fbpx

SEPTEMBER/OKTOBER 2021. Konkurrensen hårdnar. Stressen breder ut sig. Kraven på leverans ökar. Det är lätt att tappa fotfästet i dessa tider. Men det finns lösningar. Du och ditt varumärke behöver vila och känna sig tryggt i sitt sammanhang. I samhället. I världen. I ditt hjärta. Det pratas mycket siffror, lönsamhet och mål men många missar ofta att hitta, bevara och utveckla sin meningsfullhet. Sitt varför. Sitt syfte. Det gäller både individ och organisation. Varför finns vi till? Varför ska vi gå till jobbet även fast vi inte tjänar en krona? På vilket sätt gör vi världen lite bättre? På vilket sätt gör du världen lite bättre? Det finns ett begrepp som sammanfattar detta. Det kallas Kasam. Har du koll? Här får du fem tips och checkpunkter som du kan använda för att synliggöra din egen meningsfullhet, bygga styrka och motverka stress.

 

155. Träna på att hitta din kraft och motverka stress genom att synliggöra ditt varumärkes mening och sammanhang.

I min värld använder jag mig av ett antal symboler för att förenkla förståelsen för vad ett varumärke är och vad som krävs för att kunna leva och bygga sitt varumärke. Jag kallar det för Stoltmodellen. Skeppet är symbolen för ditt företag och din organisation. Skrovet är din kultur, dina värderingar och dina ledstjärnor. Det som bär dig över livets stormande hav. I seglet finns dina drivande mervärden, säljargumenten som gör att just du blir vald och efterfrågad. Anledningen till varför dina kunder kommer ombord, köper och kommer tillbaka.

Det här fartyget är ditt varumärkesskepp. Det färdas på ett marknadshav och den del av havet du väljer att segla på är också en del av helheten. Sammantaget så skapar alla delar en känsla av mening och sammanhang. Om du på riktigt har definierat dina mer- och kärnvärden. Den känslan är oerhört viktig för att minska stressen, öka kraften och känslan av stolthet. Finns all delarna på plats och känns äkta och ärligt så ökar chansen att du skapar en trygg organisation. Och i en trygg organisation mår medarbetarna bra, vågar prova, vågar att både lyckas och misslyckas vilket släpper lös kreativitet och innovationsförmåga. Viktiga egenskaper i en konkurrensutsatt värld.

 

Varför är vissa individer och organisationer mer stresståliga än andra?

Professor Aaron Antonovsky arbetad med medicinsk sociologi under 1900-talet. Han forskade bland annat på varför vissa människor klarade av att hantera stress och lidande bättre än andra. Han tittade bland annat på en grupp människor som överlevt helvetet i nazisternas koncentrationsläger och jämförde deras upplevelser med en kontrollgrupp med en helt annan bakgrund. Då framkom något förvånande.

Det fanns fångar som överlevt koncentrationslägren och kommit ut med relativt god känsla och förmåga att leva vidare utan större psykiska problem. I kontrollgruppen fanns individer som på ytan hade det mycket väl ställt men som ändå mådde psykiskt mycket dåligt. Vad var skillnaden?

Antonovsky landade i att de människor som mår bra, inte är så stressade och som har en god psykisk hälsa har en hög nivå av det begrepp som Antonovsky kallar för Kasam. Det består av tre huvuddelar.

 

1. Gör ditt varumärke begripligt

Förstår du och din organisation vad syfte, vision och mission är med företagets verksamhet? Känner alla att de erbjuder något som ger andra nöje, nytta, glädje, värde? Det är en mänsklig grunddrift att få bidra till något större och bättre. Att bara bidra till att göra aktieägarna rikare och rikare får sällan någon att hoppa upp ur sängen med ett glatt leende en kall vintermorgon. Den som ser och känner att erbjudandet skapar nytta och innebär något gott så ökar chansen att man håller sig engagerad och frisk. Den personen har också oftast ett högt Kasam.

 

 

2. Gör ditt varumärke hanterbart

Med det menar Antonovsky att individer som känner att de kan och får bidra till både sin egen och företagets utveckling har en högre känsla av mening. Ingen vill vara en slav, ingen vill bli styrd och piskad, ingen vill känna sig bunden och inlåst. Den organisation som är tillåtande och bygger in en positiv feedbackkultur blir en sund organisation. En organisation som ser och bekräftar medarbetarna. En organisation som uppmuntrar och vill väl. En organisation som gör att människor mår bra. Och medarbetare som mår bra gör ett bra jobb. Och har ett högt Kasam. Ett gott ledarskap skapar ett ansvarstagande medarbetarskap och det vinner alla på.

 

 

3. Synliggör det meningsfulla i ditt varumärke

Har du definierat ditt varför? Det som gör att ditt erbjudande bidrar till en bättre värld. I stort och i smått. Svaret på ett varför är aldrig en produkt eller tjänsts egenskaper eller fördelar. Det gäller att också sätta in sig själv och sitt erbjudande i ett större sammanhang. Ett sammanhang som utvecklar världen både i stort och smått. Bygger du en katedral eller hackar du på en sten? En organisation som ständigt och långsiktigt jobbar med vision och mission som ledstjärnor i verksamheten kan mycket lättare hantera vardagens olika problem och futiliteter. Dessa är praktiska frågor som man kan övervinna och lösa om organisationen känner att den är på rätt väg mot en attraktiv och underbar dröm. Det skapar mening. Det skapa högt Kasam.

 

 

4. Följ ditt hjärtas röst – kärnan i ditt varumärke

Hur når du då denna känsla av mening? Hur får du också ett högt Kasam? Nyckeln är att följa ditt hjärtas röst, din lust och din glädje. Vem har sagt att livet ska vara svårt och ansträngande? Varför kan du inte både få leva din dröm och ha kul på jobbet? Det är klart att det går. Sök din glädje, sök dig till sammanhang och människor du mår bra tillsammans med. Sök dig till flockar som vill dig väl och uppmuntrar dig. Du är medskapande till ditt liv. Vad får dig att ticka igång och vilka arbetsuppgifter trivs du bäst med? Det är där du ska vara. Det är där passionen finns. Och där passionen finns, finns också ofta ett högt Kasam, en hög känsla av ett gott meningsfullt sammanhang. Livsglädjens oas och livets källa.

 

 

5. Sträva efter ett salutogent arbetssätt

Många fokuserar på problem istället för lösningar. Risken med det synsättet är att man bara ser och fastnar i det mörka och svåra. Man blir lätt negativ och svartsynt. Livet blir en enda lång ökenvandring. Lyft blicken, se möjligheterna, släpp in ljuset. Utveckla det du vill ska förändras med ett positivt fokus. Ha ett salutogent arbetssätt, det innebär att du håller fokus på det som är friskt och utvecklingsbart hos dig själv, i ditt erbjudande och i din organisation. Då löser sig ofta av sig självt under processens gång.

”Det ska va gött att leva, annars kan det kvitta” sjöng en gång Galenskaparna. Och det är så sant som det är sagt. Mår du bra gör du ett bra jobb. Känner du mening gör du ett bra jobb. Och om du i hjärtat vet att du på ditt sätt bidrar till att göra världen lite bättre då gör du något meningsfullt. Lycka till.

Mvh/u

PS. Onsdagen 27/10 2021 har jag ett webbinarium som heter Varumärket & Konsten att hitta (och bevara) sin kraft. Min gästföreläsare är coachen och terapeuten Åsa Berghs Fagerström. Du kan se det i verkligheten om du anmäler dig här. Och i efterskott om du går in här.