 

Lycka till.

Mvh/u