fbpx

22/4 2019. Passion. Ett litet stort ord. En del bli skrämda. Några rodnar. Många fascineras. Andra attraheras. Efter alla mina år i kommunikationsbranschen så tycker jag att ordet passion är det begrepp som bäst sammanfattar vad som krävs för att både individ och företag ska lyckas nå framgång. Passion. Man fortsätter mot alla odds. Trots bakslag och motgångar. Passion. Trots tvivel och hån. Passion. Trots brist på applåder och framgångar. Trots allt. Det är då det händer. Till slut. Men passion är inte heller något som bara finns där. Det är något som föds och göds. Passion behövs för den som vill leva sin dröm. Det är viktigt att samla sin energi som när du använder ett förstoringsglas för samla solens strålar. Det går att träna på. Här har du 7 tips på områden som du kan titta närmare på för att kunna öka din passion. 

 

Bilder från pexels.com och unsplash.com

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

 

143. Träna på att utveckla din passion och bygg samtidigt ett starkt varumärke

Jag kommer inte gå in på den passionerade kärleken. Den glödande kraften gränsande till vansinne och besatthet. Det har andra gjort så mycket bättre och mer spännande. Jag vill se närmare på den passion du har inför din arbetsdröm och din yrkeslängtan. Den passion som gör att du känner det värt att gå upp på morgonen trots att det är 20 minusgrader och snöstorm. Den passion som gör att du går till jobbet även om du inte skulle tjäna en krona. Den passion som gör ditt liv roligt och meningsfullt. Den passionen måste också vårdas och utvecklas. Det gäller att komma den nära, känna den och ge den glöd. Och det finns en brännpunkt, en kärna som kallas ikigai.

 

 

 

1. Kontrollera din passion

Vilja, engagemang, energi, övertygelse, kraft, okuvlighet och uthållighet är snarlika ord men de har inte samma schwung som ordet passion. Det ordet fångar in alla de andra och egentligen mer därtill även om skillnaden kan upplevas som hårfin. Men se upp, passion gränsar nästan till galenskap, det är en sådan obändig kraft att den måste kontrolleras och hållas i strama tyglar. Det är som en vildhäst som vill rymma så det gäller att bygga en varm och balanserad relation till sin passion. Det är lätt att gå åt fel håll, borra ned huvudet och bara köra. Men det går inte att kompensera fel riktning med hög hastighet. Konsten är att träna på att balansera sina krafter utan att tappa glöden. Helt enkelt lära sig att kontrollera och fokusera sin passion.

 

 

2. Lär dig av idrottarna

Jag är en fredlig själ som tror de flesta om gott och vill alla väl. Men jag som alla andra har också bubblande aggressiva krafter inom mig. Dessa krafter har jag fått utlopp för speciellt under mina tävlingsår inom tennis och basket. Under mer än 40 år så tävlade jag regelbundet på näst intill elitnivå. Där lärde jag mig mycket om vikten av både fokus och balans mellan vilja, glöd, aggressivitet och passion. En ständigt pågående process som alla idrottare behöver kämpa med och lära sig att kontrollera och använda.

Om jag inte balanserade dessa krafter och kontrollerade både hjärta, kropp och hjärna gick det ofta fel. För mycket glöd utan tanke fungerade inte. För lite glöd utan känsla var katastrof. Det var som en ständig balansgång på slak lina som i sina bästa stunder ledde till framgång. Men då och då sammanföll alla krafter. Då var jag nära min kärna och mitt hjärta. Dessa erfarenheter av att kämpa med att kontrollera min passion har jag haft stor nytta av även i yrkeslivet.

 

 

3. ”Högst energi vinner”

Jag lyssnade en gång på en chef på ett av de större företagen i den ständigt växande och hårt konkurrensutsatta IT-branschen. Det var en näringslivsdebatt om främst vikten av att kunna attrahera och behålla talanger. De individer som gör att företagen kan ta tillvara innovation och kreativa idéer och därmed skapa tillväxt. Chefen menade att det alltid är ”högst energi som vinner”.

Det gäller både när det gällde att attrahera talanger och attrahera nya kunder. Energi föder ny energi som föder ny energi. Passion för tillväxt och utveckling helt enkelt. De företag som skapar utrymme och förutsättningar för medarbetares passion och kreativitet är framtidens vinnare. Passion har alltså också med hållbarhet och utveckling att göra.

 

4. Lär av den österländska visdomen

Det finns som så mycket visdom och erfarenheter att hämta från kulturer i österlandet. Kulturer som under tusentals år byggt upp djup förståelse för att människan behöver få sina både materiella och andliga behov tillfredsställda för att bli hela individer. Här i västerlandet har vi ofta låtit pengar och konsumtion diktera våra livsvillkor och vara beviset på lycka. Något som nu lyckligtvis sakta håller på att förändras i takt med att fler och fler får ta del av det ökade välståndet. Livet är så mycket mer än ett dubbelgarage och ett Poggenpohlkök.

 

 

5. Känner du till Ikigai?

I Japan finns det ett begrepp som summerar de fyra huvuddelar som hållbar passion och utveckling består av. Det kallas för Ikigai. Det handlar om konsten att få ihop fler saker samtidigt. En balansakt. Ett ständigt pågående arbete. En process som behöver få näring varje dag för att man ska känna och se sin brännpunkt. Den punkten där livsglädje, flow och arbetsglädje sammanfaller och livet känns roligt och meningsfullt.

Ikigai kan man aldrig ta för givet, känslan kommer inte flygande utan den behöver man träna på, ge näring och ständigt utveckla. Det är alltså både ett hantverk och ett sätt att leva. En insikt att ett fullödigt liv behöver både list och lust för att fortsätta glöda. Ikigais fyra huvuddelar kan hjälpa dig och kom ihåg, alla cirklarna behövs, alla delarna ger varandra energi och i mitten finns din brännpunkt, din passions kärna, ditt ikigai.

 

 

Ikigais fyra cirklar: 1. Gör du det du älskar?
”Gör det du älskar så behöver du aldrig gå till jobbet”. Det sa den kinesiske filosofen Konfucius redan 500 år före vår tidräknings början. En del tror att drömmen, det roliga jobbet och det lustfyllda livet, som spritter och bubblar varje dag kommer av sig själv. Så är det inte. Vi har ett ansvar att ta reda på vad vi älskar och att sedan sträva mot att göra det. Trots allt. Det är inte alltid lätt. Det är oftast en lång och tuff väg fylld av fällor och motgångar men det är just då och där, när det tar emot, som det är viktigt att fortsätta. Jag är övertygad om att varje människa har ett område som hen brinner för. Ibland kan det ta lite tid att hitta men det är så sant som det är sagt - den som söker skola finna. Vill du leva din dröm?

 

Ikigais fyra cirklar: 2. Vad är du bra på?
Den här delen är detsamma som ditt yrke, din profession. Vad är du bra på? Vad är ditt hantverk? Vad är du utbildad i? Eller vad skulle du vilja hålla på med? Du kanske inte är där just nu och för att fylla den här cirkeln med passion behöver du utveckla dig i det du verkligen gillar. Eller så behöver du kanske höja din kompetens inom området, gå nya kurser, lyssna på inspiratörer inom området, forskare, innovatörer, kreatörer och andra som kan ge dig kunskap och energi. Du blir aldrig klar och färdigutbildad, hur duktig du än är. Det är en viktig insikt som vi alla behöver acceptera om vi vill fortsätta brinna.

 

 

Ikigais fyra cirklar: 3. Vad bidrar du med?
Vi människor behöver varandra. Nej, förresten, vi är fullständigt och totalt beroende av varandra och flocken. Det är så människan har överlevt. Det är så människan har utvecklats. Det är så både individer och flocken kan få ta del av utvecklingen. Mänsklighetens superkraft kallas samarbete. När vi söker och ser varandra som möjligheter och inte som hot så uppstår det fantastiska magiska utvecklande tillstånd. Se på världens superstäder.

Där samsas, lever och utvecklas miljoner människor varje dag. Där hittar man lösningar på utmaningar och problem. Där kan en mångfald av individer och kulturer lära av varandra och finna nya vägar på gamla problem. Vårt behöv av att bidra till flockens utveckling sitter i vårt dna. Så en viktig del är att du definierar din egen mission och synliggör både för dig själv och andra på vilket sätt du bidrar till världens utveckling och behov. Alltså, om du inte bidrar tappar du passionskraft och glöd. Livet blir tomt och innehållslöst. Den som bidrar till världen skapar ett liv fyllt av mening. Det ger kraft.

 

 

Ikigais fyra cirklar: 4. Vad kan du ta betalt för?
Om du vet att du gör något som världen behöver är du nära ditt kall och ditt hjärtas passion. Jag brukar kalla det för att kunna säga att när man vet att man bidrar med nytta, nöje, glädje, värde till omvärlden så kan man alltid också ta betalt för sitt erbjudande. Och det finns alltid någon som är intresserad av just ditt erbjudande.

Men uppdragen kommer inte av sig själva. Det är här som det är så viktigt att både bygga och leva sitt varumärke. Få ihop sitt väl paketerade erbjudande med en välgrundad kultur skapar förutsättningarna för att närma sig sina målgrupper. Då krävs det struktur och uthållig kommunikation där sälj och marknadsföring samspelar. StoltModellen är ett användbart verktyg och en effektiv metod som ger dig trygghet och passion.

 

 

6. ”You can´t start a fire without a spark”

Rubriken är en strof ur min husgud Bruce Springsteens låt ”Dancing In the Dark”. Springsteen själv är verkligen arketypen för en passionerad människa som i hela livet haft en kärleksaffär med musiken och sina fans. Han har hjälpt mig många gånger att återvinna kraft och livsglädje genom att smitta mig med sin passion.

Vilka människor inspirerar dig? Möt de passionerade, lyssna på dem, lär av dem, samla på dem. Du är inte ensam. Även du behöver påfyllnad av energi och att möta andra passionerade individer är nog ett av de allra snabbaste sätten att fylla på sin egen energi. För den kommer inte av sig själv. Att bara sitta på kammaren och invänta den gudomliga inspirationen är en myt som många fortfarande tror på.

Talang är 90% transpiration och 10% inspiration. Gammal sanning men den gäller fortfarande. Håll på. Sitt inte still. Var nyfiken. De flesta gör alldeles för lite, alldeles för sällan och alldeles för energilöst. Trots att de egentligen har allt det som krävs för att leva att passionerat liv. Hur vill du ha det?

Och är Brucan den perfekta lyckade människan. Nej tvärtom, efter megasuccén med "Born In The USA" så upptäckte han att jan tappat fotfärstet och kontakten med sig själv. Det ledde till att han gick i en tung och utmanande psykoterapi som hjälpte honom sortera i sitt liv, sina tankar och sina drömmar. Passion och applåder är inte allt, vi måsta ha kontakten med oss själva och våra rötter också.

 

 

7. Vilken väg väljer du?

Väljer du den välkända och fisljumma eller den utmanande och spännande? Det är helt okey, alla gör sina livsval och jag dömer ingen. Du behöver inte vara ett högpresterande entreprenörsmonster för att vara okey. Alla behövs och om du bara bidrar efter bästa förmåga och inte plågar andra så är det mer än nog. Men för egen del är det så lockande och inspirerande med utveckling att jag kan inte låta bli.

Jag går igång på växande, nyfikenhet och människor som brinner. Och jag tror verkligen på detta, passion behövs för dig som vill leva din dröm. På riktigt. Du kan använda din passion som pansar och skydd mot omvärlden. Du kan använda passionen som fokus och energigivare. Du kan använda passionen som farthållare och som din bästa vän. En vän som stöttar och inspirerar dig i alla lägen. Bli vän med din passion, träna den, ge den energi, ge den respekt och applåder. Då kan det hända underbara saker i ditt liv som du inte ens drömt om. Och kom ihåg att ge din passion näring och träning. Lycka till.

mvh/u

PS. Vill du lära dig grunden för hur du bygger ett starkt varumärke? Gå min gratiskurs "10 steg till ett starkare varumärke", anmäl dig på www.stoltnu.se