fbpx

24/6 2013. Lågkonjunkturen är en lögn. Den ekonomiska krisen är en bluff. Den sitter i huvudet på ekonomer och finansvalpar. Och vi andra dras med i osäkerheten. Världen är fylld av innovationskraft om vi mer börjar se varandra som möjligheter och inte konkurrenter. Där det finns människor finns det alltid chans till affärer och utveckling. En människa är alltid en resurs och tillsammans kan vi flytta berg. Om vi gemensamt skapar rätt grogrund och förutsättningar. Samarbete, samverkan och innovationskraft är framtiden. Politiker och förståsigpåare pratar om att det måste skapas nya jobb men ingen säger hur. Det är de små och medelstora företagen som ska driva utvecklingen. Och det är människor som gör skillnaden. Så här ska det gå till.

 

Jag har jobbat med kommunikation i mer än trettio år. Jag har jobbat med Sveriges största fackförbund, Kommunal, SIF, Metall. Jag har jobbat med banker, börsföretag och entreprenörer. Jag har jobbat med konsumentprodukter som kaffe, bilar och resor. Jag är utbildad på, och jobbar som lärare på Berghs School of Communication. Under alla år har jag har aldrig träffat en människa, ett företag eller organisation som inte besitter enorma kunskaper, erfarenheter, idéer, resurser, visioner och kompetens. Det är sällan eller aldrig  problemet.

De flesta är för tysta och för otydliga

Det största problemet är att de inte får ut sitt budskap. Alla kämpar med detta. Lösningen är med andra ord ganska enkel. Det handlar om att mer och aktivare arbeta med sin marknadsföring och sin försäljning. Det som jag kallar medvetet varumärkesarbete, att arbeta och samordna sitt "branding & selling". Att inse att precis allt man gör kommunicerar och vikten av att ha ett enhetligt och kongruent budskap. Och att föra en ständig och ärlig dialog med sina målgrupper. Att på riktigt om och om kunna visa och bevisa att just mitt erbjudande håller vad det lovar. De flesta, människor, företag och organisationer är för tysta, för otydliga och brister i uthållighet. Det är här en enorm potential. Många fler kan bli mycket mycket stoltare, starkare och mer strålande.

Den som är bäst tränar mest.

Det låter enkelt men är svårt. Det är lika enkelt som att spela fotboll, alla kan sparka på en boll men alla kan inte spela som Zlatan. Var ligger skillnaden? Vad behövs? Träning, träning, träning. Det krävs självinsikt, tydliga mål. Vision och mission ger grunden för verksamheten. Tydliga värderingar är ett måste för att bygga hållbarhet. Dessutom krävs en ständig vilja att utvecklas, en aldrig sinande lust att se möjligheter och bejaka sin kreativitet. Att ständigt leva i process och i samklang med sin omvärld. För att utveckla sitt varumärke och sitt erbjudande måste man vara beredd till att ständigt pröva, ompröva, slipa sina produkter och tjänster. Och fylla på med kunskap, intryck, nya tankar och goda råd.

 

Är det fint att arbeta, är det fult att sälja?

Tyvärr är de flesta är alldeles för tysta, otydliga och inaktiva. Man har inte en struktur för sin kommunikation, samordnar inte marknads- och säljaktiviteter och man har sällan en långsiktig strategi. Och det finns stora problem med att skapa framgångsrika säljorganisationer. Det är ett problem över hela världen. I USA finns det ett institut som studerar vilka olika säljhinder det finns. Man har kommit fram till 12 olika varianter som alla på olika hindrar försäljningen. Men ur den databasen med mer än en miljon säljare från hela världen finns det också en intressant formel som för mig var en riktig aha-upplevelse. Den lyder "80% av alla genomförda affärer görs av 10% av säljarna efter 5-6 kontakter eller mer". Vad gör alla andra säljare frågar sig vän av ordning? Hur många säljare är det inte som ger upp alldeles för tidigt? Ett företag som inte säljer kommer inte att överleva. Säljarens roll och uppgift måste uppgraderas.

Sälja = hjälpa.

Den enkla formeln uttalade Per Lange, en av Sveriges mest framgångsrika säljare som numera håller föredrag och skriver böcker på temat. Det var en insikt som hjälpte honom att bli en bättre säljare vilket innebar att han hela tiden måste bli en bättre lyssnare, mer förstående och mer uthållig. Jag tror det också var Per som sa "Alla är inte säljare men alla säljer". Den organisation som kan få alla medarbetare att förstå detta kommer gå långt. Att det dessutom är grunden för självrespekt och ansvarstagande ger ytterligare energi. Utan säljare stannar Sverige. Jag samarbetar sedan en tid med Nyföretagarcentrum och har som mission att sprida kunskapen om hur man kan arbeta varumärkesorienterat. Alltså att uthålligt och strategiskt arbeta med sitt varumärke och använda sig av både "branding & selling".

 

Ett lyft för Sverige - fler starka varumärken.

Starka varumärken är dubbelt så lönsamma varumärken som svaga. Det visar forskningen. Starka varumärken är nyttiga för konsumenten, företag och organisationer, för samarbetspartners och leverantörer, för samhället och välfärden. Starka varumärken är lika med starka människor, företag och organisationer. Det är en förutsättning för utveckling och det goda samhället. Tänk om hälften av alla microföretag och enmansföretag skulle kunna anställa en person till. Då skulle 500.000 människor få jobb och då skulle arbetslösheten vara borta. Ingenting är omöjligt. Mer "branding & selling" till folket.

Stolthet säljer!/u

 

Fakta om möjligheter:

1. I Sverige finns mer än nio miljoner invånare.


År 2012 det fanns enligt Näringslivets Ekonomifakta 1.133.577 (en miljon etthundratrettiotretusen femhundrasjuttiosju) registrerade företag i Sverige exklusive offentliga företag.

2. Det finns 945 stora företag med mer än 250 anställda

3. Det finns ca 4.000 medelstora företag med 50-249 anställda

4. Det finns ca 30.000 små företag med 10-49 anställda

5. Det finns ca 217.000 microföretag med 1-9 anställda

6. Det finns 783.000 enmansföretag

7. Det finns massor av offentliga och privata organisationer

8. Det finns massor av offentliga och privata föreningar

Alla behöver hjälp och stöd i olika former.
Vad kan du hjälpa dom med?