fbpx

29/3 2015. Hur samspelar du med din kund? Man vet att det kostar mellan 6-10 gånger så mycket att skaffa en ny kund som att utveckla en befintlig. Visst kan det då finnas en viss relevans i att försöka få fler i organisationen att bli bättre på kundservice och att förstärka relationen till kunden. Eller? Det skrämmer mig när jag fortfarande idag år 2015 kan få höra att en del medarbetare på olika företag menar att kunderna borde skärpa sig och inte vara så jobbiga. Uttalanden som har kommit från kundservicepersonal. De som är ansiktet utåt och vars bemötande kan avgöra om relationen till kunden stärks eller sänks. Är man inte rädd om jobbet? Det är som de tror att kunden är till för dem och inte att företaget är till för kunden. Det betyder inte att man ska vara underdånig och eller krypande. Lyssna på kunden. Ha en dialog. Om kunden har en anledning, sann eller falsk, till sin frustration så ta den alltid på allvar, säg att du förstår, är ledsen att hen upplever situationen så och fråga hur du kan göra för att rätta till situationen. Se kunden, hör kunden, bekräfta kunden. Visa att du vill lösa problemet. Det lönar sig alltid. Och det skapar en vinn-vinn-situation. Sträva efter största möjliga kvalitet i allt. I leverans, i relation, i utveckling.

 

 

Tillit och attraktion är grunden för alla hållbara relationer. Därför är det av största vikt att hela organisationen förstår att alla säljer även om alla inte är säljare. Det handlar om samspel. Allt kommunicerar, allt bygger relation, allt bygger varumärke. Alla medarbetare har ett ansvar att odla och utveckla kunden. Om man inte är aktiv, vårdar relationen och försöker få kunden delaktig i utvecklingsprocesser så är risken stor att kunden byter leverantör och samarbetspartner. Kunden åker ner på, eller till och med ur, relationstrappan. Och kom ihåg, det kan gå fort. Förtroende är inget man köper, det är något man förtjänar. Genom ord och framförallt, genom handling. Här kommer 44 konkreta tips på vad du kan göra för att utveckla dina kundrelationer och skapa varumärkesambassadörer för din organisation.

Del 9:6/10. 44 tips för gott samarbete

Här är några allmänna tips för hur du upprätthåller ett gott samarbete med kund. I många stycken fungerar samma principer för de flesta former av relationsbyggande som vid jobbsökning, nykundsbearbetning och merförsäljning på befintlig kund.

1. Ta initiativet

2. Behåll initiativet

3. Bekräfta överenskommelser

4. Håll överenskommelser

5. Skaffa dig kunskap om företaget och produkterna

 

6. Håll dig informerad i kundens fackpress

7. Bevaka kundens konkurrenter

8. Håll kunden informerad - om sig själv

9. Håll kunden informerad - om dig

10. Håll kontinuerlig kontakt:
- telefon minst två gånger per vecka
- brev/mail minst varje vecka under pågående projekt
- säljkontakt minst en gång per månad

 

11. Skicka lägesrapporter, varannan vecka - varje månad

12. Sträva efter att hålla kundmöten hos kunden - om inte
praktiska eller andra skäl talar emot det

13. Förbered dig inför kundmötena
- läs på
- gör en agenda

14. Passa mötestiderna

15. Lyssna på kunden

16. Lyssna alltid aktivt på kunden – ställ föjdfrågor

17. Låt kunden träffa så många som möjligt av dina medarbetare

18. Försök att bygga relation med så många som möjligt av medarbetarna hos kunden

 

19. Har regelbundna kundutvecklingsmöten
- vad är bra?
- vad är sämre?
- vad kan utvecklas?

20. Involvera kunden i processerna, skapa delaktighet och engagemang

21. Hör av dig då och då och kolla läget, var en schysst människa

22. Kan du göra din uppdragsgivare till hjälte internt?

23. Kan du hjälpa din kund med att bygga nätverk?

24. Kan du hjälpa kunden att hitta nya bra samarbetspartners?

25. Kan du hjälpa din kund hitta nya bra leverantörer?

26. Kan du skapa branschträffar som inspirerar och utvecklar kunden?

 

27. Kan du bjuda in till nätverksträffar som inspirerar och utvecklar kunden?

28. Kan du skapa nätverksträffar som inspirerar och utvecklar kunden?

29. När kunden sökt dig - hör av dig bums

30. Ägna landsortskunderna särskild omsorg

 

31. Hjälp dina kunder med karriären

32. Hjälp dina kollegor med karriären

33. Kolla igenom all text du skickar till kunden

 

34. Var lojal mot dina arbetskamrater - och kunden

35. Prata inte skit om konkurrenterna

36. Prata inte skit om kunden

37. Prata inte skit om medarbetarna

 

38. Håll utvärderingssamtal med kunden minst en gång om året

39. Glöm aldrig att du jobbar i servicebranschen

40. Kom ihåg att du alltid står på scen

41. Kom ihåg att du alltid säljer även om du inte är säljare

 

42. Kom ihåg att du är företagets värdefullaste medarbetare

43. Kom ihåg att du är den viktigaste bäraren av varumärket

44. Du finns till för kunden - inte tvärtom

"Hur får man ihop alla delar? Det är så mycket som ska falla på plats och man ska ju hinna jobba också" är en vanlig kommentar från mina kunder, de som lyssnar på mina föreläsningar eller de som går någon av mina utbildningar under temat Varumärkesakuten. Svaret är, börja med att skriva ned din varumärkesplattform.

I den samlar du ihop allt det viktigaste som behövs för att ge ditt erbjudande och varumärke en karta och en grund för alla aktiviteter. Nästa gång kommer jag gå igenom de olika delarna i den varumärkesplattform jag använt genom åren. Den har fungerat väl för både stora företag och enmansföretag. Alla behöver ha koll på sig själv, sina styrkor och sina svagheter i denna höghastighetstid. Alla behöver vi struktur och verktyg som hjälper oss att nå våra mål och inte tappa kursen på vägen.

Hitta ditt hjärta, din guldskatt och gör det levande.
mvh/u