fbpx

9/10 2016. "Hur kan du vara så j-a positiv? Hur kan du tro människor om gott när världen ser ut som den gör? Med allt krig, våld, fattigdom och elände?" Svaret är att jag är fullt och fast övertygad om att alla har ett val och sitter på en guldgruva av möjligheter. Det är de som tror på möjligheterna hos människor, samhället och världen som kommer utveckla den snabbast. För mig är det en livshållning. Varje situation och människa kan ALLTID ses från två håll. Minst. Ser jag det goda eller ser jag det onda? Bägge delarna finns där. Alltid. Men jag vet också att det är just för att jag väljer att se möjligheterna i varje människa och situation som det finns en chans att utveckla och utvecklas. Jag ska bli mentor för Almi och på den utbildningsdag jag gick i veckan fick jag ett forskningsbaserat bevis på min tes. Att utgå från det goda tar varje process snabbare och mer kraftfullt mot framgången. Och jag fick ett namn på detta. Det kallas ”Appriciative Inquiry”. Så här går det till.


 


”Appriciative Inquiry” är en metod, en teori och en filosofi som skapats av en amerikansk professor vid namn David Cooperrider. Det är en teori som utgår från de styrkor som redan finns hos en människa eller organisation istället för de problem som finns. Det finns alltid något gott att bygga på. I grunden handlar det om att förändra sin syn på problemlösning. Jämför med att istället för att utgå från sjukvård så går det att börja med friskvård.

Appriciative Inquiry betyder ungefär Uppskattande Undersökning men det är ingen riktigt bra översättning. Varianter kan vara Styrkebaserad Utvecklingsprocess eller Styrkebaserad Undersökning. Det kommer förhoppningsvis ett mer rättvisande svenskt namn framöver. Vad är egentligen idén med Appriciative Inquiry?

Det vi pratar om och tänker på fyller våra tankar och präglar våra handlingar. Om vi ser livet som ett problem som ska lösas istället för ett liv som ska levas är det lätt att fastna i ett ständigt problemlösande. Men vart blev då livet av?

 

 

Vem älskar tagelskjortor?
När vi fokuserar på det som fungerar och bygger utvecklingsprocesser utifrån det så följer det med starka drivkrafter som lust, vilja och energi. Vem vill springa runt med en tagelskjorta på sig och ständigt bekänna sina synder och svagheter? Egentligen.

Det var detta som var grunden till Appriciative Inquiry. David Cooperrider hade redan i sin forskning på 80-talet sett hur organisationskonsulter och affärsutvecklares insatser ofta inte löste problemen i organisationerna. Man analyserade och definierade problemen men de bestående förändringarna uteblev ofta eller tog alldeles för lång tid innan de satte sig i organisationen. Varför?

 

 

Vad är det som ger liv?
Synsättet att en mindre välfungerande organisation är en slags maskin som ska lagas håller helt enkelt inte. Människan och det sociala samspelet mellan människor är för komplext och sammansatt för att kunna lösas med en analys och en ny strategi. En organisation är ingen maskin som ska repareras. En organisation är ett mysterium som behöver uppskattning, struktur och kraft för att utvecklas. En organisation behöver inte någon som slår ned en i skoskaften och förminskar individ och organisation. Cooperrider och hans forskning visade att när man utgick från det som verkligen fungerade och byggde utvecklingen därifrån så blev resultaten så mycket bättre starkare och hållbarare. Frågan som bör ställas är ”vad är det som ger liv?” och inte ”vad är det som är fel?”

Starta ”bra-sökar-hjärnan”
I alla organisationer finns det alltid något som är bra och välfungerande. Sök, finn och undersök detta. Vad är det som fungerar? Varför fungerar det så bra? Hur kan vi använda det för vår egen utveckling. Det är nämligen så att det som vi gillar och är intresserade av vill vi ha mer av. Lägger vi fokus där så startar vi vår ”bra-sökar-hjärna” och fyller våra tankar med positiv kraft. Vad är det vi uppskattar? Vad ger oss framgång? Vilka goda erfarenheter har vi? Samla kraften, det är både kul och utvecklande.

 

 

Fyra steg mot hållbar utveckling
Det kan se enkelt ut men är det givetvis inte. Det enkla är alltid det svåra. När man börjar definiera utmaningarna så kommer det uppstå frågor och tankar som måste tas om hand om på rätt sätt. David Cooperfield skriver “We live in worlds our questions create.” Det just frågorna som driver utvecklingsprocesserna. Och den som äger och ställer frågorna har också nyckeln till svaren. Det är inte konsulten som ska äga utmaningen, det är individen och organisationen som ska acceptera, förstå och leva utvecklingen. Frågorna är:

1. Vad har vi för styrkor idag?
Vad är det som ger oss energi och lust? Vad utvecklar oss? Vad är vi riktigt bra på? Vad är det som känns meningsfullt och roligt? Definiera det som fungerar bra och bygg utifrån det. Och kom ihåg, det finns alltid något bra som fungerar. Utforska det och använd det.

2. Vad är vårt drömläge?
Hur vill vi ha det om det skulle gå riktigt bra? Hur ser våra lokaler ut? Hur flyter vårt arbete? Vad har vi för belöningssystem? Åker vi på belöningsresor? Hur ser våra drömkunder ut? Hur fungerar vårt samarbete internt? Hur vårdar vi våra kunder?

3. Vad behöver vi gör att för att nå drömläget?
Vilka strategier behövs? Hur designar vi dem? Vad behöver vi bli bättre på, är det något vi saknar för att nå drömmen och behöver vi mer utbildning och träning? Vad sätter drömmen för krav på ledarskap och medarbetarskap?

4. Gör en handlingsplan
Vem gör vad, när och hur? Hur ser tidplanen ut? Sätt smarta mål - Specifika, Mätbara, Attraktiva och Tidssatta. Skriv ned målen, utvärdera regelbundet och ge mycket och positiv feedback till hela organisationen. Den individ som får tydliga mål, relevant information och positiv och regelbunden feedback kommer växa. Och ge energi tillbaka. När målen är uppnådda börjar man om igen på punkte ett.

 

 

Den goda spiralen är sjösatt. Genom att använda metoden Appriciative Inquiry och genom att använda sig av regelbundna uppföljningar och äkta dialog kommer organisationen ha en av vår tids mest kraftfulla verktyg som finns för utveckling. Vill du veta mer? Läs om David Cooperrider här.

Lycka till. Have fun.

mvh/u

PS. Det finns egentligen bara en sak som är bra med att vara pessimist. Man blir aldrig besviken. Om nu det är något att stå efter?