fbpx

25/1 2015. Tillit, det är världens viktigaste och vackraste ord. Det är grunden för alla hållbara relationer och grunden för all mänsklig utveckling. Det gäller när man bygger varumärke och det gäller i alla mellanmänskliga möten. Och det är där, i mötet, som allt avgörs. Ska mötet bli värdefullt och utvecklande? Är det första steget i en hållbar relation? Frågan "Kan jag lita på dig?" finns i alla möten och relationer. Mer eller mindre uttalat. Man vill bygga relation och göra affärer med den man gillar. Då är frågan, hur får man någon att gilla en? Svaret är, man måste bygga tillit och man måste kunna svara jakande på frågan "Kan jag lita på dig?". I ord och handling. Och som det ofta är, bakom varje fråga finns det ett antal andra frågor som måste besvaras. Här är mer än 50 viktiga frågor jag tror vi alla borde sträva efter att kunna besvara med ett ja. Om vi vill bygga tillit och starka relationer.

 

 

Med i varje möte har vi alltid ett mentalt bagage och en verktygslåda med olika redskap som påverkar situationen. Bagage och redskap som man är olika duktig och mogen på att hantera. I mina två senaste blogginlägg reflekterade jag över vikten av identitet, självbild och människosyn och dialog. Delar som behöver vara starka och positiva för den som vill bygga hållbara relationer. Dessutom måste man vilja föra en ärlig dialog och inte bara vara en krokodil som håller en monolog och inte lyssnar på andra. Dialogen är ju egentligen konsten att tänka tillsammans. Och dialogen drivs framåt och får energi av vänliga, nyfikna och kreativa frågor.

 

 

Det är minst två parter involverade i varje möte som gemensamt har möjligheten att ta det tillvara. Har du tänkt på en annan fin detalj med ordet tillit? Det kan läsas från både vänster och höger med bibehållen betydelse. Två perspektiv, samma innehåll. Kan du svara jakande på dessa frågor i dina möten? Inte bara en gång vid ett tillfälle utan varje gång. Inte bara i ord utan kanske framförallt i handling. Det är det som kallas att både bygga och leva sitt varumärke. Håll dina löften, var en entusiastisk, rådgivande och närvarande. Då kommer du bygga goda och hållbara relationer. Och när det handlar om att göra affärer, glöm inte att fråga efter affären när det är lämpligt. Drygt 50 frågor att kunna leva upp till:

1. Är du ärlig?

2. Vill du mig väl?

3. Är du schysst?

4. Är du generös?

5. Kan du säga förlåt?

6. Är du beredd att dela med dig av dig själv?

7. Är du beredd att dela med dig av din kunskap?

8. Är du beredd att dela med dig av dina erfarenheter?

9. Är du beredd att dela med dig av dina tankar?

10. Är du beredd att dela med dig av dina drömmar?

 

11. Är du beredd att dela med dig av din expertis?

12. Har du stort nätverk?

13. Är du beredd att dela med dig av ditt nätverk?

14. Är du nyfiken, på mig, på det jag gör, på det jag vill?

15. Är du nyfiken på människor?

16. Är du nyfiken på företagande?

17. Är du nyfiken på samhället?

18. Är du nyfiken på världen?

19. Är du nyfiken på kunskap?

20. Är du nyfiken på ny kunskap?

21. Håller du dina löften?

22. Kan du säga förlåt?

 

23. Vill du rätta till det som gått fel?

24. Delar du mina värderingar?

25. Kan du stå ut med mina brister?

26. Vill du hjälpa mig utvecklas?

27. Delar du och förstår du min dröm?

28. Vill du hjälpa mig växa?

29. Är du beredd att hjälpa mig tänka nytt?

 

30. Har du tålamod med mig?

31. Har du tålamod?

32. Har du många vänner?

33. Har du många ambassadörer?

34. Har du många kunder?

35. Har du lojala kunder?

36. Har många återköpande kunder?

37. Är du uthållig?

38. Tror du på människan?

39. Tror du på en bättre värld?

40. Tror du på dialog?

41. Tror du på hållbara relationer?

 

42. Vill du bygga en bättre värld?

43. Är empati viktigt för dig?

44. Tror du på demokrati?

45. Tror du på vinna-vinna-lösningar?

46. Tror du på samarbete?

47. Tror du att vi blir starkare tillsammans?

48. Tror du på människan?

49. Ser du på människan som möjlighet?

50. Tror du på att alla människor kan växa?

51. Tror du att varje människa är en oändlig resurs?

52. Och alla andra frågor som stärker och utvecklar relationen och tillit.

 

Att vara frågvis har i mångas öron fått en negativ klang men om man tänker efter vad det egentligen betyder så blir det mer positivt. Den som frågar är eller blir vis. Frågorna är mer spännande än svaren. Någon sa, när du tycker att du ställt alla frågor finns det minst 1000 till att ställa. Men gör det på ett schysst, lyhört och inte påträngande sätt. Och lyssna, framförallt lyssna. Var smidig och empatisk, då växer både du och den andre. Det vinner alla på.

mvh/u

PS. En sista viktig fråga, kan du titta i spegeln, ställa alla de här frågorna till dig själv? Och besvara dem med ja? Bra, då har du alla möjligheter att bli en schysst relationsbyggare. Både inåt och utåt. Jag tror att vi utvecklas mest om vi har högre krav på oss själva och tar ansvar för detta fullt ut. Ingen annan kan leva vårt liv, gå våra steg, tänka våra tankar och drömma våra drömmar. Det är det spännande och utmanande med livet.

PPS. Hur Dr Stolt i doktorssåpan Varumärkesakuten ser på tillit kan du se här. Och om du vill läsa om som verkligen brinner för att sprida tillit ska du läsa om Mikael Engström, mannen bakom tidningen Tillit Glada Nyheter.

PPPS. Hur tror du att det står till med tilliten i världen? Det finns faktiskt hopp, tilliten och förtroendet ökar sakta men säkert. Trots alla krig och terrordåd. Fler känner sig säkrare i dagen. Läs artikeln i Dagens Nyheter om den nya undersökningen från World Values Survay.