fbpx

9/3 2014. Du är omgiven av massor av nätverk. Ofta tänker du inte ens på att de finns. Men de är där hela tiden vare sig du vill det eller inte. De är som broar till nya möjligheter. Då är frågan, tar du tillvara dem fullt ut och med rätt kvalitet? Bidrar du med din energi och kunskap? Är du en positiv brobyggare eller låter du bara möjligheterna passera förbi? Du kan alltid, med rätt inställning, bygga egna och tydliga nätverk. Om du beter dig på rätt sätt, om du har en tydlig strategi, om du vet vad du vill. Grunden är att se varandra som möjligheter och att på djupet inse hur mycket vi hänger ihop. Och hur mycket vi kan utvecklas om vi samverkar och hjälper varandra. I Silicon Valley, IT-industrins stora innovationscentrum, tittar man lika mycket på vilket nätverk den man vill anställa har, som på den arbetssökandes erfarenheter. Har man inte 500 personer eller mer i sitt nätverk så är man inte riktigt attraktiv. Vilka nätverk har du? Hur bygger du broar till omvärlden? Vilka nätverk vill du befinna dig i?

 

 

Forskningen visar att varje person har minst 250 personer i sina nätverk. Även de som säger att de inte har något nätverk. Nätverk finns överallt. Både informella och formella. Om de ska ge energi tillbaka så måste vi investera i tid och att ärligt ge energi tillbaka. Den som ger får.

De informella nätverken

Din familj, din släkt och dina vänner är de nätverk som finns närmast. Hur bra är du på att odla de relationerna? Sedan är det bara att fortsätta att se sig runtomkring. Lärare, elever och personal på skolan och på dagis, hur knyter du an där? Är du en aktiv eller passiv förälder? Är du föräldrarepresentant, arrangerar du klassfester, orkar du vara med i Hem & Skola-föreningen? Sedan finns det föreningsliv, utbildningar, grannar, vänner, bekanta, frisörer, hantverkare, skolkamrater, studiekamrater, arbetskamrater, före detta arbetskamrater, läkare, idrottskamrater, föreningskontakter, bostadsrättsföreningen, idrottsföreningen, mäklare, bankkontakter. Det går att fortsätta hur länge som helst. Det handlar om att se nätverken och att aktivt bidra med att utveckla dem. Och att bli en positiv kraft och brobyggare.

 

De formella nätverken

Det finns idag ett stort antal mer formaliserade nätverk vars syfte och mål är att ytterligare öka energin och det ömsesidiga utbytet och värdet för sina medlemmar. De är mer eller mindre strukturerade och har olika höga krav på sina medlemmar. En del är rena samtalsgrupper där man mer utbyter tankar och idéer. Andra har stenhård disciplin och höga krav på sina medlemmars aktivitet för att driva på utveckling och resultat av träffarna. En del träffas regelbundet varje vecka och andra bara några gånger per år. Prisbilden varierar stort, från kostnadsfritt till flera hundra tusen kronor/år. Vad passar dig? Nätverkande i sociala medier är också viktigt och där kan man hålla kontakt och bygga relationer även mellan träffarna. Men det gäller att komma ihåg att när du möter en människa i verkligheten har du tillgång till fler verktyg för att bli övertygande. Forskningen menar att av all kommunikation som når fram står det talade eller skrivna ordet för 7%. Resten, 93%, är alltså det du kan använda i möten: blick, tonläge, kroppsställning, gester, kläder, energinivå ... o.s.v. Här är ett antal förslag på olika strukturerade nätverk där du kan träffa människor i realtid. IRL. På riktigt.

 

Hitta rätt affärsnätverk 

I Stockholm finns ett stort antal olika affärsnätverk som kan hjälpa dig göra bättre affärer. Vissa av dem vänder sig till utvalda målgrupper medan andra är öppna för alla branscher. Gemensamt för dem alla är att de vill skapa goda affärsmöjligheter för dig som medlem genom olika typer av aktiviteter och nätverk.

Arndts

Affärsnätverket Arndt vänder sig speciellt till dig med försäljningsansvar. Det är i det här nätverket jag har byggt upp min kund- och kontaktkrets till 70-80%. Genom att utbyta kontakter och erfarenheter med medlemmar från olika branscher får du tillfälle att bredda ditt eget nätverk och skapa nya affärsmöjligheter. Nätverket arrangerar regelbundet träffar för allt ifrån VD till ägare och marknadschefer. En stor fördel med Arndts är att det ca en gång i månaden arrangeras föreläsningar där fokus är kunskap och utveckling. I nuläget har Arndts ca fem grupper igång med mellan 25-50 medlemmar + gäster som träffas en gång i veckan. De kallas Arndts Weekly och genomförs både på morgnar och vid lunchtid. www.arndts.se


BNI

BNI är ett internationellt nätverk baserat på strukturerade möten och personliga rekommendationer. Medlemmarna indelas i affärsteam på upp till 40 medlemmar med endast en deltagande representant per bransch vilket utesluter konkurrens mellan medlemmarna. Idag finns över 100 team i Sverige. www.bni.nu

 


Business in heart

Affärsnätverket Business in Heart vänder sig till kvinnor som vill förändra, förbättra och förenkla sin karriär och affär. Nätverksgrupper finns för närvarande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Gruppmöten med föreläsare varannan vecka. Affärsnätverket anordnar också utbildningar och mingelevents för både medlemmar och icke medlemmar. www.businessinheart.se


Clawe Business Clubs

Följande nätverksgrupper drivs av Claes Weström under namnet Clawe Business Clubs. Som medlem får du ständigt nya tips på spännande affärer. Som gäst ges du möjlighet att presentera din verksamhet i korthet och samtidigt lyssna till andra intressanta affärsupplägg.


Bromma Business Club: www.brommabusinessclub.se
City Business Club: www.citybc.se
OAN Business Club: www.oanbc.se
Golf Business Club: www.golfbc.se
Huddinge Business Club: www.huddingebc.se

 


Företagarna Stockholm

Företagarna är en bred organisation som vill skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Organisationen representerar 70 000 företagare och ger sina medlemmar tillgång till förmånliga avtal inom allt från marknadsföring till transporter och telefoni. Företagarna Stockholm är ditt lokala regionkontor som arrangerar regelbundna möten och nätverksträffar.
www.foretagarna.se

Gilla Söderort

Se och Synas i Söderort

Syftet med Gilla Söderort är att skapa möten för att få näringslivet i södra Storstockholm att växa. En mötesplats för företag, idrott, kultur, politiker och tjänstemän som vill vara med och påverka företagsamhet i positiv och konstruktiv anda. Nya teman, talare och nätverksvänner vid varje tillfälle. www.gillasoderort.se


Hotspots.nu

Hotspots.nu i Farsta centrum är både en plats och ett sammanhang för små företag att gro och växa i. På några års sikt är det en av Stockholms mest inspirerande och heta utvecklingsmiljöer för små företag och entreprenörskap. Då utgör det fundamentet till en enastående deltagarkultur som vuxit sig stark i området kring Farsta. Bakom satsningen står Stockholms stad, Stockholm Business Region, Stockholms NyföretagarCentrum och Atrium Ljungberg AB. www.hotspots.nu


Matrona

MatronaNätverken är en grupp lokala affärsnätverk som vänder sig till kvinnor i ledande befattningar och drivna företagare. Det stora flertalet av medlemmarna är stora företag och det är också grundtanken med MatronaNätverken. Gemensamt för alla medlemmar är en vilja att knyta nya kontakter och hitta förutsättningar och möjligheter för att göra affärer. I Matrona kombineras nätverkande med ett socialt ansvarstagande, till exempel genom välgörenhetsprojekt. www.matronanatverken.se


Moneymeeter

Moneymeeter är ett helt kostnadsfritt, oberoende och opartiskt webbaserat socialt nätverk för investerare och entreprenörer från hela världen. Man lägger upp en profil, beskriver sitt företag, vad man har att erbjuda och vad man söker och kan sedan ta kontakt - och bli kontaktad av - potentiella investerare och samarbetspartners från hela världen. www.moneymeeter.com


OAN

OAN (Det oberoende affärsnätverket) erbjuder en mötesplats för nya affärsmöjligheter. Gruppen vill inspirera dig och öka dina möjligheter att göra bättre affärer. Som medlem i gruppen får du tips på nya affärer, medan du som gäst ges möjlighet att presentera din verksamhet under en minut och samtidigt lyssna till andra affärsupplägg. www.oan.se

Shenet

Shenets målgrupp och medlemmar är kvinnor, i huvudsak med akademisk utbildning i en beslutandeposition inom det egna företaget eller som anställda. Shenet träffas minst en gång i månaden, oftast i de egna lokalerna i Kungsträdgården. www.shenet.nu


SIEN

SIEN är Stockholmsregionens Internationella Entreprenörers Nätverk som arbetar för ökad utrikeshandel. Medlemmarna är företagare med utländsk bakgrund och med goda kunskaper och kontakter om olika exportmarknader. Nätverket startade år 2009 på basis av ett initiativ av handelsminister Ewa Björling (Kosmopolitprojektet) och som har ställt upp målsättningen att den svenska exporten till år 2015 skall fördubblas, bl a genom ökad export från Sveriges småföretagare. SIEN samarbetar med UD, Exportrådet, Tillväxtverket, Stockholms Handelskammare och olika småföretagarorganisationer, m.fl. www.sien.us.

 


Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare är en medlemsorganisation som erbjuder en flora av kurser och evenemang som kan ge dig nya kunskaper och kontakter. Stockholms Handelskammare har 2 400 medlemsföretag, såväl stora multinationella företag som små, kunskapsintensiva företag. www.chamber.se

Walk and Talk

Walk and Talk är ett affärsnätverk med naturen som mötesplats. Hit kommer du för att nätverka, hitta affärsmöjligheter, samarbeten, diskutera entreprenörskap, företagande, affärsutveckling, idéer och att få stöta och blöta dina funderingar med andra driftiga människor. Motion och frisk luft kommer på köpet. www.ypsilon.nu/walk-and-talk+/

 

Utöver ovanstående finns det Solo Business Club, Yes Group, Wednesday Relations, Rotary, Beckers affärsnätverk, Solna Stads Frukostbricka, Solna Vikings affärsnätverk, NyföretagarCentrum brukar arrangera olika nätverksträffar, Sinf, massor av branschorganisationer och intresseorganisationer och många fler. Kom dessutom ihåg den fantastiska möjligheten att själv bygga upp och driva ett nätverk. Då kan du verkligen skapa ett nätverk som du vill ha det.

Besök många nätverk och känn efter vad som passar dig. Men vad du än gör, nätverka och gör det med både hjärta och hjärna. Och gör det långsiktigt. Då kommer du få nya affärsrelationer, nya kontakter, ambassadörer och fans som hjälper dig och talar väl om dig. Ger du så får du.

Lycka till. Nästa gång ska jag summera mina erfarenheter av vilken typ av nätverksbeteende som fungerar bäst.

Be good.
mvh/u