fbpx

23/5 2016. ”Sköt dig själv och skit i andra” är ett uttryck som jag hörde redan som barn och det kommer då och då tillbaka i olika former. Hur mycket skada har inte detta åstadkommit? Myten om den ensamme, starke (ofta manliga hjälten) som går sin egen väg utan att snegla mot andra och som fortsätter mot sina drömmar vad som än händer. Hjälten, kungen, riddaren eller som idag VD:n. Människor, relationer och annat motstånd betvingas, erövras och körs ofta över. Hård, knivskarp och allsmäktig. Och fruktansvärt ensam. Egentligen djupt tragiskt. Ingen människa är en ö. Vi är extremt beroende av varandra och i våra gener sitter det inristat erfarenheter som bevisar att vi behöver flocken, våra nära och kära, vänner, bekanta och vårt samhälle. Utan du inget jag. Utan jag inget du. Den som vågar ge av sig själv till andra växer som individ och hjälper andra växa. Med den inställningen blir ett plus ett tre. Det bygger självförtroende.


 

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

72. Träna på att bjuda på dig själv

Ett av de tydligaste bevisen på hur alla vinner på en generös inställning gentemot omvärlden är internet och den allt mer växande delningsekonomin. Det finns inga gränser för vad folk kan och vill berätta om på och vad de delar med sig av. Hur man byter däck, lagar mat, kunskap, filmer, tips, råd, inspiration ... Allt, allt, allt. Och det finns inga gränser för hjälpsamheten. Den som frågar får svar, vi är många som vill hjälpa den som ber om hjälp. Nätet är en spegling av världen och börjar mer och mer likna en storhjärna som alla har tillgång till. Möjligheterna är oändliga och storhjärnan växer för varje sekund.

Alla kan bidra
Vi har bara sett början på detta och ingen vet vart kommer det sluta. Idag kan man i princip utgå ifrån att man kan hitta precis allt man söker på nätet. Nu. Här. Var du än befinner dig i världen. Bara du är uppkopplad. Svindlande tanke. Alla har tillgång till allt dygnet runt året runt och det växer hela tiden. ”Men vad ska lilla jag berätta om då? Jag har väl inget berätta?” säger en många som gömmer sig i Jantelagens skugga. Fel fel fel. Varje människa kan bidra. Varje människa är en del av det stora människoträdet

 

 

Den stora lägerelden
Sedan urminnestider har människan samlats kring lägerelden för att umgås, berätta historier, lära känna varandra, lära känna sig själva, diskutera, fantisera och utöva ritualer. Lägerelden var helt enkelt en mötesplats för livet. Matts Heijbel, Sveriges Mr Storyteller, brukar säga att internet bara är ännu en av dessa lägereldar kring vilka homo sapiens alltid samlats. Befriande tanke. Nätet är en teknisk lösning men det befolkas av och med människor. Det är där vi numera har en ny och ständigt tillgänglig möjlighet att knyta band och bygga relationer. Det är i mötet vi blir till. Vi är flockdjur som inte överlever utan varandra. Och sedan urminnes tider har vi lärt känna varandra och förstå världen bättre genom att berätta historier.

 

 

Vi blir till i möten
Vår genetiska kod och vår gärna har egentligen bara en huvuduppgift, överlev till varje pris. Undvik hot och risker och maximera belöningarna. Utan flockens styrka så kommer inte individen att överleva. Och för att överleva måste vi förstå både oss själva och varandra. Alltså, genom att kommunicera med varandra blir vi starkare både som individ och grupp. Och det ökar vår chans till överlevnad. Genom att berätta om våra erfarenheter och tankar genom historier så blir livet mer levande och vår roll som människor mer tydlig och begriplig. Historier bygger alltså relationer som ökar vår chans till överlevnad.

 

 

Din egen story
Våga vara personlig. Hitta dig själv, levandegör dig själv, synliggör dig själv. Ditt liv är intressant. Du är ett mirakel bara genom att finnas till. Det finns alltid plats för en personlig röst och en stolt individ. Se dig själv som en gåva till mänskligheten. Din historia kan göra skillnad och kan hjälpa andra. Men, och det är ett viktigt men, hitta var gränsen går för dig mellan det personliga och privata. I det djupt personliga finns oftast en allmängiltighet man kan känna igen sig i. I det alltför privata finns ofta en slags kladdighet när budskapen blir för intima. Hur intressanta är egentligen bilderna på hundar, bebisar, maträtter, solnedgångar och sandstränder. När det egentligen bara intresserar de allra närmast sörjande bör det bara hållas där. I den inre kretsen.

 

 

Bjud in till dialog
Tänk istället, vad kan du bidra med? Vad är intressant även för andra? Vad angår flest? Kan ditt budskap uppmuntra, utbilda, underhålla, utmana, utveckla? Eller inspirera? Fråga, bjud in till dialog och diskussion. Undvik dömande och kritiserande uttalanden som inte öppnar för kommentarer och utveckling. Ha en tes men lyssna efter antitesen och sök syntesen. Sätt på dig omvärldens glasögon istället för att bara trumpeta ut ditt privatliv

Här är bara några områden som var och en innehåller oändliga mängder av historier som kan ge andra energi och bygga förtroende och attraktion för dig och ditt varumärke. Din fantasi och ditt språk ger dig alla möjligheter att levandegöra dig själv om och om igen. Det är kanske precis det vi behöver göra. Varje dag. Återupptäcka oss själva, varandra och livet. Varje dag.

- Din historia

- Din familj

- Dina vänner

- Dina bekanta

- Din kunskaper

- Din utbildning

- Dina tankar

- Dina erfarenheter

- Dina framgångar

- Dina misslyckanden

- Din drömmar

- Dina visioner

- Din intressen

- Dina resor

- Dina mål

- Din mission

- Dina drivkrafter

- Din tro

- Din musiksmak

- Din idrottsreferenser

- Dina passioner

- Din litteratursmak

- Dina känslor

- Din personlighet

- Din ...?

 

 

Det går att ha kakan kvar och äta den. Genom att ge av dig själv kan du få även andra att växa. I dina tankar och erfarenheter kan det finnas nya lärdomar och insikter som kan hjälpa andra att bli starkare i sin egen identitet. Om du är generös med dig själv växer både du själv och andra. Alla vinner. Och kom ihåg, du kan aldrig ge bort allt du har. Var inte rädda för att förlora dig själv eller att du ska kopieras. Du är unik. Du går inte att kopiera. Och ju mer du vill ge ju mer måste du hitta och gestalta dig själv vilket bara gör dig starkare, tydligare och stoltare. Det bygger självförtroende och mod. Från grunden.

mvh/u