fbpx

1/5 2016. Förmågan att delegera handlar mycket om vår förmåga att leda och fördela arbete. Och det behöver man göra i sitt privatliv, som egenföretagare och som anställd. Jag har en stor brist. Jag har en tendens att själv ensam försöka klara uppgiften istället för att snabbare ta hjälp, fördela jobb och samarbeta med andra. Det kan gälla både privat och i jobbet. Jag misstänker att det är en kombination av barnets längtan att växa, ”Kan själv!”, en oförmåga, oträning, kontrollbehov och känslan av stress. Att fördela arbete och instruera, och ibland övertala, andra kan dessutom ta lika mycket tid som att själv göra jobbet. I alla fall kan jag ofta känna så. Vinsten att göra det själv blir en känsla av kontroll. Nackdelen är att oftast ökar både arbetsbelastningen och stressen vilket lätt leder till otrygghet och oro. Vilket inte är någon bra grund för att bygga ett starkare självförtroende. Att delegera kräver alltså både mod, tillit och självinsikt. Och förmågan att planera. Dags att ta kommandot?

 

 

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

65. Träna på att delegera

Alla är ledare. Faktiskt. Även du som är soloföretagare eller du som är anställd. Du har alltid ett ansvar att leda dig själv. Det kan ingen annan göra åt dig. Du har alltid ett ansvar och en möjlighet att skapa en arbetssituation och inre positiv dialog som gör arbetet så bra, spännande och utvecklande som möjligt. Självklart utifrån de ramar och förutsättningar som finns. Din förmåga att föra en dialog med omgivningen är minst lika viktig. Jaget behöver laget. Laget behöver jaget. I mötet där emellan uppstår det en kultur som kan skapa underverk.

Vikten av tillit
I alla lägen handlar det om att göra rätt saker och göra de sakerna rätt. Så långt man förmår. Som ledare är det viktigt att kunna delegera - en av de viktiga principerna i ledarskapet är att arbeta genom och med andra. Men att delegera ställer speciella krav på dig och du måste ha förtroende och tillit till dina medarbetare, kollegor, leverantörer och samarbetspartners. Är det verkligen du som ska lösa det här problemet eller den aktuella uppgiften. Kan någon annan göra det snabbare, bättre och billigare? Kan du hitta sätt att samarbeta för att kunna frigöra tid och kraft? Det är en möjlighet och ett ansvar i alla situationer i livet.

 

 

Kontroll och ansvar
Delegera kommer från latin och innebär ”skicka bort” eller ”hänskjuta”. Men att beslutanderätten flyttas ner i organisationen eller utanför din absoluta kontroll innebär inte att totalansvaret också gör det. Som delegerande måste du vara medveten om att helhetsansvaret alltid ligger på dig, även om du ger andra människor delar av dina befogenheter. Du kan ge ifrån dig en del av din makt, men aldrig ditt ansvar och du kan inte skylla ett misslyckande på att du delegerade. Och detta gäller även om du lämnar över eller samarbetar med någon annan. Ditt ansvar kommer du aldrig undan.

 

 

Ge mycket feedback
När du delegerar frigör du din egen tid till annat. Det innebär att du kan lägga mer koncentrerat fokus på det du är riktigt bra på och blir därmed effektivare.  När andra individer får beslutanderätt i tyngre frågor kommer känslan av delaktighet och engagemang automatiskt. Men ibland är det svårt att släppa kontrollen. Hur gör man på bästa sätt?

Som delegerande måste du sätta dig in i den arbetssituation som den du delegerar till har och vara närvarande. Du får då en chans att utveckla din personliga relation till omgivningen. Och glöm inte bort att ge feedback. Alla behöver bekräftelse på att de gör ett bra jobb och få veta vilka områden som kräver utveckling.

 

 

Du vinner på sikt
På kort sikt innebär också delegering ofta en ökad arbetsbelastning för dig. Du finner snart att din arbetsbörda ökar i början eftersom du måste ägna tid åt att informera, utbilda, följa upp och korrigera det som du delegerat. På längre sikt kommer du dock frigöra tid, glöm inte det. I längden vinner du alltid på att delegera rätt saker. Du vinner tid, du vinner kontroll, du styr ditt liv. Det bygger självförtroende och mod. Något vi aldrig kan för mycket av. Dags att ta kommandot?

mvh/u