fbpx

12/3 2017. Länge trodde jag på myten om att det var vi i reklambranschen som var de kreativaste människorna på jorden. Ack, så fel jag hade. Igen. Som så mycket annat är kreativitet en förmåga som det går att träna upp. På Berghs School of Communication, där jag utbildades, tas det in individer som redan har en viss talang för att lösa uppgifter kreativt och sedan tränas dessa individer intensivt. Men var vi så mycket kreativare än andra? Svaret är nej. Eleverna på Berghs var, och är, ofta vältränade i reklamkreativitet men det är ju långt ifrån den enda typen av kreativitet som finns. Jag har haft förmånen att, speciellt de senaste tio åren, träffa och umgås med massor av innovatörer, entreprenörer och allehanda galningar. De har varit minst lika kreativa som någon av eleverna på Berghs och framförallt, de har ofta visat ännu mer mod, självförtroende och uthållighet. På riktigt. Så, vill du stärka ditt självförtroende och mod? Träna din kreativitet genom att gå utanför din box, din trygghetszon. Det är där utanför det händer. Det är där du växer. Det är där dina drömmar finns.

 

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar tyvärr alldeles för lite, för sällan och, tyvärr, ofta för dåligt. Det behöver du ändra på om du vill leva din dröm.

94. Träna på göra och tänka nytt

Det är nyttigt och utvecklande att då och då bryta sina mönster och inte bara gå i de vanliga invanda hjulspåren. Att se världen från nya infallsvinklar är också viktigt samtidigt som man måste fokusera på sina egna mål för att lyckas. Det kan vara en svår balansgång men den är nödvändig att klara av. Genom att göra saker på annorlunda vis kan man släppa in ny och frisk luft i sin fokusbubbla. Det kan man göra på många sätt. Bland det viktigaste är att möta och vara öppen för nya människor, nya tankar och nya idéer. Världen är nämligen mycket mer och mycket större än du tror. Och det gäller inte bara förr Lasse Lasse liten. Gör som du alltid gjort och det kommer bli som det alltid blivit. Gör annorlunda, släpp in nya intryck och ta det till dig. Då kommer du kommer växa hela livet. Om du vill.

Vad är kreativitet?
En del kallar det för förmågan att tänka nytt, andra för påhittighet. Kreativitet kan användas i alla situationer och i alla relationer. Ofta handlar det om att bryta mönster och göra det oväntade. Att överraska och väcka nyfikenhet. Kreativitet kan resultera i stora innovationer, helt nya produkter och genialiska lösningar på stora samhällsproblem. Men det kan också vara att göra små förbättringar, hitta smartare sätt att arbeta på, lösa vardagsproblem och konflikter eller hitta nya sätt att förhålla sig till en situation.

 

 

Wikipedias definition
Kreativitet är en metod för problemlösning, som, enligt Teresa Amabile i Creativity in Context, bygger på nya och passande responser på en heuristisk uppgift. Dessa responser kan vara allt från en tanke till en produkt av konstnärlig, politisk, akademisk eller teknisk art, eller höra till affärslivet. Kreativitet är ett resultat av tre funktioner i samverkan. Det handlar för det första om kunskaper inom ett område. För det andra handlar det om kunskaper om kreativa processer, alltså olika metoder för nytänkande. För det tredje handlar det om inre motivation.

När dessa tre samverkar är möjligheterna för en kreativ respons som störst. I kreativitet ingår att frambringa nya idéer, vara originell, genomföra idéerna och att bearbeta dem. Kreativitet som fenomen och egenskap studeras inom skilda fält, med olika utgångspunkter. Fantasi är till skillnad från kreativitet uteslutande en kognitiv process; kreativiteten leder till ett resultat eller en produkt.

 

 

Varför är kreativitet viktigt?
Kreativitet är en avgörande framgångsfaktor. Vi människor attraheras starkt av det som vi uppfattar som nytt och annorlunda. Det ligger i våra gener. Människan är ett nyfiket djur. Nyfikenhet har alltid drivit oss framåt, utåt, uppåt och inåt. Vas finns runt hörnet? Kan det här ge mig och min flock nytta, glädje, värde? Eller är det ett hot? De flesta av oss låter andra prova först innan vi bestämmer oss för att testa. Och ofta handlar det om att sätta ihop gamla och kända företeelser i nya kombinationer.

Ta t.ex. Apples iPhone. I stort sett innehöll den redan kända tekniska hård- och mjukvarulösningar men det blev en enastående och världsomvälvande nyhet som förändrat världen? Den som tränar sin förmåga att ständigt vässa sin kreativitet kommer ha ett försprång. På t.ex. Google har de anställda en dag i veckan där de få vara var de vill och göra vad de vill bara de försöker fundera kring nya kreativa lösningar som Google sedan kan använda i framtiden. 

 

 

Nyhetens behag
Det är en enorm utmaning idag att överleva som företag och organisationen i en värld som ständigt kräver tillfredställande av nyhetens behag. Men ingen kommer undan. Att bara gå på i gamla hjulspår när världen förändras och utvecklas i en allt snabbare takt är ofta förödande. Den som står stilla blir omsprungen. Och den som tror sig vara på säker mark genom att välja en mittenposition riskerar att försvinna i mängden. Allt flyter. Allt rör sig. Livets flod går inte att hejda men det går att styra och utveckla sitt skepp. Sitt varumärke. Sitt varumärkesskepp.

Anledningarna till varför man kliver ombord på just ditt skepp? Människor blir allt mer kräsna, rörliga och flyktiga. Och vi tröttnar lätt. Produkters och tjänsters livscykel blir allt kortare när hastigheten ökar hela tiden. Se på modeindustrin, nya kollektioner kommer i en stadig ström, höst, vinter, vår, sommar, höst vinter, vår, sommar. Och de olika varumärkena kämpar frenetiskt för att hänga med. Och den ena branschen efter den andra tvingas mer eller minder följa med i jakten på nyheter. Mobiler, datorer, programvaror, musik, bilar, mat och dryck. Kanske ett ekorrhjul för varumärken men det är bara att gilla läget. Eller försöka finna en egen väg. Vad du än väljer kommer det krävas kreativitet och en förmåga att tänka och agera utanför sin egen bekvämlighetszon

Fotbollsklubben som släpper in kulturen
Ett exempel på några som gör saker annorlunda är Östersunds fotbollsklubb. De har medvetet lanserat ett kulturprojekt som får fotbollsspelarna att växa som människor både på och utanför plan. Konstutställning, dansföreställning, läsecirkel, teater och mycket mer har genomförts. Östersund går inte i samma banor som alla andra fotbollsklubbar. De menar att ”vi måste vara eljest”. Östersund är en liten klubb långt ifrån händelsernas centrum och kan inte locka med de stora pengarna eller månghövdad publik.

Därför måste de försöka hitta en egen väg där klubben och spelarna får nya fördelar. Genom att jobba annorlunda så utvecklas spelarna både som människor och spelare. Kulturen blir en språngbräda för att utvecklas som människor och lag. Mixen av människor och mångfald stärker dessutom både laget och jaget. Östersunds fotbollslag innehåller spelare från alla världens hörn och mångfalden berikar alla.

Det kreativa tänkandet skapar alltså ett dynamiskt utvecklingsklimat. Som visar sig på plan. En del skulle kalla det att Östersunds fotbollslag både bygger och lever sitt varumärke.

 

 

Violinisterna och filosofin
Ett annat exempel är de ryska världsviolinisterna som samtidigt som de studerar musik och tränar på sina instrument också läser filosofi för att komma i kontakt med ett bredare och djupare känsloregister hos sig själva. Att öka sin självförståelse och stärka kontakten med sina känslor gör att musikerna kommer närmare sina egna nyanser och variationer i både kropp och själ. Det speglas även i deras musikaliska uttryck. Och sedan tränar de sina förmågor kopiöst. Varje dag. Året runt. Annars riskerar de tappa kontakten med både sina känslor och sitt kreativa uttryck.

Som alla konstnärliga uttryck handlar mycket om att gjuta liv i någon form av gestaltning och det måste göras med en total ärlighet och äkta känsla. Annars blir det platt, tråkigt och livlöst. Träningen är alltså avgörande för resultatet i framförandet vad det än gäller. Kreativitet skapas i udda annorlunda möten.

 

 

"Den som kastar längst får en miljon"
Kreativitet kan komma till pass i de mest oväntade sammanhang. I. bland handlar det även om tajming och tur men det gäller att kunna fånga ögonblicket när det kommer. Den legendariske entreprenören Jan Stenbeck satt i ett styrelsemöte på Kinneviks huvudkontor i Gamla Stan. Han hade tråkigt. Mötet var trist, vädret var trist, allt var trist.

Janne vek ett pappersflygplan och kastade iväg det genom det långsmala rummet. Det kraschlandade men Janne fick en idé och lyste upp. "Den som viker ett eget pappersflygplan och kastar iväg det längst får en miljon. Ryggen mot ena kortväggen. Ett försök". En frenetisk aktivitet utbröt. Alla försökte vika och kasta iväg. Alla utom en. Han hade i ett tidigt skede misslyckats och i vredesmod knögglat ihop sitt pappersplan till en liten boll.

Rummet var nästan 20 meter långt och den ena efter den andre misslyckades med att nå den motsatta sidan. Till slut var det bara mannen med pappersbollen kvar. Som reser sig med ett leende. Och sular iväg pappersbollen så den träffar motsatta väggen med en distinkt duns. Tvärtyst. Då säger Stenbeck "Vilket konto ska jag sätta in miljonen på?".

 

 

Killinggängets hemliga formel
Kreativitet är som vi kan konstatera något som är viktigt att bära med sig för den individ och det företag som vill utvecklas och leva med och i sin tid. I många fall är kreativiteten helt avgörande för överlevnaden. Kreativitet är också något som alla bär inom sig och det är en förmåga som i alla högsta grad kan träna upp. Både på egen hand men också tillsammans med andra.

Ett intressant exempel är Killinggängets arbetsmetod. De hade dagliga arbetsmöten där de jobbade både i större och mindre grupper. Hårt. Det var ingen lek. Ofta var de helt skoningslösa mot varandra men de hade egentligen bara en huvudregel. Det fick säga nej till en idé, men bara en gång per år. I annat fall måste idén prövas, stötas och blötas på humorns och ironins altare. Detta innebar att alla idéer fick en chans och att alla idéer provsmakades. Resultatet talar för sig själv.

 

 

Våga, prova, testa, undersök. Gärna tillsammans med andra. Det finns alltid tusen sinom tusen lösningar på varje utmaning. Och du har det inom dig. Tränar du på att ofta våga prova och tänka nytt så växer ditt självförtroende och mod sig allt starkare. Tillsammans med ditt varumärke.

have fun/u