fbpx

11/1 2013 Allt är tillgängligt. Allt är Googligt. Nu. Här. Direkt i din dator. Vad ska det då vara för idé med att gå och lyssna på en föreläsning där en verklig människa pratar i realtid? Det går ju att få ut mycket mer information genom att söka på nätet. "Varför ska jag offra min möjlighet att sova någon timme extra?". Dessa och liknande resonemang händer det ganska ofta att jag får höra. Inget kan vara mer fel. Kunskap är en färskvara och måste alltid fyllas på. Den energi en besjälad människa förmedlar går det inte att läsa sog till. Här kommer 10 skäl till varför jag älskar att gå på föreläsningar. Det börjar redan långt innan föreläsningen kommit igång.

1. Du håller fokus på din utveckling.

Det enda sättet att fortsätta växa är att fortsätta tänka, träna och vara öppen för nya intryck. Genom att vara beredd att ta emot andras tankar och idéer skapar du grogrund för växande. Och om det är ett ämne du tror du kan får du en chans att fundera igen. Repetition är kunskapens moder.

2. Du visar respekt för dig själv.

Om du bestämt dig för att fortsätta utvecklas så måste du både i ord och handling bevisa det. framförallt för dig själv. Det finns många som snackar men tyvärr ganska få som verkligen vill. Genom att göra valet att möta möjlig ny kunskap genom att fysiskt ta dig till platsen där föreläsningen ska hållas så har du redan både med kropp och själ tagit ett viktigt steg.

3. Du vässar dina ögon och öron.

Man kan gå på hur många föreläsningar som helst. Speciellt i Stockholm är utbudet enormat. Men vad är mest intressant för dig. Har du en utvecklingsstrategi? En plan för fortsatt växande? Vet du var du hittar bra föreläsningar? Själv går jag ofta på frukostföreläsningar på Berghs, IHM, Arndts, mercuri international och Stockholms Handelskammare. Många är dessutom ofta gratis och du får frukost på köpet.

4. Du tvingar dig att välja väg.

Livet handlar mycket om att välja och att hitta och välja rätt väg är något vi alltid har nytta av. Genom att tvinga dig själv att välja så måste du också fortsätta att definiera dig själv, ditt löfte, ditt varumärke, dina vägval. En evig ständig och rolig process. Om du har rätt inställning.

5. Du tränar dig att lyssna aktivt och positivt.

Väl på plats är det viktigt att göra det bästa av situationen. Har du en bra plats så att du ser och hör bra? Har du med dig anteckningsmöjligheter? Penna, papper, dator, skrivplatta...? Vad passar dig bäst? Är du fokuserad och lyssnar aktivt? Hör du vad som verkligen sägs eller låter du tankarna flyga? Kan du låta bli att irritera dig och söka fel hos föreläsaren? Det är en grundläggande mänsklig egenskap att bedöma en annan människa för att avgöra om han/hon är en vän eller fiende. Gå snabbt förbi det stadiet och sätt på dig dina positiva glasögon.

6. Du får uppleva något du aldrig kan läsa dig till.

När du möter en levande människa får du så mycket mer möjlighet att ta in budskapet än vad du kan få när du bara läser. Du hör nyanser i röst och tonlägen, du ser kroppspråk, gester och mimik. Fler och fler föreläsare blir allt duktigare på att skapa en totalupplevelse och förstärker sina ord med bilder, ljud och interaktivitet. Forskningen brukar säga att 7% av kommunikationen mellan människor är via det som sägs i ord. Resterande 93% står kroppsspråket för. Och du har en möjlighet att ställa frågor och få svar i realtid. Det klarar inte en bok.

7. Du får nya utkikspunkter.

Jag brukar tänka på att jag på en föreläsning får en möjlighet att följa med en erfaren och engagerad människa som vill visa mig världen från sitt perspektiv. Jag kanske har sett samma värld från mitt håll men plötsligt kan jag få se den från en helt ny utkikspunkt. Nya detaljer lyfts fram och vinklar blir synliga som jag aldrig tänkt på, historia och sammanhang kan bli tydliga och överraskande strukturer och förhållningssätt ger oväntade vinklar.

8. Du får möjlighet att bygga nätverk.

Vi människor blir till människor i möten med andra människor. Tillit och förståelse är grunden för alla relationer. Att lämna sin dator, sina fasta arbetsplats och komma ut bland folk ger möjlighet till energi och håller oss levande. Varje möte med en annan människa är en möjlighet till utveckling och att träna på sin förmåga att nätverka. Bara detta skäl är egentligen anledning nog att regelbundet gå på föreläsningar.

9. Du delar en upplevelse som skapar samhörighet.

Vi människor är flockdjur. Vi vill och måste tillhöra en grupp. När ett antal individer kommer samman med samma mål och syfte, i det här fallet att få ny kunskap, så skapas det samhörighet på flera plan. Vi delar samma rum, vi lyssnar på samma talare, vi vill växa, vi vill att förläsningen ska ge oss något bra. Att dela en upplevelse gör att vi har något gemensamt som förenar oss. Det är en bra start för att utveckla en relation.

10. Du lär dig alltid något även om du inte är nöjd.

Låt säga att du inte är nöjd med föreläsningen. Känslan av att du redan hade hört det förr var påtaglig. Du stog inte ut med föreläsarens ton och framförande. Du fick inte med dig något nytt. Grattis, då har du bevisat för dig själv att du redan kommit en bra bit på väg. Du kan redan mycket, har fått tankar om hur du inte vill ha det, kanske har det väckts en ny lust till fördjupad kunskap och andra utbildningsvägar. Du kan bara vinna.

Återigen, vi blir till människor i möten. I realtid. En föreläsning är en underbar plats att mötas på.

Stråla starkt/u