fbpx

2/6 2014. I en värld av tunneltittare, som knappt ser mer än en kvadratdecimeter framför sig, så är det viktigare än någonsin att ha en plan för vem och vilka du vill nå fram till med ditt budskap. För du har ju redan definierat ditt varumärke och vet att ditt erbjudande ger nytta, glädje eller värde. Eller kanske alla delarna? Du vet att du inte är ute efter att kränga något som din målgrupp tjänar på att köpa. Som alla bra affärer så ska den första affären ge mersmak och bädda för återköp. Bägge parter ska tjäna på affären och bägge parter ska vara nöjda. De du vill nå är människor av kött och blod och inte en grå massa. Det gäller att fråga, lyssna, föra en öppen dialog så att du verkligen förstår vilka behov som finns. För att kunna göra det måste du ha en kort- och långsiktig kommunikationsplan. Den är din karta och vägvisare. Den är förutsättningen för att du ska nå fram.


 

Din kommunikationsplan måste också innehålla en tydlig beskrivning av vilka mål du har med dina insatser. Både på kort och lång sikt. Men, det finns dock inga perfekta kartor. Alla måste ibland ritas om, nyupptäckta grund eller öar måste ritas in som inte fanns med från början. Och du måste vara beredd att dina erbjudanden också måste förändras och paketeras om för att dina målgrupper ska komma ombord på just ditt varumärkesskepp. Det går aldrig att slå sig till ro, nöjda kunder är det viktigaste du har. Var rädd om dem och ge dem extra mycket uppmärksamhet. Du vet väl att det sägs att det kostar nästan 10 gånger så mycket kraft, tid och pengar att få in en ny kund som att utveckla en gammal? Kan du dessutom bygga en relation så att kunderna blir dina ambassadörer så ökar värdet av dina insatser mångdubbelt.

Synkronisera med både sälj- och marknadsinsatser

Det är oroväckande och märkligt hur ofta sälj- och marknadsavdelningar inte har synkroniserat sina insatser. Något som återigen belystes i branschtidningen Resumé i mitten av maj 2014 och som jag också skrivit om i Varumärkesskolan #9. Det gäller även i mindre företag eller fåmansföretag. Man säger en sak i t.ex. sociala medier och gör något helt annat vid sina personliga möten. Och ytterligare en tredje variant av budskap på sin egen hemsida eller nyhetsbrev. Din kommunikationsplan måste innehålla alla insatser och inbegripa vilka som ska göra vad. Så långt det är möjligt. Och tonen och budskapet får inte spreta. Kongruens och enhetlighet är ett måste. Annars blir bilden av dig och ditt varumärke otydlig och svårbegriplig. Sträva alltid efter att uttrycka "One company, one voice". Det berättar jag mer om här.

 

Agera mera

Bli inte stående på ett ben. Börja gå, testa pröva, lär dig under resans gång. Alldeles för många av alla fantastiska människor och företag jag träffat genom årens lopp brister i aktivitet, tydlighet och uthållighet. Agera mera borde vara ett slagord som fler använder. En kommunikationsplan är ett levande instrument som ska hjälpa dig att nå dina mål. Den är inte till för att bakbinda dig. Kundnyttan och verkligheten måste bestämma. Livet är en process som måste levas och i och med att det kan hända så mycket och så snabbt så måste vi alltid vara beredda att anpassa oss till nya situationer och trender. Utan att förlora vårt hjärta och vår själ. Om du vill se hur min mall till handlings- och kommunikationsplan ser ut så skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så returnerar jag en pdf. Om du vill veta hur en mall från Stockholms Universitet ser ut kan du se den här nedan. Det viktigaste är att du sätter dina mål och skapar en egen struktur för att få ut ditt erbjudande. Det är nödvändigt i en värld fylld av tunneltittare. Nästa gång ska jag beskriva närmare om hur, var och när du bör agera. Hur du bestämmer ditt marknadsackord.

rock on/u

 

 

Mall för kommunikationsplan

Övergripande mål
Vad vill du uppnå och vilket mål och syfte finns med kommunikationsinsatsen? Öka kännedom, förändra attityd och beteende eller sprida information?

Nulägesanalys
Finns det några problem du vill lösa? Några behov att tillgodose? Gör en nulägesanalys.

SWOT-analys
Strengths – (styrkor)
Weaknesses – (svagheter)
Opportunities – (möjligheter)
Threaths – (hot)

Målgrupp
Lista och prioritera de viktigaste målgrupperna. Vad har målgruppen för behov och kunskap? Vad vill du att målgruppen ska göra, tycka eller veta?

Budskap
Vad ska du säga för att nå fram till målgruppen? Är budskapen relevanta och anpassade till målgruppen?

Kanal
Var finns din målgrupp? Val av kanaler bör utgå från mål och målgrupp. Är webb, möte, workshop, personaltidning e.t.c. rätt kanal? Kanske flera kanaler passar för målgruppen?

Vem
Vem säger det? Vem är budbärare för denna kommunikationsinsats?

När
När i tiden är kommunikationsinsatsen bäst att genomföra för bästa resultat? Kanske behöver du kommunicera flera gånger?

 


Budget

Vad kommer det att kosta och vilka resurser har du? Är kostnaderna i rimlig proportion till det du vill uppnå?

Uppföljning

Avstämning
Identifiera aktiviteter för löpande uppföljning och avstämning.

Utvärdering
Hur ska resultat följas upp? Går det att mäta effekterna? Utvärdering görs av insatser utifrån måluppfyllelse.

Aktivitetsplan
När kommunikationsplanen är klar bör även en lättöverskådlig aktivitetsplan göras. Enklast görs den i excelformat eller i en wordmall.