fbpx

24/1 2016. Du brinner. Du tror på dig själv och din idé. Du är beredd att satsa passionerat för att lyckas. Grattis, den känslan är få förunnat. Kom ihåg din dröm, vårda den, utveckla den, skydda den. För se upp. Det kommer inte vara någon picknick. Du måste arbeta hårt varje dag och dessutom också vara beredd att stå ut med mycket tvivel, misstänksamhet och avundsjuka. De flesta människor håller sig till sina säkra vanor och vågar sällan bryta mönster. Den som sticker ut och vågar göra något annorlunda … aj, aj, aj. Det uppskattas sällan. Det annorlunda uppfattas ofta som ett hot. Håll dig i skinnet. Gör som Svensson gör. Skilj dig inte från mängden. Då gäller det att även skaffa sig hård hud. Tänk på barfotadagarna på sommaren. Den första tiden gör det ont men sedan får du sommarfötter och klarar både stickor och strån. Kom ihåg var allt började. I drömmen, i ditt hjärta. I ditt vill. I din vision. Stå på dig, annars gör någon annan det. Skriv ned dina mål, din vision och din mission på en lapp som du alltid bär med dig. Läs den tyst eller högt för dig själv. Det kallas att affirmera och det är ett kraftfullt verktyg för den som vill härda sin hud och nå sina mål. Men först, krossa Jante och träna på att bli hårdhudad. Utan att tappa bort ditt varma hjärta.

 

 

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

38. Träna på att krossa jante

Jantelagen är en uppdiktad lag formulerad av Aksel Sandemose i boken En flykting korsar sitt spår. Den fiktiva staden Jante är det som ger namnet "Jantelagen". Begreppet har senare fått ett brett och populärt genomslag och används även av människor som saknar vetskap om det litterära sammanhanget.Jantelagen formulerar i ord den oskrivna lag, som säger att man inte får sticka upp och t ro att man är bättre än andra på något sätt. Jantelagen kopplas till kulturen på många platser i Skandinavien. Motsvarande fenomen finns däremot på många platser i världen. På engelska används uttrycket ”Tall poppy syndrome” som betyder att någon som åstadkommit något positivt inte erkänns för att folk inte tycker vederbörande är värd det.

 

 

Jantelagen på svenska
1. Du skall inte tro att du är något.
2. Du skall inte tro att du är lika god som vi.
3. Du skall inte tro att du är klokare än vi.
4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
5. Du skall inte tro att du vet mer än vi.
6. Du skall inte tro att du är förmer än vi.
7. Du skall inte tro att du duger till något.
8. Du skall inte skratta åt oss.
9. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
10. Du skall inte tro att du kan lära oss något.

Till dessa tio punkter lade han till ett elfte bud som brukar kallas ” Jantelagen strafflag”. Det är ett förtäckt hot i form av
11. ”Tror du inte att jag vet något om dig?”.

 

 

Använd istället Jäntelagen som journalisten Gudrun Hjelte har formulerat.

1. Du ska tro att du är något.

2. Du ska tro att du är lika god som alla andra och alla andra lika goda som du.

3. Du ska tro att du är lika klok som alla andra, ibland klokare.
4. Du ska veta att du är lika bra som andra. Om du vet att du gör ditt bästa kan du uppskatta dem som är bättre.

5. Ibland vet du mer än andra.

6. Du är inte förmer än andra, men du är enastående som alla andra.

7. Du duger till mycket.

8. Skratta åt dig själv och din värld - det gör dig fri.

9. Du ska tro att många bryr sig om dig.

10. Du ska tro att du kan lära andra en hel del och lära av dem.

11. VARFÖR? För att du är någon. En som behövs.

 

 

Att lämna flocken kan betyda döden
Vad handlar det om egentligen? Varför får man inte sticka ut och vara annorlunda? Jag tror att det är ett mänskligt beteende som så mycket annat förklaras av vårt genetiska arv. Människan är ett flockdjur som i allt vi gör drivs av att i första hand överleva. Till vilket pris som helst. I det ingår att inte ta några risker, gör inget som du inte vet är bra för din och flockens överlevnad. Och flocken är beroende av att alla individer gör allt som är möjligt för att flocken ska överleva.

Chansa inte, gör inget som du inte vet är säkert, ta inga risker, håll ihop flocken. Till varje pris. Individen är alltså underordnad flocken rent genetiskt. Att hålla ihop flocken var en överlevnadsstrategi som visat sig fungera i många hundratusentals år i de miljöer som homo sapiens blev människa.

 

  

De sabeltandade tigrarna är borta
I randen mellan savannen och djungeln var flocken en trygghet och en överlevnadsgaranti. Den individ som bröt sig ur flocken var ofta liktydigt med att personen var skadad vilket i sin tur exponerade den varelsen för rovdjurens blickar. Köttätarna anfaller först den svagaste i en grupp och det djur som blir efter sin flock är förmodligen svagare och därmed ett lättare villebråd. Så att lämna flocken var ofta lika med döden i tidernas begynnelse. I mångt och mycket styrs vi fortfarande av våra nedärvda drifter och överlevnadsmönster trots att närvaron av sabeltandade tigrar sjunkit betydligt.

Individen är bara en del av den stora genbanken. Här uppstår alltså en rejäl krasch mellan vår tids hyllande av den starka kreativa människan som går sina egna vägar och prövar nya lösningar. Nu när vi lämnat savannen och har helt nya trygghetssystem så riskerar Jantelagen hämma och försvåra människans utveckling. Det är därför som det är viktigt att kämpa mot den idag ofta destruktiva Jantelagen och stå upp för sin egen idé och sitt entreprenörskap. Lev din dröm, bygg ditt varumärke, din rättighet. Det är en mänsklig rättighet. Det är din rättighet.

 

39. Träna på att inte känna dig kränkt

Grundregeln är, träna på att inte ta åt dig av vad andra säger om dig. Bli inte kränkt av vad jagsvaga, frustrerade, okunniga, elaka, omogna eller helt enkelt obetänksamma personer säger, gör eller tänker om dig. Det handlar ju inte om dig. Det handlar om dem. Jag tror inte på att döma någon annan, jag är vare sig bättre eller sämre än. Men låt oss för en gångs skull vara lite förenklade och kategoriska kalla de som kränker andra för ”idioter”.

Beteendet är i alla fall idiotiskt och destruktivt. Och gör bägge parter illa. Att kränka någon annan är inte bara att inte visa respekt, man visar inte heller repekt för sig själv och man tar inte ansvar för sina handlingar. Resultat, highway to hell. Ta inte åt dig av vad ”idioter” säger, tänker eller gör mot dig. De är ju ”idioter”. Om du tar åt dig, vad är du då? De andra visar ju bara upp sin sämsta sida och är ute efter att skada. 

Varför agerar vi kränkande?
Utöver jantelagens kors bär vi människor ett annat nästan lika allvarlig brist. Nämligen vår instinktiva förmåga att projicera vår egen oförmåga eller svaghet på andra. Vi är fyllda av förnekande, lögner och oförmåga att se våra egna svagheter. Skulle vi hela tiden se våra brister skulle det nästan bli för tungt för att bära. Vårt personliga självförtroende och självkänsla skulle hela tiden ligga i botten. Därför använder vi oss av projektionen som metod för att själva slippa se våra mörka sidor. Det är den andre som är dum. Om bara de andra skulle skärpa sig skulle allting bli bra. Tänk om alla skulle vara som jag, då skulle det vara perfekt eller.

Se upp, ta inte åt dig
När du får kritik, som du upplever som orättvist negativ eller destruktiv, så kom ihåg, det handlar inte om dig. Det stämmer i 99 fall av 100. Igen, det handlar inte om dig. Visst ska du lyssna och höra om det finns något du kan växa av. MEN. Och har hen uttryckt sig med kärlek och omsorg eller vill hen bara lägga över sin egen ofullkomlighet på dig?

Var hårdhudad 
Gör inte den andre personens svaghet till din smärta. Ta några djupa andetag, känn att du duger som du är och reagera inte med reptilhjärna. Flykt eller kamp är det instinktiva när vi ska skydda oss. Men du är bättre än så. Du har hård hud som är byggd av dina drömmar och din längtan. Låt inte andra hacka hål på rustningen för dina drömmar. Du vill väl. Ta inte åt dig av idioter eller avundsjuka människors slafsiga, oövertänkta eller elaka uttalanden. Stå fast i din egen styrka och stolthet. Stå över den lilla människans elakhet, låt dem rinna av som vattnet på en gås. Det handlar inte om dig.

 

Igen, lev din dröm och bygg ditt varumärke. Även i snålblåst, motvind och uppförsbacke. Du är bäst.

mvh/u