fbpx

12/10 2104. När jag år 2008 startade mitt nya företag döpte jag det till Stolt Kommunikation. Anledningen var min upplevelse av att just stoltheten hos oss människor är en bristvara trots att vi är så fantastiska. Tyvärr och helt i onödan. Det är på gränsen till tragiskt och ett enormt slöseri med mänskliga resurser. Min mission är att bidra till att fler människor vågar och vill se sin och andras storhet och att hjälpa dem använda den. I livsutvecklande syfte och rent affärsmässigt. Jag ser ingen motsättning mellan att leva ett gott liv och att göra goda ärliga affärer. Det vinner alla på. Individ, företag, samhälle. Och det är starka stolta varumärken som ofta gör skillnaden. Därför blev jag extra glad då min syster Gudrun Khemiri tipsade mig om Amy Cuddys föredrag på Ted Talks om ”Power Poses” och hur starkt det påverkar oss. Dessutom gav Amy Cuddy ett fantastiskt tips som bygger stolthet och styrka med bara två minuter om dagen.

 

 

Kärnan i allt jag gör idag är att sträva efter att hjälpa andra att gå från Stolt? till Stolt!. Det är det jag menar med att man kan leva sin dröm genom att bygga sitt varumärke. Det slår mig dagligen vilken enorm potential varje individ, företag och organisation besitter men hur få det är som konsekvent arbetar för att utveckla sin potential. I och med att allt kommunicerar och att allt varumärkesbyggande börjar i hjärtat hos varje individ så måste det vara viktigt hur man säger något och på vilket sätt. Amy Cuddy leder detta i bevis på ett fascinerande sätt. Här kommer en sammanfattning och längre ned hittar du länken till hela föreläsningen av Amy Cuddy.

 

Djur eller människa, vi markerar alla styrka med kroppen

Kroppsspråket påverkar hur andra ser på oss men det kan också förändra hur vi ser på oss själva. Socialpsykologen Amy Cuddy visar hur ”power posing” – när man intar ett kroppsspråk som speglar självförtroende även om man inte känner självförtroende – kan påverka nivåerna av hormonet testosteron (som ger styrka) och hormonet cortisol (som skapar stresstillstånd) i hjärnan. Därmed kan det även ha en stark påverkan på våra möjligheter till framgång. Detta har Amy Cuddy studerat och forskat på. Resultatet är slående. Det är väl därför som filmen fram till nu haft nästan 21 miljoner tittare. 

 

 

Även en blind, som aldrig har kunnat se en vinnargest, gör sig stor och tydlig automatiskt visar forskningen. Det handlar om att öppna upp kropp och själ och fånga sin inre kraft. Det kan låta flummigt men det intressanta är hur Amy Cuddy har lett tesen i projekt.

 

Motsatsen till "Power Posing" – Low Power Posing – påverkar både kropp och själ lika mycket som det mer stolta och kraftfulla kroppspråket. Djur och människor har samma tydliga defensiva kroppspråk i situationer som känns obekväma eller obehagliga. När vi möter någon med ett kraftfullt dominerande kroppspråk blr den naturliga rektionen att ta en underdånig position. Vid mer neutrala möten på mer jämlika villkor speglar vi ofta varandras kroppsspråk för att skapa samförstånd och sympati.

Din Power Pose kan ge dig oanade krafter. Och tvärtom.

En "Power Pose" behöver inte vara stor, yvig och gorillalik. Det går att få upp sin energi även när man sitter eller står. Det viktiga är att man gör det minst i två minuter som Amy Cuddys forskningstest visade. Det viktiga är att man är medveten om sin egen kroppshållning och sinnesstämning. Våra tankar påverkar kroppens reaktioner och kroppens position påverkar våra tankar. Vill du känna dig stolt, stark och attraktiv ska du undvika att inta ett underdånigt kroppspråk som nedan.

Forskningstestet gick ut på att se om försökspersonernas halt av styrkehormomner (testosteron) och stresshormoner (cortisol) påverkades av om de valde att inte en Power Pose eller en Low Power Pose. Försökspersonerna fick inta positionen i två minuter och därefter testa hur riskbenägna de var när de fick spela ett tärningsspel. Resultatet av testet var tydligt. De som intagit en stolt Power Pose i två minuter var mer riskbenägna, hade mer självförtroende, var öppnare, kreativare och mer energifyllda. Vid mätning syntes det tydligt att testosteronet ökade och att stresshormonet minskade.

 

Sprid budskapet om styrkan i The Power Pose

Amys budskap och uppmaning var, sprid budskapet. Och hellre "fake it till yoy make it" eller ännu hellre "fake it till you become it". Använd ditt eget kroppspråk för att ge dig extra stolthet och energi och kom ihåg att du också måste jobba hårt för att lyckas. Amy Cuddy berättade sin egen livshistoria då hon i 19-årsåldern var med om en allvarlig bilolycka och fick domen att hon aldrig skulle kunna klara av akademiska studier på grund av bristande IQ-nivå. Hennes hjärna hade blivit skadad vid bilolyckan. Hon bevisade dock motsatsen och klarade studier på både Stanford och Harvard med lysande resultat. Massor av stenhårt arbete och med mycket hjälp av en livscoach som hela tiden stöttade henne. Och så naturligtvis sin stolta talang att kunna ge sig själv mer energi i tuffa situationer tack vare förmågan till Power Posing. Två minuter om dagen räcker.

Stolthetens tillväxt har fått ett nytt verktyg.

Stå stolt!/u