fbpx

8/6 2016. Det finns en indianstam i Sydamerika vars hälsningsfras är ”Jag ser dig”. Jag tycker det är ett så underbart uttryck för djup mänsklig insikt om människans mest grundläggande behov. Det att vi alla vill ha och behöver, det vi alla längtar efter och önskar, det vi alla alltför ofta missar att ge andra och oss själva. Behovet av att bli sedd, hörd och bekräftad. Som hänger ihop med behovet av att tillhöra en flock och ett sammanhang. Det är sällan av elakhet eller okunskap som vi missar att ge bekräftelse. Det är oftare på grund av att livstempot är så högt, att vi ständigt är nåbara och av att vi ständigt sneglar på någon skärm. Jag tror att vi alla skulle vinna mycket på att agera som indianerna i Sydamerika. Det finns tre små ord som kan hjälpa oss. Säger vi dem oftare, tydligare och hjärtligare bygger vi starkare relationer och starka relationer är hörnpelare för självförtroendet. Och en blomma passar alltid till de tre små orden.

 

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

74. Träna på att säga hej, tack, förlåt

 

Träna på att säga hej.
Vilket enkelt ord det är. Hej. Tre bokstäver som kan säga så mycket. Att säga hej är att säga att jag ser dig, jag respekterar dig, jag vill ha en relation, jag vill vara en del av ditt sammanhang, jag vill ha dig med i mitt sammanhang. Det bygger tillit och förtroende. Och självförtroende och mod. Att säga hej, se varandra i ögonen och vara 100% närvarande, även om det vara är för några korta sekunder, är ett enkelt sätt att komma närmare varandra. Det kostar så lite men ger så mycket. För bägge parter. Och det kan vara helt avgörande för relationen. Du kan verkligen göra en skillnad bara genom att säga hej. Slarva inte med ditt hej. Säg det ofta, innerligt och hjärtligt.

Bristen på hej.
Vad blir konsekvenserna av att inte säga hej? Vad händer med den som inte blir sedd, hörd, bekräftad? Inget mer än katastrof. En människa som inte blir bekräftad känner alienation, utanförskap och tappar lätt både självkänsla och självförtroende. Och det gäller i alla delar av livet, såväl privat som yrkeslivet. Dras det för långt blir resultatet mobbing, utfrysning och allmänt elände. Vem vinner egentligen på en sådan situation? Egentligen bara de som vill ha makt och styra över andra. Men priset är högt. Om man ska dra det till sin yttersta spets så blir det diktatur istället för demokrati. Och vem vinner på det? Att säga hej till människan är för mig detsamma som att tro på människan och att vi tillsammans kan göra något bra av livet. Så vill jag ha det, vad vill du?

Det digitala hej-et.
För mig har dessutom Gilla-knappen på Facebook blivit ett sätt att säga hej till mina kontakter. Det är bara sedan ett par månader tillbaka som jag vågat bli mer aktiv och närvarande på Facebook. Jag vill vara där. Jag vill uppmuntra, inspirera och hänga med människor jag gillar. Jag vill vara personlig men inte kladdigt privat. Gränsen är inte alltid helt självklar. Men det är spännande och uppmuntrande att både se och höra andras reaktioner och kommentarer. Jag har träffat min chef på min första reklambyrå. Idag vet jag mer om hur mina släktingar mår och vad de gör. Jag småpratar med gamla klasskamrater från mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och Berghs. Jag knyter nya band och jag hittar tillbaka till gamla band. Jag vet att jag är sent ute men upplevelsen av närhet och kontakt har varit mycket starkare och mer positiv än vad jag förväntat mig. Därför kommer jag fortsätta att både säga hej och att Gilla. Mycket.

 

 

Träna på att säga tack
Ordet tack är en bristvara. Överallt. Vi springer förbi varandra. I privatlivet och även i yrkeslivet. Arbetstempot är säkert även här en bov i dramat men det handlar också om attityd och uppfostran. Och empati. Om vi insåg hur mycket det lilla ordet tack betydde så borde vi använda det oftare. För ett antal år sedan gjordes det en undersökning av medarbetarna i 1000 företag i Stockholm. Man frågade hur ofta som medarbetarna fick beröm eller visades uppskattning. 94% svarade att de aldrig eller mycket sällan fick detta. Katastrof! Det kostar inte en krona men det ger så enormt mycket för den som visas uppskattning. Speciellt av en chef men även av en kollega. Forskning visar att de organisationer som har en positiv feedback-kultur och regelbundet återkopplar på ett positivt sätt är effektivare, lönsammare och har mer engagerade medarbetare. Det syns på sista raden.

Arbetsglädje är lönsamt
Tror du att en medarbetare som trivs och blir sedd är mer eller mindre motiverad. Arbetsglädje är lönsamt. Men arbetsglädje ska inte förväxlas med brist på mål och ramar. Eller att kraven kan vara både tuffa och utmanande. Ett tack, ett uppskattande ord, en klapp på axeln kan göra all skillnad i världen för vem som helst. Även för chefen. Vi människor och våra hjärnor älskar belöningar. Ofta. Det visar även den senaste hjärnforskningen. Tillsammans kan vi skapa klimat där vi stöttar, hjälper och utvecklas med och av varandra. Det är grunden för alla effektiva lag. I sportens värld och i yrkeslivet. Ett tack kan ingen få för mycket av. Men säg det med hjärtat och med ögonen. Ärligt. Äkta. Närvarande. Påklistrade beteende märks direkt.

 

 

Träna på att säga förlåt
Ibland går det bara åt skogen. Ibland gör vi fel. Alla. Det finns inga ofelbara människor men det finns många som försöker dölja sina misstag och skyla över dem. Det blir sällan hållbart i längden. Många små lögner leder ofelbart till större och större och större. Och då känns det till slut omöjligt att backa tillbaka. Vinsten med att säga sanningen motsvaras inte av förlusten. Och så rullar snöbollen på tills det inte längre går att hejda och till slut är katastrofen ett faktum. Tänk bara på skandalen med Volkswagens fuskmätningar av utsläpp från sina dieselbilar. Hur kunde det gå så snett. Det måste ju ha börjat med en lite lögn någonstans i kedjan som bara växte och växte. Någon eller några tappade helt tydligt sin moraliska kompass. Säg förlåt innan det är försent.

Ett förlåt bygger broar
Varför hamnar vi människor ofta i låsta positioner och destruktiva konflikter? Är det maktbegär, okunnighet, omognad, elakhet, brist på empati eller oförmåga att föra en dialog för att nå fram till gemensamma lösningar? Det lilla ordet förlåt kan bidra till att låsningar bryts, hjärtan öppnas och att broar mellan tankar och människor byggs. Blixtsnabbt. Finns det något mer befriande än att få höra ett förlåt från någon som man haft en låsning eller konflikt med. Om det sägs med hjärtat och är ärligt menat vill säga. Kraften är magisk. Ett förlåt i rättan tid öppnar nya dörrar och river barrikader. det vinner alla på. Och det bygger ömsesidigt självförtroende och mod. Mod att gå vidare. Mot att bygga förtroende. Mod att se nya möjligheter.

 

 

Tre små ord. Hej, tack, förlåt. Så små och till synes obetydliga men så viktiga för att vi människor ska kunna bygga nära och hållbara relationer. Tre små ord som till sin natur är som ett slag kitt mellan människor, företag och länder. Tre små ord som kan användas i många sammanhang. Tre små ord som växer och blir starkare för varje gång de används. Tre små ord som ger självförtroende och mod.

mvh/u

PS. Blommor är alltid rätt. Vare sig du vill förstärka ditt hej, ditt tack eller ditt förlåt. Här hittar du tips på hur du lyckas med snittblommor.