fbpx

9/5 2016. Konfucius sa ”Den som jagar två kaniner fångar ingen”. Livet är fyllt av vägskäl men du kan bara gå en väg i taget. Det är inte alltid lätt att veta att man är på rätt spår och gör vad man vill. Även om man har tydliga mål och drömmar. Det är ganska få av oss som med stenhård disciplin förmår att alltid hålla fast vid vår linje och följa vårt hjärta. Om andra tar oss i anspråk så är det en naturlig mänsklig reaktion att försöka hjälpa till och att vara till lags. Vem vill vara en jobbig typ som bara sätter sig på tvären? Ingen. Men. Om man inte tränar på att hitta och sätta sina egna ramar och gränser så kan vi vara säkra på att någon annan sätter dem åt oss. Och plötsligt, utan att vi egentligen uppfattade hur det gick till, har vi hamnat i en situation som vi inte mår bra av och inte kan ge vårt bästa. Vad hände?

 

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

66. Träna på att sätta gränser

Här kommer en praktiskt tanketips – använd alltid den röda eller gröna lappen när du ställs inför ett beslut och måste välja väg. Offrar du dig själv när du vill vara snäll? Min kollega och vän, livscoachen och återhämtningsexperten Ewa Wigenheim, gav mig en gång en bild och en metod som är användbar för att hjälpa sig själv att välja rätt.

Tänk dig att du alltid bär med dig två stycken lappar. Den ena är grön på bägge sidor och med texten JA på. Den andra lappen är röd på ena sida med texten NEJ, på dess andra sida är den grön med texten JA.

 

 

Tänk dig att du får en fråga om att göra något men att du känner dig tveksam till att vara med. Använd då lappmetoden. Säga bara ja om du är säker på att du håller upp den gröna lappen med texten JA på bägge sidor. Alltså, när du, bildligt talat, håller upp den gröna lappen så ser den som frågade om ditt engagemang ett stort JA och du ser samma ord på den sidan som är vänd mot dig. Om du håller upp den olikfärgade lappen och visar ett JA mot den andra så visar du ett NEJ till dig själv. Om du inte vill göra avkall på din egen vilja och person måste du våga visa den andra röda sidan med NEJ för då säger du JA till dig själv. Det vinner alla på i längden. Tänk, träna och sätt dina egna ramar. Det bygger självförtroende.

För, sätter inte du ramarna gör någon annan det åt dig.

 

 

67. Träna på att ta hjälp

Ibland kan problemen kännas oöverstigliga och du känner att du har kört fast totalt. Alldeles för många kör bara längre och längre ned i problemens leriga hjulspår istället för att göra det egentligen uppenbara. Be om hjälp. Rent generellt så kan man säga att vi människor inget hellre vill än att hjälpa andra. Det finns forskning som visar att den som hjälper t.o.m. mår bättre än den som får hjälp. Det är som om det sitter i nedärvt i vårt mänskliga dna. Rent historiskt är det ju också så att människan alltid utvecklats mest när vi samarbetat och hjälpt varandra. I det lilla perspektivet, i vardagen, kan det ofta med att samla en eller några personer för att lyfta sin utmaning och be om hjälp och nya perspektiv.

 

 

Hur ofta har det inte då kommit fram lösningar som öppnat nya dörrar. Om inte annat så är det skönt att få dela med sig av sin börda för en stund. Det ger frisk kraft och nya perspektiv. Du är inte ensam. Du har vänner. Var inte ”dumstolt”. Att bygga upp murar och försvar att dölja sig bakom håller sällan i längden. Det skadar mer än det hjälper- Våga visa dig skör och osäker. Det är något djupt mänskligt och som alla upplever. Se din sårbarhet och svaghet som en styrka. Ta hjälp oftare. Den som hjälper dig blir glad, du blir glad och alla vinner. Tillsammans blir vi starkare. Självförtroende och mod kommer på köpet.

 

mvh/u