fbpx

28/1 2018. Känner du igen dig i spegeln? Är du där du vill vara i livet? Gör du det du vill eller gör du det du gör för att du måste? Drivs du av inre motivation eller av yttre krav? Att kunna sortera ut detta kan göra all skillnad i världen för ditt välmående. Ingen har bara rosenröda dagar där man lyckligt skuttar fram på små fluffiga moln till omgivningens applåder. Ibland är det både tungt och motvind. Men för hen som då känner att hen ändå är inne på rätt väg så är det lättare att härda ut och orka ta i lite till. För även de mörkaste av dagar kommer ljusna. Det finns alltid hopp. Det finns alltid möjligheter. Om du gör det du älskar och älskar det du gör så blir allt lättare. Och för den som hittar och bejakar sina drivkrafter blir det ofta ännu bättre. Självinsikt och självförståelse är nycklar till självförtroende och mod. Då är det bra att hitta, förstå och bejaka sina drivkrafter.

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

126. Träna på att förstå dig själv

Livet är kort. Allting är möjligt. Om vi vill. Att varje människa är ett vandrande mirakel med en oändlig potential är en av de sanningar som ger mig hopp och framtidstro. Sedan har vi människor en förmåga att fastna i gamla hjulspår, lägga krokben på oss själva och vara konsekvent inkonsekventa. Även detta är djupt mänskligt och inte det minsta konstigt. Speciellt inte i dessa tider då vi ständigt utsätts för krav, frestelser och massor av valmöjligheter dygnet runt. Från alla håll. Det är inte alltid lätt att hitta rätt. Men om vi inte förstår oss själva blir det ännu svårare att förstå andra. Det bäddar för både inre och yttre spänningar och sköra relationer. Vi är alla värda bättre.

Vågar du testa dig själv?
Det finns många olika mätmetoder som undersöker människors personlighet. Min upplevelse är dock att varje individ är så komplex och sammansatt att det egentligen inte går att stoppa in personen i fack. Det är att förminska den mänskliga skapelsen. Personlighetstester kan vara en hjälp och ett stöd i sökandet efter identitet och drivkrafter. Men det gäller att komma ihåg att varje individ är utvecklingsbar och plastisk. Vi är inga statiska maskiner. För mig är tron på varje människas oändliga potential och eviga värde fundamental.

 

Att använda sin list och lust
Men visst finns det skillnader och olika ingångsvärden. Det är skillnad på att födas i Jemen under brinnande inbördeskrig och att födas under trygga former i Svalöv. Vi har vissa genetiska nedärvda grunddrag men i rätt miljö, med rätt kunskap, med rätt träning, med rätt stöd kan även de mest cementerade vanor och beteenden förändras. Om vi vet vad vi vill och även odlar vår uthållighet. Sedan vet vi också, det vi fokuserar på växer. Därför är det viktigt att försöka fokusera på det man själv brinner för. Att ligga nära sitt hjärta, sina värderingar, sin lust och glädje. Den är listig som lär sig förstå hur mycket det går att utvecklas för den som vill. Den som är listig lär känna sig själv.

Är du röd, gul, grön eller blå?
Jag läste nyss klart boken ”Omgiven av idioter” där författaren Thomas Eriksson utgår från en färgteori som kallas DISA (DISC på engelska). Analysverktyget bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet. Metoden är utvecklad i USA, används över hela världen och går att genomföra på i nuläget 46 olika språk. Långt över 30 miljoner analyser baserade på Marstons karaktäriseringar har genomförts och det finns oerhörda mängder data som regelbundet analyseras och används för att förfina verktyget.

DISA delar in människor i fyra huvudkategorier som är mer eller mindre utåtriktade eller introverta, sakorienterade eller relationsorienterade. D står för Dominant och representeras av den röda färgen. Den röda personen är ofta målmedveten, övertygande, tävlingsorienterad och extremt energifylld. Hen är också sakorienterad och utåtriktad. I står för Inspiration och har gult som symbolfärg. Den som är gul har ofta särdragen optimistisk, social, öppen, entusiastisk och stimulerande. Den gule är mer relationsorienterad än sakorienterad men ofta lika utåtriktad som den som har rött som dominerande drag. S står för Stabilitet och har grönt som symbolfärg.

En grön person är ofta omtänksam, vänlig, hänsynsfull, tålmodig och omhändertagande. En pålitlig och lugn person helt enkelt. En trogen tjänare i vingården. Den gröne är mer introvert och sakorienterad. A står för Analys och har blått som symbolfärg. Den blåa personen kan ofta vara en ingenjörstyp. Detaljfokuserad, noggrann, behärskad, eftertänksam och kvalitetsmedveten är några vanliga karaktärsdrag. Den blåe är sakorienterad och introvert. Att stå på scen är inget som lockar.

Vi har alla olika mycket av de olika färgerna i oss men det är oftast någon färg som dominerar. Den stora fördelen med DISA-mätmetoden är dess enkelhet vilket gör det lättare att förstå både sig själv och andra. Men räcker det i alla lägen? Jag kan tycka att mätmetoden kan kännas lite väl enkel och trubbig ibland. 

 

 

HumanGuide, en väg till lycka och ett bra liv
Det finns en stor mängd av olika personlighetstester alla med olika typer av teoribyggen i basen. DISA-metoden har en befriande enkelhet men missar i mitt tycke en del av de mer komplexa drivkrafter och beteende som vi människor påverkas av. Under senare år har jag testat och lärt känna en annan metodik som jag gillar, det heter HumanGuide. Det är mer nyanserat än DISA och har åtta färger med namn och symboler som grund. Det ger en större precision i analysen och fångar fler nyanser av individens karaktär.

Mannen bakom heter Rolf Kenmo och är skapare och grundare till koncepten med samlingsnamnet HumanGuide. Rolf har utvecklat systemet under 30 år och hans övergripande mål är att göra fler människor lyckliga. Genom att förstå sig själv och andra bättre skapas förutsättningar för ett lyckligare liv där hållbara och respektfulla relationer är grunden för utveckling.

HumanGuide används flitigt av ett antal större företag runt om i världen. Brasilien, Tyskland och Schweiz är några exempel där HumanGuides verktyg har hjälpt företagen att utvecklas. Både vid rekrytering och för att utveckla grupper och öka förståelse och kraften hos individ och organisation. Allt börjar med självförståelse och ur självinsikten byggs förutsättningarna för att skapa ärliga och tillitsfulla relationer där man förstår och respekterar varandra. Både privat och yrkesmässigt.

Konceptens kärna är ett personlighetstest som görs digitalt över nätet och tar ca 15 minuter att genomföra. Ur detta test kommer en analys och en beskrivning av vilka som är den testades viktigaste och mest dominerande drivkrafter. I konceptet för HumanGuide finns det fler sätt att pröva och undersöka sina drivkrafter och förbättra dynamiken i gruppers relationer. HumanGuide finns som ett spel med en kortlek, en app, olika digitala och analoga lösningar och metoder är andra exempel.

 

 

Varje drivkraft har fler sidor
HumanGuide använder sig av ett system med åtta drivkrafter där varje drivkraft representeras av en färg och en symbol. Det gör det lättare att komma ihåg och förstå vad som kännetecknar just den drivkraften. HumanGuide lyfter inte bara fram den specifika drivkraftens styrka. Konceptet synliggör även drivkraftens ok eller skuggsida. Varje egenskap har en positiv betydelse men också kan den ses från ett helt annat håll. Det är bland annat det som gör oss människor så komplexa och ibland svåra att förstå. Ibland förstår vi inte ens oss själva. Vi kan växla mellan drivkrafternas sidor och omgivningen kan uppfatta oss på ett sätt vi inte trodde. Det är så lätt att prata förbi varandra, missförstå och misstolka. Genom att öka självförståelsen kan vi lättare undanröja oklarheter och bli tydligare både inför oss själva och inför andra.

 

 

1. Kraft – den grå färgen, symbol Hammare.
Hammaren är vald som symbol för att den associerar till hårdhet och rörelseenergi. Färgen GRÅ, som ska användas som ifyllnadsfärg för kraft, ska associera till det ”kalla” stålet. När det gäller framsidan är det viktigt att kraft använder den på ett positivt sätt, för annars kan den skapa mycket fientlighet. Människor kan bli rädda och inte våga säga ifrån. Då är det viktigt att komma ihåg att kraft kräver mer eller mindre raka rör för att ta notis om några invändningar. Exempel på styrkor/framsidor och svagheter/baksidor (kan också kallas ok eller skuggsida):

Styrka/framsida vs svaghet/baksidor:
Handlingsinriktad vs Otålig
Tävlingsinriktad vs Hänsynslös
Rak vs Burdus
Snabb vs Hafsig
Drivande vs Dominant

2. Exponering – den lila färgen, symbol Megafon
Megafonen är vald som symbol då den associerar till att någon vill göra sig tydligt hörd. Färgen LILA, som ska användas som ifyllnadsfärg för exponering, ska symbolisera något som ”sticker ut” och syns lite extra. När det gäller framsidan är det viktigt att exponering använder sin tydlighet och sitt färgstarka sätt för effektiv kommunikation, sin spontanitet och spirituella förmåga för att t.ex. inspirera andra. Exempel på styrkor/framsidor och svagheter/baksidor (kan också kallas ok eller skuggsida):

Styrka/framsida vs svaghet/baksidor:
Karismatisk vs Dominerande
Färgstark vs Överdriven
Charmig vs Kameleontisk
Stolt vs Arrogant
Tydlig vs Drastisk

 

 

3. Fantasi – den gula färgen, symbol Stjärnkikare
Stjärnkikaren är vald som symbol då det associerar till att se något unikt, och att man med bara en liten förändring kan se och kanske skapa något nytt. Färgen GUL, som ska användas som ifyllnadsfärg för fantasi, ska symbolisera stjärnorna i fjärran. När det gäller framsidan är det viktigt att fantasi får utvecklas, får möjlighet att ge av sin idérikedom, att se nya vägar mot målet, att göra nya kombinationer, att expandera sitt och andras vetande, att skapa inspiration kring nya visioner, etc. Fantasi är noga med att bevaka sin frihetsgrad. Exempel på styrkor/framsidor och svagheter/baksidor (kan också kallas ok eller skuggsida):

Styrka/framsida vs svaghet/baksidor:
Fantasifull vs Virrig
Flexibel vs Opålitlig
Påhittig vs Kufisk
Vetgirig vs Jobbig
Klurig vs Knepig

4. Kontakter – den röda färgen, symbol Kontakter
De stiliserade kontakterna, som också kan ses som glada ansikten, är valda som symbol då den associerar till viljan att koppla upp sig i ett sammanhang. Färgen RÖD, som ska användas som ifyllnadsfärg för kontakter, ska associera till intensiteten i en diskussion. När det gäller framsidan är det viktigt att kontakter kan bidra med kontakter och information, att skapa en lättsam stämning, att bidra med humor och förlustelser, etc. Kontakter är även förtjust i det som har med mat och dryck att göra. Exempel på styrkor/framsidor och svagheter/baksidor (kan också kallas ok eller skuggsida):

Styrka/framsida vs svaghet/baksidor:
Glad vs Oseriös
Öppenhjärtlig vs Skvallrig
Skojfrisk vs Tramsig
Lättsam vs Oansvarig
Sällskaplig vs Pratsjuk

 

 

5. Sensibilitet – den oranga färgen, symbol Hjärthanden
Symbolen Hjärthanden vill visa några av drivkraftens typiska drag som omsorg, lyhördhet och hänsynsfullhet. Färgen ORANGE, som ska användas som ifyllnadsfärg för sensibilitet i allt arbetsmaterial till koncepten, ska symbolisera värme. Det finns många skolor när det gäller vad olika färger leder till för effekter, därför är det inte möjligt att säga vad som är rätt eller fel symbolik. Framsidan för sensibilitet är omtanke, hänsynsfullhet och värme för att t ex få en god kontakt, diplomatin för att inte i onödan alstra konflikter, lyhördheten för att fånga svaga signaler, etc. Sensibilitet gillar när det är en mjuk och varm stämning. Exempel på styrkor/framsidor och svagheter/baksidor (kan också kallas ok eller skuggsida):

Styrka/framsida vs svaghet/baksidor:
Tillmötesgående vs Självutplånande
Hänsynsfull vs Släpphänt
Förstånde vs Godtrogen
Lyhörd vs Överkänslig
Tjänstvillig vs Fjäskig

 

 

6. Kvalitet – den gröna färgen, symbol Tre Kolonner.
De Tre Kolonnerna associerar till uthållighet och kraftfullt stöd. Färgen GRÖN, som ska användas som ifyllnadsfärg för kvalitet, ska associera till vår gröna natur, eftersom de som har kvalitet gillar att vara i naturen. När det gäller framsidan är det viktigt att använda sin pålitlighet för att bygga upp förtroende, sin höga ambitionsnivå för att göra arbetsuppgifter där det är relevant, sin benägenhet att ställa upp för att leda/hjälpa andra. En annan viktig aspekt är att kvalitet har mycket psykisk energi. Den ger uthållighet, intresse för att vara i rörelse och även förkärlek till aktiviteter som är spännande. Kvalitet gillar naturelementen eld, jord, vatten eller luft. Exempel på styrkor/framsidor och svagheter/baksidor (kan också kallas ok eller skuggsida):

Styrka/framsida vs svaghet/baksidor:
Pålitlig vs Självförsakande
Kvalitetsmedveten vs Överarbetande
Samvetsgrann vs Fördömande
Uthållig vs Envis
Osjälvisk vs Självuppoffrande

 

 

7. Struktur – den blå färgen, symbol Schackbrädet
Schackbrädet associerar till systematik och ordning. Färgen BLÅ, som ska användas som ifyllnadsfärg för struktur, ska associera till den klarblå himlen samt till harmoni och lugn. När det gäller framsidan är det viktigt att struktur använder sitt ordningssinne för att det inte ska bli rörigt, sin metodik för att det ska gå rationellt till väga, sin saklighet och realism för att ta ner drömmar på jorden och se till att något blir uträttat, sitt sinne för att vara distinkt för att hålla tillbaka alltför mycket onödigt prat, etc. Struktur vill ha ordning på sig själv och världen. Frustrationen för struktur är att aldrig lyckas.Exempel på styrkor/framsidor och svagheter/baksidor (kan också kallas ok eller skuggsida):

Styrka/framsida vs svaghet/baksidor:
Ordningsam vs Överstrukturerad
Logisk vs Överrationell
Metodisk vs Inrutad
Neutral vs Kall
Disciplinerad vs Hämmad

 

 

8. Stabilitet – den bruna färgen, symbol Skattkistan
Skattkistan associerar till samlandet av tillgångar och att de är i tryggt förvar. Färgen BRUN, som ska användas som ifyllnadsfärg för stabilitet, ska associera till färgen på en gammal välbyggd ekkista. När det gäller framsidan är det viktigt att stabilitet får möjlighet att hushålla med resurserna, att göra affärer, att bevara det man har och det gamla, att försäkra sig om att utvecklingen inte går för fort, etc. Stabilitet gillar att det är konkret och undviker det abstrakta – ”Det är bättre med en fågel i handen än tio i skogen.” Det som är positivt med stabilitet är att hålla emot, så att inget görs överilat eller att man slösar med ekonomi/resurser. Stabilitet kan vara som ett drivankare. Exempel på styrkor/framsidor och svagheter/baksidor (kan också kallas ok eller skuggsida):

Styrka/framsida vs svaghet/baksidor:
Konservativ vs Förändringsovillig
Allvarsam vs Tråkig
Sparsam vs Otjänstvillig
Stabil vs Senfärdig
Försiktig vs Velig

 

Det finns ingen människa som bara har en drivkraft. Det finns ingen människa som alltid är konsekvent och stringent. Vi kan i olika situationer och miljöer förvandlas och förändras beroende på sammanhang och läge. Det är det som är så spännande och utmanande. Men de flesta av hos har en eller fler starkare drivkrafter som vi sällan kommer undan. Vi kan trycka ned dem och försöka gömma dem men de har en tendens att visa sig ofta förr än senare. Förstår vi då varför vi är som vi är kan vi lättare möta både oss själva och omvärlden. Är vi då ärliga och respektfulla kan vi åstadkomma underverk för resan mot drömmen, självförtroende och mod börjar med självförståelse. Har du testat dig själv? Var inte rädd, prova.

 

 

Gör ett personlighetstest
Det finns många varianter av personlighetstester varav HumanGuide är en. DISA/DISC en annan och Myers Briggs en tredje. Det finns många många fler men det är en klok idé att börja jobba med sig själv. På HumanGuide.org finns det ett enkelt kostnadsfritt test och tre olika prisnivåer av fördjupande digitala tester. Men det viktigaste är att du gör någon typ av test. Då har du ett riktmärke för fortsatt utveckling. Och kom ihåg, det finns inget test som kan ge hela sanningen om dig. Ta testet med en nypa salt och livet på inte alltför stort allvar. Det är livet alltför viktigt och kort för. Rusta dig med glimt i ögat och en ljus syn på möjligheterna. Då blir allt roligare. Lycka till.

mvh/u