fbpx

6/2 2013 Svaret är ja. Det går alldeles utmärkt. Även om det inte är något jag rekommenderar, självklart är en bra hemsida viktig. Men jag har klarat mig bra. För fem år sedan startade jag Stolt Kommunikation och sedan dess fram till nu har jag bara haft en skylt som hemsida. Många brukar undra hur det är möjligt att få kontakter och göra bra affärer utan en hemsida och svaret är - intensivt nätverkande. Och en gedigen tryckt presentation. Så här gjorde jag.

Inget slår ett personligt möte! Den insikten fick jag för drygt 10 år sedan på Reklambyrån Verket. Där var jag var delägare och VD under fem år. Det är i möten som affärer avgörs, tillits byggs och det är där man lever sitt varumärke. Är man ärlig och har ett attraktivt erbjudande så räcker det långt. Mycket långt. Insikten om betydelsen av att arbeta hårt med sina säljprocesser växte fram övert tid. Under Reklambyrån Verkets 17-åriga existens hade vi ofta massor att göra när det var lågkonjunktur. Och motsatsen när det var högkonjunktur. Vi bestämde oss för att göra något åt detta ojämna flöde.

Teambuilding i fokus

På Reklambyrån Verket investerade mycket i vår egen utveckling och hade i flera år en varm och humanistisk teambyggare, Hasse Blank, som hjälpte oss regelbundet. Vi lärde oss massor om hur vi fungerade både som individer och grupp. Om hur vi kunde utveckla ett positivt och kreativt arbetsklimat och om hur vi kunde öka vår arbetsglädje och lönsamhet.

När Hasse efter ett par år började som konsult på Mercuri International fick jag upp ögonen för något som jag skam att sägandes hade haft mycket diffus uppfattning om - nämligen personlig försäljning. Under 25 år hade min värld bestått i kommunikation byggd på kreativitet, konceptutveckling, design, målgruppsanalys, strategiarbete och annat som jag blivit utbildad i på Berghs School of Communication.

En ny skön säljvärld

När en person som Hasse Blank började på Mercuri insåg jag att försäljning var lite mer än att bara lära sig lite säljtrick. Hasse skräddarsydde en säljskola för hela Reklambyrån Verket som alla ca 25 personer fick vara med om. Det var bland det bästa jag gjort efter att ha gått på Berghs. Plötsligt öppnade sig en ny värld, en värld som hade samma mål som det jag hade jobbat med under alla år - kunskapen om hur man når fram till sina målgrupper. Och får sitt budskap förankrat. Vi fick lära oss hur strukturerad och viktig personlig försäljning är för alla företag. Vikten av att ha en väl fungerande organisation, attraktiva erbjudanden, tydliga mål och målgrupper, en uyhållig säljstruktur, stenkoll på sina säljplattformar och mycket mycket mer. Kunskaperna från dessa utbildningsdagar har jag fortfarande enorm nytta av. Och jag försöker träna på att bli bättre varje dag.

Nätverkande blev min viktigaste säljkanal

Därför bestämde jag mig redan från när jag grundade Stolt Kommunikation att vara med i ett affärsnätverk. Valet stog mellan BNI (Business Network International) och affärsnätverket Arndts. Vid ett informationsmöte om Arndts frågade jag grundaren Mikael Arndt varför jag skulle gå med i hans nätverk och inte BNI. Mikael menade att hans nätverk skulle ha fler medlemmar och deltagare på belutsnivå. Fler delägare, vd:ar och fler säljchefer. Vilket verkligen har stämt. Redan på informationsmötet fick jag tre bra kontakter och två av dom blev kort därefter uppdregsgivare. Valet var därför lätt. På Arnds träffas vi varje vecka 50-70 personer där alla ser varandra som möjligheter och vill hjälpa varandra att göra affärer. Jag har nu så mycket goda kontakter att jag inte vågar vara för offensiv. Jag måste vara försiktig med vilka nya uppdrag jag åtar mig för jag vill inte växa personellt. Mitt mål är att fortsätta jobba i nätverksform på och ta in större arbetsgrupper vid behov. 

Det är lättare att gå på två ben

Kunskapen från säljskolan fick mig att förstå att jag har två ben men att jag hittills bara egentligen använt ett. På det ena benet står det "selling" och på det andra står det "branding". Och det är lättare att ta sig fram om man använder bägge. Det var en av anledningarna till att jag betonat de personliga mötena via bl.a. nätverksträffar framför att lägga tiden på att bygga upp en egen hemsida. Det har helt enkelt gått så bra och jag har haft så mycket uppdrag att jag inte hunnit med att göra bägge delarna. Och det har varit ett riktigt vägval. Nu tar jag nästa steg.

Sverige behöver starkare varumärken

Nu har jag både resurser och tid att utveckla hemsidan. Nu vill jag ta mer plats i den digitala världen mycket på grund av min mission att sprida kunskapen om vikten av att tänka varumärkesorienterat. Efter mina dryga trettio år i branschen ser jag att behovet är större än någonsin. Sverige behöver starkare varumärken. Ett starkt varumärke är dubbelt så lönsamt som ett svagt, det finns det många undersökningar som visar. Det handlar om människors, företags och organisationers utveckling och förmåga att göra sig själva rättvisa och få ut sina budskap. Då måste det finnas en helhetssyn, en strategi och en uthållighet. Att förstå att allt kommunicerar och att varumärkestänkande är en förutsättning är viktigt för alla, sverige, jobben, företagen, människorna och välfärden. Samhället behöver pengar för att kunna hålla löner och levnadsstandard uppe. Förståelsen för att branding och selling är två sidor av samma mynt är en annan bild av att tänka varumärkesorienterat.

Stolthet säljer

Mitt mål är att dela med sig så mycket jag kan och hinner av både tankar och kunskap. Jag tror på att alla växer när man ser på varandra mer som resurser än som konkurrenter. Det vill jag visa och försöka bidra med. Har du tankar och idéer om detta får du mer än gärna höra av dig. Håll fanan högt. Stolthet säljer.

mvh/Uffe Bergman, Stolt Kommunikation AB