fbpx

16/4 2013.  Återigen så fick jag nya insikter av min utbildning på Acedemy of Excellence. Styrelsearbete i ett företag är till för att ge verksamheten den nödvändiga strategiska långsiktigheten. När den som fungerar som bäst är den som en extra motor och energigivare till företaget. En extra propeller i ryggen på VD och ägare som gör att det blir lättare att ha helikopterperspektivet och få affärerna att lyfta. Möjligheten att finansiera sin verksamhet är mycket stora. Om man gör på rätt sätt. Avsnittet "Finansiering och styrelsearbete" visade sig vara betydligt mer spännande än vad jag som stackars insnöad kreatör först trodde.

 

 

Många företag startas av lust och glädje. Någon eller några entreprenörer börjar i liten skala och växer sakta men säkert. Dock är det tyvärr många som går vilse i den dagliga verksamhetens mörka gruvgångar. Kunskapen och förmågan att utveckla verksamheten efter den första tidens entusiasm och pionjärkreativitet brister och företaget lyfter inte till de höjder som det har kapacitet till. Den bristen skulle kunna ha avhjälpts med en stark och stöttande styrelse. Det var något av Katarina Bondes budskap. Hon är själv verksam som styrelseledamot i både onoterade och noterade bolag. Sitter i styrelsen för bl.a Kungliga Operan och 6:e AP-fonden och har dessutom en lång erfarenhet av att vara operativ VD både i Sverige och USA. Hon gav oss värdefulla och engagerade kunskaper om vad som krävs för stt skapa effektiva styrelser i tillväxtbolag, finansiering och strategiutveckling.

Varför ska man ha en styrelse?

– Styrelse/VD/Företagsledning kan gemensamt fatta rätt beslut i samverkan och i rätt forum
– En styrelse kan ge nya perspektiv, vara en samarbetspartner, ett bollplank, en kravställare och ett stöd till företagsledningen
– Den kan hantera olika företagsviljor med företagets långsiktiga utveckling som mål
– Den kan tillföra kompetens och erfarenhet
– En kompetent styrelse är ett billigt sätt att snabbt få in ny kompetens i en värld där konkurrensen blir allt tuffare
– Den skapar tid för och kunskap om strategiska vägval och framtidsfrågor
– Hjälp att hålla isär ägarfrågor och bolagsfrågor

Det betonades att det är lika viktigt att rekrytera en väl sammansatt styrelse som att anställa ny personal. Processen är snarlik, att ta in CV, be om referenser och göra intervjuer är i stort detsamma som när man ska anställa. 80% av arbetet i att få fram en väl fungerande styrelse ligger således i förarbetet. Det gäller att ge rätt förutsättningar och att man kan förmedla företagets behov. Finns det rätt engagemang och kompetens? Är kemin mellan ledamöterna den rätta? När väl styrelsen är på plats och börjat arbeta är det dessutom viktigt att arbetet dessutom utvärderas kontinuerligt. En gång om året är ett minimum.

 

Vilka krav ställer en styrelse på ägarna och verksamheten?

En styrelse får inte vara för snäll och inte våga ställa krav. Dess primära mål och ansvar är företagets utveckling och framgång. det är inte alltid att styrelsen har samma syn på prioriteringar som t.ex. ägarna. Detta är några krav som en styrelse ofta ställer på ägarna:

– "Öppen agenda", ägarna måste lägga alla kort på bordet, mål, visioner, strategitankar o.s.v.
– Intresse av andras erferenheter och synpunkter
– Vilja att dela med sig av information
– Långsiktighet
– Ärlig vilja att vilja utveckla företaget
– Att formalia är korrekt, protokoll, budget o.dyl.
– Att ägarna vill jobba genom styrelsen
– Att det verksamheten har en sund ekonomisk situation
– En sund interna kontroll
– Tydliga operativa ägarroller
– Utvecklingspotential, en extern ledamot vill kunna bidra med utifrånperspektiv

När ska man ha en styrelse?

Det ska man egentligen ha i alla lägen när det finns behov av stöd i att utveckla sin affärsidé och sitt företag. Ingen kan vara bäst på allt så den som är vis tar råd. Den entreprenör som ser till att ha kloka rådgivare ökar sina chanser att utveckla sin verksamhet framgångsrikt. Några fler exempel på när en styrelse är på sin plats:

– Vid tillväxtförflyttningar
– När man är fler ägare
– När man har en extern VD, styrelsen sätter ramarna
– Vid försäljning eller köp av företag
– Vid generationsväxlingar
– Vid internationaliseringar

Vad finns det för alternativ till en styrelse?

Alla verksamheter och nystartade företag behöver naturligtvis inte ha en styrelse i klassisk mening som t.ex. börsbolag. Däremot rekommenderades vi starkt att ha någon eller några former av rådgivande och stöttande individer med erfarenhet och kompetens. det är oerhört lätt att gå vilse i affärsdjungeln. Några andra alternativ kan vara:

– Mentor/coach
– Konsulter i olika former
– Adjungerad styrelseledamot, någom som kan förlja processen men som inte har traditionellt ansvar som styrelseledamot och har ej rösträtt
– Anänd revisorn som resurs. Han/hon är ofta väl insatt i verksamheten och har en hög ekonomisk kompetens
– Branschföreningar, här finns ofta många rådgivare och nätverk för erfarenhetsutbyte.

Och ett avrundande råd. Skilj på kompis och kompetens. Det är en fälla som många tyvärr faller i. Vänskap och affärer har ofta en tendens att inte samspela så bra.

 

Hur ska en hållbar strategi utformas?

För ägarna och styrelsen gäller det att hela tiden vara i takt med tiden och ha en realistisk bild av nuläge och vilken fas företaget befinner sig i. Samtidigt som verksamheten hela tiden stäms av mot de övergripande målen. Det gäller att göra rätt sak i rätt tid på rätt plats på rätt sätt.

Startupfasen. Här gäller fullt fokus på produktens/tjänstens innehåll och att definiera sin marknad. Kunskap, kompetens, erfarenhet av området är centralt men begreppet intuition får inte underskattas. Nära och tät dialog är viktig. När produkten och tjänsten utvecklas är det viktigt att idéskaparna har sista ordet. I inledningsfasen kan det vara bra med en investerare men det är viktigt att säkra att inte kontrollen säljs bort.

Tillväxtfasen. Den är marknadsdriven. Här utvecklas och fördjupas relationen med marknaden och man ställer sig ständigt frågan vad och vem marknaden är. Lyhördhet och flexibilitet ger större chans till att förändra erbjudandet vid behov. Vad vill de ha, varför köper de? Att ta in och analysera den externa information ger en styrka inför fortsatt utveckling. Marknadsavdelningen har ofta sista ordet.

Planeringsfasen. Företaget har mognat men fortsätter självklart att utvecklas. Mycket handlar om att fortsätta ställa och processa rätt frågor. Vad gör vi inte? Hur differentierar vi oss? Hur ser våra konkurrenter ut och hur ser de ut i framtiden? Nya trender och marknader? En aktiv och långsiktig styrelse kan hjälpa företagets ledning att fortsätta ha helikopterperspektivet och framåtrörelsen. Omvärlden står aldrig still det får inte heller ett företag göra. Det finns aldrig en affärsplan som är spikrak. Idag går tendensen mot att man snabbare måste ut på marknaden för att lyckas. Många låter marknaden stå för testarbetet. I app-världen finns det ett uttryck som lyder "If youre not embaressed for your product your ship is to late". Tänkvärt.

 

Vilka finansieringssätt finns det?

Alla nystartade företag ha behov av finansiering. Det viktigaste är dock att man har en egen och stark affärsidé och är beredd att jobba hårt för att förverkliga den. Många nystartade företag fastnar i detaljer och lyckas inte hålla visionen levande. Det är mycket här en styrelse kan vara både bollplank och stöd. Avrundningsvis fick vi en sammanställning på möjliga andra finansieringslösningar.

– Fools, friends and family. En klassiker
– Banker
– Kunder, man kan låta dom betala i förväg eller bli direktinvesterande.
– Leverantörer, be om krediter
– Ägartillskott
– Almi, Vinnova, andra regionala fonder, det finns oerhört många
– Riskkapitalister, sälj dock inte bort din själ. De kräver en unik affärsidé och hög tillväxtpotential. Dessutom ser de noga på skalbarheten, exitmöjligheter och att det finns ett bra ledningsteam.
– Affärsänglar,är individer, investerar ofta i branscher de känner, vill oftast vara involverade i verksamheten
– Riskkapitalfonder

Alla dessa frågor fördjupades och nyanserades. Återigen, man kan aldrig få för mycket kunskap. Katarina Bonde kryddade dessutom kvällen med spännande historier från sitt eget framgångsrika affärsliv. Lätt skakade men uppfyllda gick vi ut för att möta våra utmaningar med nya intryck.

Den vise tar råd.

mvh/u